بارش‌ برف در مازندران امشب قطع می‌شه

دانلود پایان نامه

بارش برف در مازندران تا آخرای امشب ادامه داره و بعد آسمون صاف شده و تا روز سه شنبه جوی آروم در منطقه حاکم هستش.

«محمدرضا رضوی» مدیرکل هواشناسی استان مازندران، گفت:

طبق تجربه و بررسی آخرین نقشه های پیش پیدا کنی هواشناسی استان مازندران، بارش برف تا آخرای امشب ادامه داره و بعد آسمون صاف شده و تا روز سه شنبه جوی آروم در منطقه حاکم هستش.

ایشون اضافه کرد که الان بیشترین اندازه برف در آلاشت با ۱۱۲ سانتی متره و هم اینکه اندازه بارش از هنگام شروع تا کنون در پل سفید در کجور با ۵۷ سانتی متر، بلده ۱۳ سانتی متر، کیاسر ۲۹ سانتی متر و پل سفید ۴۹ سانتی متر گزارش شد.

رضوی گفت که دمای هوا امشب در مناطق شهری به حدود چار الی پنج درجه پایین صفر می رسد اما در مناطق کوهستانی مثل آلاشت که شب گذشته ۱۴ درجه پایین صفر بود امشب به ۱۸ الی ۲۰ درجه پایین صفر می رسه.

مدیرکل هواشناسی استان مازندران، با اشاره به اینکه از نیمه شب امشب آسمون صاف می شه گفت:

دمای هوا در مقایسه با شب های گذشته سردتر شده و حدود دو درجه کاهش دما اتفاق می افته اما تا اوسط هفته آینده دما افزایش می یابد.