باز شدن در حاکم نشین بم پس از ۱۳ سال

دانلود پایان نامه

ارگ بم به عنوان بزرگ ترین بنای خشت و گلی جهان در حالی در حال برگشت به شکوه و عظمت گذشته س که به زودی زیباترین بخش این بنای قدیمینیز تعمیر و در دسترس گردشگران قرار می گیرد.

ارگ قدیم بم بزرگ ترین بنای خشت و گلی دنیاس که بیشتر از ۹۰ درصد از این مجموعه بزرگ تاریخی در زمین لرزه بم نابود شد و فروریخت اما از همون روزای اول در کنار بازسازی شهر بم تعمیر این بنای تاریخی هم در دستور کار قرار گرفت و با به کار گیری راه های ترکیبی سنتی و مدرن کار بازسازی بنا به گونه ای شروع شد که در کنار حفظ هویت بنا استواری بخشی ارگ هم در دستور کار قرار گیرد.

به همین خاطر کارگاه های تعمیر در کنار این ارگ تشکیل شد و با همکاری کارشناسان کشورای جور واجور کار بازسازی بنا شروع شد و به مرور پیش رفت و حالا پس از گذشت سال ها از زمین لرزه بم، ارگ تاریخی دوباره به زمان پرعظمت خود نزدیک شده و هر روز تماشاگر حضور هزاران گردشگر خارجیه که به قصد گذر در تاریخ سرزمین قدیمیتمدن شرق به شهر بم سفر می کنن.

هم حالا آواربرداری از ۹۹ درصد این بنای تاریخی انجام شده و تعمیر بنا هم بازم ادامه داره و با تلاش های انجام شده حالا بم جزو سه اثر برتر پربازدید کشوره.

مدیر پایگاه میراث جهانی بم بیان داشت که بخش های گسترده ای از ارگ بم تعمیر شده و این روند با تعمیر راه دسترسی به حاکم نشین ارگ بم و هم اینکه هشتی ساده ارگ بم ادامه پیدا می کنه.

«افشین ابراهیمی» با بیان رضایت از روند تعمیر ارگ بم اضافه کرد که این ارگ در سال های گذشته به بزرگ ترین کارگاه تعمیر آثار تاریخی در جهان تبدیل شده و نمادی از همدلی واسه حفظ بنای به جای مونده از یه تمدن کهنه.

ایشون با اشاره به بازدید خیره کننده گردشگران داخلی و خارجی از این بنای تاریخی در سال جاری گفت:

با تعمیر راه دسترسی به حاکم نشین ارگ بم با امید به اینکه در روزاینوروز سال آینده گردشگران بتونن از حاکم نشین ارگ هم بازدید کنن.

حاکم نشین بلندترین جای ارگ بمه که می توان از این بخش دید شهر بم و ارگ بم رو دید و یکی از زیباترین مناظر گردشگری در ایرانه.