منبع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، قوانین و مقررات، منابع انسانی، ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه

تقدیم به :
اوّلین شهید مظلوم عالم حضرت علی(ع) ابن ابیطالب، اُمّ اَبیها حضرت فاطمه الزهراء(ع) و فرزندان پاک، منزه، مقدس و ملکوتی شان امام حسن مجتبی(ع) و سرور و سالار شهیدان حضرت اَبا عبدالله الحسین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و شهدای مظلوم و فداکار صحرای کربلا.
تقدیم به روح ملکوتی و پاک پدر عزیزم که همچون باران رحمت برگلستان زندگیش بارید ولی هرگز گلهای نوشکفته اش را نتوانست با دست محبتش بر آنها نوازش و دلداری دهد و مادرمهربان و فداکارم اسوه صبر که با تحمل سختی های فراوان چون پدری مهربان و استوار درکنارمان همچون پروانه گِرد شمع چرخید تا عشق واقعی مادری و پدری به وجود گلهای زندگی خود یاد دهد. و به فرزندان دلبندم یاسین و یاسمن و همسر مهربانم که با دلگرمی، تشویق موجب ادامه تحصیل و به زندگیم زیبائی و طراوت بخشیدند.
سپاسگزاری
((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق))
حمد و سپاس خداوند متعال را که بر من منت نهاد و دل وجانم را به نور علم و معرفت زینت بخشید و توفیق فراگیری این مراحل را نصیبم فرمود و اگر عنایت حق نمی بود تحمل مشکلات و مرارتهای که همواره با آن مواجه بودم، سخت و طاقت فرسا به نظر می رسید. پس قبل از هرچیز « منّت خدای را عزّوَجل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرَش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود مُمِد حیا ت است وچون برآید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بِدَر آید.
لازم می دانم از استاد ارجمندم جناب سرهنگ دکتر علی بابائیان که راهنمایی های ارزنده ای را جهت بهبود کیفیت تحقیق و همچنین تدوین پایان نامه ام بعنوان استاد راهنما و استاد محترم مشاور سردار دکتر عبدالله هندیانی که نظرات ارزنده و صمیمانه ایشان و همراهان صمیمی دیگر، که در تدوین این تحقیق ارایه نمودند تقدیر می نمایم.
همچنین از اعضای خا نواده ام به خاطر دعای خیر و صبر و تحمل فراوان ایشان در طول مدت تحصیلم مرا بهره مند نمودند، تقدیر و تشکر می نمایم. در پایان از کلیه فرماندهان، رؤسای پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا و کلیه همکاران آن پلیس ،کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران بزرگ، معاونین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری و سایر عزیزانی که به نحوی مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه تشکر می نمایم.
سرهنگ دوّم علی اسکندرپور
چکیده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا(مورد مطالعه تهران بزرگ در سال های۱۳۹۰-۱۳۹۱) می باشد. هدف از این پژوهش نقش هر یک از شاخص های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را شناسایی نمایم. تا با بهره گیری از اثر بخش ترین روش های موجود برای کلیه مدیران عالی، میانی در سطح کشور به منظور افزایش کارآیی و مقابله جدی تر با پدیده شوم قاچاق کالا آن را بکارگیری و در توسعه شاخص های مطلوب برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سند چشم انداز ۱۴۰۴دولت و رسیدن به تدابیر مقام معظم رهبری نیز جامعه عمل بپوشانیم.
برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق و طراحی مدل مفهومی، با استفاده از روش توصیفی، تکنیک پیمایشی، با هدف کاربردی و جامعه آماری تمام شمار متشکل کارکنان شاغل در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز آگاهی تهران بزرگ، کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، مدیران و رؤسای ادرات شاغل در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده اند. آنگاه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متغیرها از روش ضریب آلفای کرونباخ دارایی اعتبار و پایایی ۸۵۱/۰ بدست آمد و با کمک نرم افزارspss داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج در پاسخ به سئوال میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟ نشان داد که: ۱- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.۲- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. ۳- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
نتیجه اینکه؛ باتوجه به چند بُعدی بودن زمینه های شکل گیری قاچاق کالا درکشور مشکلات پلیس را در مقابله با این پدیده شوم اقتصادی چند برابر کرد لذا ناجا با استفاده از مدیریت قوی؛ تجهیزات مدرن، منابع انسانی متعهد و با دانش و تجربه بالا با قاچاق مقابله نماید ممکن است بصورت مقطعی و در یک برهه زمانی اثر گذار باشد لیکن بصورت دائمی و قطعی ریشه قاچاق را نمی تواند قطع و از بین ببرد. بنابراین لازمه اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا همراهی، همکاری، و عزم ملی دولت به عنوان قوه مجریه در تهیه و تنظیم لوایح مناسب جهت اصلاح قوانین، رفع مشکلات معیشتی مردم و… همچنین تصویب قانون مدون و بازدارنده در تمامی ابعاد قاچاق کالا توسط قوه مقننه و سایر سازمان های متولی را می طلبد. که نتایج تحقیق حاضرآن را تایید می نماید.ذلذا پیشنهاد می گردد؛ با بکارگیری تجهیزات مدرن الکترونیکی، اپتیکی، خودرویی، نرم افزاری و سخت افزاری در مبادی رسمی و غیر رسمی، مسیرهای پر تردد عبورکالاهای قاچاق با استفاده از سرمایه های انسانی مجرب و آموزش دیده، دارای تحصیلات علمی بالا و غیره که مؤثرترین سرمایه سازمان پلیس می باشند ضمن کشف علمی جرم قاچاق با استفاده از قوانین جدید جامع وبدون نقص، رسیدگی به پرونده ها در شعبات ویژه، قضات باتجربه و… با صدوراحکام و مجازات بازدارنده علیه مجرمین منجر به افزایش هزینه های جرم و کاهش ریسک قاچاق خواهد شد که هرسه عنصر مکمل یکدیگر لازم و ملزوم هم بوده و بایستی در تقویت همزمان آنها تلاش نماییم.
واژگان کلیدی
اثربخشی (Effectiveness)، مدیریت انتظامی (Security Management)، قاچاق کالا(Smuggling goods)، قانون(Law) ، منابع انسانی(Human Resources)، تجهیزات (Equipment)،
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱
۱-۲- بیان مسئله
۲
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
۳
۱-۳-۱-کاربردهای تحقیق
۵
۱-۳-۲-کاربردهای نتیجه پژوهش
۵
۱-۳-۳- جنبه جدید و نوآوری پژوهش
۵
۱-۴- اهداف تحقیق
۶
۱-۵- سئوالهای تحقیق
۶
۱-۶- فرضیه ها ی تحقیق
۷
۱-۷- قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع تحقیق
۷
۱-۸- تعاریف نظری وعملیاتی واژگان کلیدی
۷
۱-۹- خلاصه فصل
۱۲
فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
۱۴
۲-۲- پیشینه تحقیق
۱۵
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی
۱۵
۲-۲-۲- تحقیقات خارج از ناجا
۲۰
۲-۲-۳- تحقیقات خارجی
۲۲
۲-۲-۴- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات ارائه شده
۲۳
۲-۳- قاچاق کالا
۲۳
۲-۳-۱- تاریخچه قاچاق کالا
۲۳
۲-۳-۱-۱- قاچاق کالا در جهان
۲۳
۲-۳-۱-۲- قاچاق کالا در ایران
۲۵
۲-۳-۲- نظریه های قاچاق
۲۸
۲-۳-۲-۱- نظریه حرص وآز- افلاطون
۲۸
۲-۳-۲-۲- نظریه آدام اسمیت
۲۹
۲-۳-۲-۳- نظریه پاپل
فهرست مطالب
۲۹
عنوان
صفحه
۲-۳-۲-۴- نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد- ماری ونلسون
۲۹
۲-۳-۲-۵- نظریه لایمن
۲۹
۲-۳-۲-۶- نظریه مرتون
۲۹
۲-۳-۲-۷- نظریه فروید
۳۰
۲-۳-۲-۸- نظریه دیویس
۳۰
۲-۳-۳- مفاهیم قاچاق
۳۰
۲-۳-۴- مفاهیم گمرکی
۳۲
۲-۳-۵- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات
۳۳
۲-۳-۶- انواع قاچاق
۳۴
۲-۳-۶-۱- قاچاق بر حسب سازمان های مأمور وصول در آمد دولت و قوانین و مقررات
۳۴
۲-۳-۶-۱-۱- قاچاق گمرکی
۳۴
۲-۳-۶-۱-۲- قاچاق دخانی
۳۴
۲-۳-۶-۱-۳- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات
۳۴
۲-۳-۶-۱-۴- قاچاق فرآورده ها
۳۵
۲-۳-۶-۱-۵- قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی
۳۷
۲-۳-۶-۱-۶- قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناریه
۳۸
۲-۳-۶-۱-۷-قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب
۳۸
۲-۳-۶-۱-۸- قاچاق دارو
۳۹
۲-۳-۶-۲- قاچاقصادراتی و قاچاق وارداتی
۳۹
۲-۳-۷- مبادی عمده ورودی کالاهای قاچاق
۴۰
۲-۳-۷-۱- مبادی رسمی و غیر رسمی
۴۱
۲-۳-۷-۱- ۱- مبادی گمرکی(رسمی)
۴۱
۲-۳-۷-۱-۱- ۱- مبادی رسمی ویژه
۴۱
۲-۳-۷-۱-۱- ۲- مبادی رسمی عام
۴۱
۲-۳-۷-۱-۲- مبادی غیرگمرکی(غیر رسمی)
۴۶
۲-۳-۸- شگردههای قاچاق کالا
۴۶
۲-۳-۸-۱- مرزهای دریایی
۴۶
۲-۳-۸-۱- ۱- شگردهای ورود و خروج کالا از مرزهای دریایی
۴۸
۲-۳-۸-۲- مرزهای خشکی
فهرست مطالب
۴۹
عنوان
صفحه
۲-۳-۹- انتقال، نگهداری و توزیع کالای قاچاق
۵۰
۲-۳-۹-۱- انتقال کالای قاچاق از خارج به داخل کشور
۵۰
۲-۳-۹-۲- حمل و نقل کالای قاچاق به شهرهای داخلی
۵۱
۲-۳-۹-۳- نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق
۵۲
۲-۳-۱۰- شکل گیری قاچاق کالای ورودی
۵۲
۲-۳-۱۰-۱-کشورهای مبدأ
۵۲
۲-۳-۱۰-۲- کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
۵۳
۲-۳-۱۰-۳-کشورهای همسایه غربی
۵۴
۲-۳-۱۰-۴- کشورهای همسایه شرقی
۵۵
۲-۳-۱۰-۵-کشورهای همسایه شمالی
۵۵
۲-۳-۱۱- آثار و پیامدهای قاچاق کالا
۵۶
۲-۳-۱۱-۱- آثار اقتصادی قاچاق کالا
۵۶
۲-۳-۱۱-۲- آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا
۶۲
۲-۳-۱۱-۳- آثار سیاسی قاچاق کالا
۶۴
۲-۳-۱۲- علل و عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا
۶۵
۲-۳-۱۲-۱- عوامل اقتصادی
۶۶
۲-۳-۱۲-۲- عوامل جغرافیایی
۶۶
۲-۳-۱۲-۳- عوامل امنیتی
۶۶
۲-۳-۱۲-۴- عوامل قانونی
۶۷
۲-۳-۱۲-۵- عوامل فرهنگی و اجتماعی
۶۷
۲-۳-۱۳- شاخص های پژوهش
۶۹
۲-۳-۱۴- آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری
۶۹
۲-۲-۱۴-۱- آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا
۶۹
۲-۳-۱۴-۱-۱- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا
۷۰
۲-۳-۱۴-۱-۲- قانون مجازات مرتکبین قاچاق
۷۰
۲-۳-۱۴-۱-۳- قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی
۷۱
۲-۳-۱۴-۱-۴- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور
۷۱
۲-۳-۱۴-۱-۵- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
۷۱
۲-۳-۱۴-۱-۶- قوانین ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۷۱
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
۲-۳-۱۴-۱-۷- قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا
۷۲
۲-۳-۱۵- عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا
۷۳
۲-۳-۱۵- ۱- عنصر قانونی بزه قاچاق کالا
۷۳
۲-۳-۱۵-۲- عنصر مادی بزه قاچاق کالا
۷۳
۲-۳-۱۵- ۳- عنصر معنوی بزه قاچاق کالا
۷۴
۲-۳-۱۶- قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق
۷۴
۲-۳-۱۶- ۱- مباشرت در قاچاق کالا
۷۴
۲-۳-۱۶-۲- شرکت در قاچاق کالا
۷۴
۲-۳-۱۶-۳- معاونت در قاچاق کالا
۷۵
۲-۳-۱۷- عوامل حقوقی
۷۵
۲-۳-۱۷- ۱- مقررات حاکم بر تعدد وتکرار جرم قاچاق کالا
۷۵
۲-۳-۱۷- ۲- نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا
۷۶
۲-۳-۱۷- ۳- نقایص و ایرادهای قوانین
۷۶
۲-۳-۱۷- ۴- ناهماهنگی در تدوین مقررات
۷۸
۲-۳-۱۷- ۵- وجود راه گریز