گروه علوم ارتباطات اجتماعی پایان... ادامه مطلب | Share it now!

گروه علوم ارتباطات اجتماعی پایان... ادامه مطلب | Share it now!

دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه... ادامه مطلب | Share it now!

دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه... ادامه مطلب | Share it now!

روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد:تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبنای مولفه‌های حقوق شهروندی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :برنامه ریزی آموزشی

عنوان : تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبنای مولفه‌های حقوق شهروندی

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

واحد یاسوج پایان نامه کارشناسی... ادامه مطلب | Share it now!

واحد یاسوج پایان نامه کارشناسی... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد... ادامه مطلب | Share it now!

دانشکده علوم اجتماعی و... ادامه مطلب | Share it now!

دانشکده علوم اجتماعی و... ادامه مطلب | Share it now!

موضوع پایان نامه: نسبت بین حقوق... ادامه مطلب | Share it now!

موضوع پایان نامه: نسبت بین حقوق... ادامه مطلب | Share it now!

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی... ادامه مطلب | Share it now!

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی... ادامه مطلب | Share it now!

گرایش حقوق جزا و جرم... ادامه مطلب | Share it now!

گرایش حقوق جزا و جرم... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه برای دریافت درجه ی... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه برای دریافت درجه ی... ادامه مطلب | Share it now!

رشته  حقوق گرایش بین... ادامه مطلب | Share it now!

رشته  حقوق گرایش بین... ادامه مطلب | Share it now!

واحد دامغان دانشکده حقوق پایان... ادامه مطلب | Share it now!

واحد دامغان دانشکده حقوق پایان... ادامه مطلب | Share it now!

پایان­نامه دوره کارشناسی­ارشد در... ادامه مطلب | Share it now!

پایان­نامه دوره کارشناسی­ارشد در... ادامه مطلب | Share it now!

 پایان نامه جهت دریافت کارشناسی... ادامه مطلب | Share it now!

 پایان نامه جهت دریافت کارشناسی... ادامه مطلب | Share it now!

عنوان: حق بر هوای پاک  و الزام... ادامه مطلب | Share it now!

عنوان: حق بر هوای پاک  و الزام... ادامه مطلب | Share it now!

نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در... ادامه مطلب | Share it now!

نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در... ادامه مطلب | Share it now!

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان... ادامه مطلب | Share it now!

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان... ادامه مطلب | Share it now!

ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده،... ادامه مطلب | Share it now!

ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده،... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد... ادامه مطلب | Share it now!

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان... ادامه مطلب | Share it now!

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد... ادامه مطلب | Share it now!

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان... ادامه مطلب | Share it now!

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان... ادامه مطلب | Share it now!

مرکز بین المللی بندر... ادامه مطلب | Share it now!

مرکز بین المللی بندر... ادامه مطلب | Share it now!

کارشناسی ارشد... ادامه مطلب | Share it now!

کارشناسی ارشد... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه پیام نور واحدسرپل... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه پیام نور واحدسرپل... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه مازندران دانشکده علوم... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه مازندران دانشکده علوم... ادامه مطلب | Share it now!

پایان­ نامه­ ی دوره­ی دکتری در... ادامه مطلب | Share it now!

پایان­ نامه­ ی دوره­ی دکتری در... ادامه مطلب | Share it now!

گروه علوم تربیتی پایان نامه برای... ادامه مطلب | Share it now!

گروه علوم تربیتی پایان نامه برای... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت... ادامه مطلب | Share it now!

پایان­ نامه کارشناسی ارشد آزادی... ادامه مطلب | Share it now!

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد:آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایه‌ای حکومت‌های دموکراتیک و ضروری‌ترین ابزار در جهت تضمین آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است.

لازمه پاسخگویی به نظارت دولت، کنترل عملکرد نمایندگی اعطا شده به دولت‌ها، شفافیت و مبارزه با فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداری شده نزد دولت و نهادهای عمومی است. (جز در موارد استثناء)

نظام‌های حقوقی دنیا به اشکال گوناگون از طریق قانون اساسی، اعلامیه‌ها، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و حمایت‌ها و تضمین‌های قضایی، سال‌هاست که این حق را به رسمیت شناخته‌اند. خیزش و جنبش دهه‌های اخیر و اقبال جهانی در به رسمیت شناختن چنین حقی، علاوه بر ایجاد توسعه مفهومی این حق، دولت‌ها را به ترسیم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمین این حق واداشته است.

تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل می‌سازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال ۱۳۸۸ ش با تصویب قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» این حق به صورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد.

در فقه امامیه دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم دلالت تام داشته و برای اثبات چنین حقی مورد استدلال قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌فقه امامیه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

توسط 92، قبل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و... ادامه مطلب | Share it now!

رشته علوم تربیتی عنوان : بررسی... ادامه مطلب | Share it now!

رشته علوم تربیتی عنوان : بررسی... ادامه مطلب | Share it now!

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین... ادامه مطلب | Share it now!

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین... ادامه مطلب | Share it now!

دانشکده علوم انسانی، گروه... ادامه مطلب | Share it now!

دانشکده علوم انسانی، گروه... ادامه مطلب | Share it now!

واحد یاسوج دانشکده علوم انسانی،... ادامه مطلب | Share it now!

واحد یاسوج دانشکده علوم انسانی،... ادامه مطلب | Share it now!

واحد یاسوج دانشکده علوم انسانی،... ادامه مطلب | Share it now!

واحد یاسوج دانشکده علوم انسانی،... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی  دانشکده... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی  دانشکده... ادامه مطلب | Share it now!

 دانشکده علوم انسانی، گروه... ادامه مطلب | Share it now!

 دانشکده علوم انسانی، گروه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه برای دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه برای دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه... ادامه مطلب | Share it now!

متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته... ادامه مطلب | Share it now!

متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه رشته حقوق با موضوع... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه رشته حقوق با موضوع... ادامه مطلب | Share it now!

این لیست اول پایان نامه های... ادامه مطلب | Share it now!

این لیست اول پایان نامه های... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل... ادامه مطلب | Share it now!

حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط …

پایان نامه ارشد حقوق

گرایش: عمومی

موضوع:

ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنیا

(بیشتر…)

توسط 92، قبل
حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق: یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پاِیان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش عمومی

موضوع:

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

استاد راهنما:

دکتر سید ناصر سلطانی

(بیشتر…)

توسط 92، قبل
حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری …

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

استاد راهنما:

دکتر فردین مرادخانی

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

واحد نراق پایان نامه برای دریافت... ادامه مطلب | Share it now!

واحد نراق پایان نامه برای دریافت... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد... ادامه مطلب | Share it now!

          دانشگاه آزاد اسلامی    ... ادامه مطلب | Share it now!

          دانشگاه آزاد اسلامی    ... ادامه مطلب | Share it now!

واحد تهران مرکز پایان نامه... ادامه مطلب | Share it now!

واحد تهران مرکز پایان نامه... ادامه مطلب | Share it now!

دانشکده حقوق پایان نامه برای... ادامه مطلب | Share it now!

دانشکده حقوق پایان نامه برای... ادامه مطلب | Share it now!

روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی : مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی

با عنوان : ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

پایان نامه برای دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه برای دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

حقوق عمومی قلمرو صلاحیت فرهنگی... ادامه مطلب | Share it now!

حقوق عمومی قلمرو صلاحیت فرهنگی... ادامه مطلب | Share it now!

ضابطان و شرح وظایف آنان به علت ... ادامه مطلب | Share it now!

ضابطان و شرح وظایف آنان به علت ... ادامه مطلب | Share it now!

 اساتید مشاور:   دکتر ولی... ادامه مطلب | Share it now!

 اساتید مشاور:   دکتر ولی... ادامه مطلب | Share it now!

برای دریافت مدرک کارشناسی... ادامه مطلب | Share it now!

برای دریافت مدرک کارشناسی... ادامه مطلب | Share it now!

رشته جامعه شناسی گروه جامعه شناسی... ادامه مطلب | Share it now!

رشته جامعه شناسی گروه جامعه شناسی... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه برای دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه برای دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

عنوان  بررسی اشکالات احتمالی... ادامه مطلب | Share it now!

عنوان  بررسی اشکالات احتمالی... ادامه مطلب | Share it now!

  واحد کرمانشاه  دانشکده... ادامه مطلب | Share it now!

  واحد کرمانشاه  دانشکده... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه جهت دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه جهت دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه برای دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه برای دریافت درجه... ادامه مطلب | Share it now!

واحد بین الملل آبادان   پایان... ادامه مطلب | Share it now!

واحد بین الملل آبادان   پایان... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و... ادامه مطلب | Share it now!

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و... ادامه مطلب | Share it now!

واحد خوراسگان   پایان نامه برای... ادامه مطلب | Share it now!

واحد خوراسگان   پایان نامه برای... ادامه مطلب | Share it now!

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و... ادامه مطلب | Share it now!

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و... ادامه مطلب | Share it now!

واحد ساری پایان‌نامه برای... ادامه مطلب | Share it now!

واحد ساری پایان‌نامه برای... ادامه مطلب | Share it now!