بارشا در استان البرز تا روز سه شنبه بازم ادامه داره

دانلود پایان نامه

در استان البرز بارندگی ها بازم ادامه داشته و جاده چالوس هم برفیه.

مدیرکل هواشناسی استان البرز، منصور رحمانیان گفت:

بررسی آخرین الگوهای پیش پیدا کنی نشون دهنده قرار گرفتن فرآبار شمالی در منطقه البرز مرکزیه که در ادامه فعالیت خود موجب افزایش ابر، مه رقیق و در بعضی نقاط بارش پراکنده می شه.

رحمانیان اضافه کرد:

بر همین پایه واسه امروز شنبه (۵ اسفند) آسمون استان قسمتی تا نیمه ابری و در بعضی ساعات ابری و همراه با بارش کم پیش بینی می شه.

اون گفت:

واسه یکشنبه هم آسمون استان، ابری و در بعضی ساعات رگبار، رعد و برق و همراه با وزش باد پیش بینی می شه.

مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت:

روز دوشنبه وضعیت جوی استان کم کم تموم ابری و مه آلود، در بعضی ساعات احتمال بارندگی و وزش باد هستش.

ایشون عنوان کرد:

سه شنبه وضعیت نیمه ابری تا ابری و در بعضی ساعات همراه با بارندگی هستش.

اون اعلام کرد:

وضعیت جوی استان در روزای چهارشنبه و پنجشنبه صاف تا قسمتی ابری و همراه با وزش باد هستش.

ایشون در مورد وضعیت جاده چالوس هم گفت:

تا ظهر امروز وضعیت جوی در این راه قسمتی تا نیمه ابری، بعضی ساعات ابری، همراه با بارش برف و باران کم و وزش باد هستش.

رحمانیان در آخر گفت:

پیش بینی می شه بیشترین حد سرعت باد در جاده چالوس واسه امروز به ۲۴ کیلومتر در ساعت برسه.