زمین شناسی

دانلود متن کامل رشته زمین شناسی : بررسی و مقایسه معادن دولومیت ایران

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه بررسی و مقایسه معادن دولومیت ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

دانلود متن کامل پایان نامه رشته زمین شناسی با موضوع مهندسی زلزله

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  مهندسی زلزله را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

دانلود متن کامل پایان نامه رشته زمین شناسی: بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

دانلود متن کامل پایان نامه رشته زمین شناسی : کاربرد مواد معدنی در صنایع

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کاربرد مواد معدنی در صنایع 

(بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ) را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی :بررسی اکتشاف و زمین شناسی معدن سرب نخلک

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  بررسی اکتشاف و زمین شناسی معدن سرب نخلک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

پایان نامه رشته زمین شناسی :مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی  را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

پایان نامه رشته زمین شناسی : موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

پایان نامه رشته زمین شناسی : نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان  را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی : افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته زمین شناسی درباره افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

پایان نامه کاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مرکزي

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

ادامه مطلب

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع مكانيك سنگ

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

ادامه مطلب