خرید پایان نامه : مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه

۷-۱اهداف فرعی تحقیق ۱۰
۸-۱روش تحقیق : ۱۰
۹-۱روش گردآوری اطلاعات ۱۰
۱۰-۱ابزار گردآوری اطلاعات: ۱۱

۱۱-۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۱۲
۱۲-۱قلمرو تحقیق ۱۲
۱۳-۱تعریف متغیرها ۱۲
فصل دوم:ادبیات تحقیق ۱۵
۲-۱مقدمه ۱۵
۲-۲مبانی نظری تحقیق ۱۵
مدیریت زنجیره تامین ۱۵
۲-۳ تعریف مدیریت زنجیره تامین ۱۶
۲-۲-۴مشکلات مدیریت زنجیره تامین ۱۷

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۲-۵ فعالیت ها و عملکردها(نقش ها): ۱۷
۲-۲-۴تئوری های مدیریت زنجیره تامین ۲۳
۲-۲-۶زنجیره تامین معکوس ۲۴
۲-۲-۶مدیریت زنجیره تامین و سامانه اطلاعات ۲۵
۲-۲-۷مزایا و معایب به کار گیری IT در زنجیره تامین ۲۷
۲-۲-۸تغییر الگو در قابلیت ردیابی محصول ۲۹
۲-۲-۹انتقال به فناوری RFID 29
2-2-10مفهوم واژه شناسائی از طریق امواج رادیوئی (RFID) 32
2-2-11مزایا و چالش های RFID 33
2-2-12کاربردهای RFID 34
2-2-13 امکان پذیری RFID از لحاظ اقتصادی ۳۷
۲-۳-۱۴مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU 48
پیشینه تحقیق ۵۱
معرفی شرکت تولید کننده مواد شویند و بهداشتی ایران ۵۲
فصل سوم: روش تحقیق ۵۶
۳-۱مقدمه ۵۶
۳-۲روش تحقیق ۵۶
۳-۳قلمرو تحقیق ۵۶
۳-۴روش گردآوری اطلاعات ۵۷
۳-۵ابزار گردآوری اطلاعات: ۵۸
۳-۶فرضیه های تحقیق ۵۸
۳-۷مدل مفهومی تحقیق ۵۸
۳-۸ابزار اندازه گیری تحقیق(پرسشنامه) ۵۹
۳-۹نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق ۶۰
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها ۶۲
۴-۱مقدمه : ۶۲
۴-۲آمار توصیفی ۶۲
۴-۲-۱جنسیت کارکنان: ۶۲
۴-۲-۲ سطح تحصیلات پاسخگویان: ۶۳

۴-۲-۳ سابقه کار پاسخگویان: ۶۴
۴-۲-۴گروه سنی پاسخگویان ۶۵
۴-۳آمار استنباطی ۶۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۲
۵-۱مقدمه ۷۲
۵-۲پیشنهادات ۷۳
۵-۳پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۷۴
ضمائم ۷۵

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه

مدتی است که صنایع مختلف و کارشناسان زنجیره تامین صحبت از به کارگیری فناوری شناسایی از طربق امواج رادیویی (RFID)در زنجیره تامین به عنوان یک ابزار توانمند ساز می کنند تا به کمک آن بتوانند این زنجیره و مدیریت آنرا بهینه نمایند. لیکن اگر یک سازمان به دلیل عدم شناخت درست از موقعیت خود و وضعیت بازار و همچنین شتاب در استفاده از یک فناوری نو، بدون بررسی و امکان سنجی میزان موفقیت آن فناوری در سازمان متبوع خود اقدام به استقرار آن کند، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ، پروژه را نیز متحمل شکست خواهد کرد ، RFID نیز از این مقوله مستثنی نیست لذا قبل هر چیزی به امکان سنجی آمادگی لازم هر سازمان برای استقرار آن باید پرداخت.بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به بررسی علل عدم بگارگیرRFID برای بهبود فرایندهای مدیریت زنجیره تامین در شرکت های تولید کننده مواد شوینده ایران بپردازد.
۲-۱ تعریف و بیان موضوع
مدیریت زنجیره تامین شامل فرآیند های برنامه ریزی، پیاده سازی و کنترل عملیات زنجیره تامین به کاراترین صورت ممکن است، مدیریت زنجیره تایمن تمایتمی حیطه هیا مربوط به حرکت و ذخیره سازی مواد اولیه ، کالای نیمه ساخته و محصولات نهائی را در بر می گیرد.
در واقع هدف از مدیریت زنجیره تامین بهبود اعتماد و همکاری در بین شرکاء در زنجیره تامین است تا بدین گونه قابلیت تحت نظر داشتن موجودیها و سرعت تبادل آنها افزایش یابد(مگ راسی،۲۰۰۱).
سازمانها بخوبی در یافته اند که نیاز به زنجیره تامین کارا دارند تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه ای و بهم پیوسته امروز توان رقابت داشته باشند. یکی از ابزاری که امروزه بسیار در زنجیره تامین از آن بحث و به عنوان توانمند ساز یاد می شود مبحث شناسایی از طریق امواج رادیوئی یا RFID است.
امروزه این فناوری کاربردهای بسیاری دراد که از جمله می توان به بکارگیری در گذرنامه، پرداخت عوارض جاده ای، کنترل حرکت کالا(پیگیری)- به عنوان جایگزین بارکد- در اتومبیلها،در کنترل حیات وحش و حتی حیوانات اهلی ، در سیستمهای انبارداری و کتابخانه و سایر موارد کاربرد دارد. در سالهای اخیر با توجه به بحث به کارگیری این فناوری در کنترل حرکت کالا و همچنین انبارداری پیشنهاد به کارگیری آن به عنوان توانمندساز در زنجیره تامین ارائه شده است(دونالد واترس،۲۰۰۳).
در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است.
آنچه در این پژوهش مبهم است این است که کمتر مقاله ای به بررسی چالش های پیش روی کاربرد RFID در زنجیره تامین پرداخته می شود و اکثرا پیرامون مزایای این فناوری و گاهی محدویتهای آن است. بنابراین سعی بر این است که با همین ادبیات مطروحه حول ای محور مدلی به منظوری ارزیابی آمادگی سازمان برای به کارگیری فناوری فوق در زنجیره تامین ارائه نماید.
RFIDیکی از تکنولوژیهای مهم امروزی است که همکاری و پدیداری را در زنجیره تامین گسترش داده است. یک راه کار مبتنی بر RFID می تواند نرخ بازگشت سرمایه (ROI) هر بنگاهی را از طریق افزایش ارتباطات زنجیره تامین افزایش دهد، جایگزین شایسته ای که می تواند تغییرات بنیادی مدیریت زمان – واقعی زنجیره تامین از طریق پیوند با سیستمهای سنتی سازمان ایجاد نماید.
هرچند این فناوری در ورای ماهیت تکنولوژیک آن دارای نقاط حساسی نیز هست مانند: مشکلات بازاریابی ، وعده های کذب گروهی از شرکتها، موارد مربوط به حریم و امنیت و کمبود استانداردهای لازم.
آنچه می تواند به عنوان متغیرهای مطرح در پرسش های این تحقیق بیان کرد مربوط به مسائل مدیریتی موثر در موفقیت به کارگیری RFID د رزنجیره تامین و همچنین مسائل مربوط به زیرساخت های فنی استقرار این فناوری در زنجیره تامین می باشد.
لذا این تحقیق به دنبال ارائه مدلی شامل عوامل کلیدی موفقیت در استقرار و بکارگیری یک سازمان در استفاده از RFID در زنجیره تامین آن است.

۳-۱ضرورت و اهمیت تحقیق
در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است. اگر یک سازمان به دلیل عدم شناخت درست از موقعیت خود و وضعیت بازار و همچنین شتاب در استفاده از یک فناوری نو، بدون بررسی و امکان سنجی میزان موفقیت آن فناوری در سازمان متبوع خود اقدام به استقرار آن کند، علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ، پروژه را نیز متحمل شکست خواهد کرد ، RFID نیز از این مقوله مستثنی نیست لذا قبل هر چیزی به امکان سنجی آمادگی لازم هر سازمان برای استقرار آن باید پرداخت. به عبارتی دیگر علل عدم بکارگیری یک فناوری ویا بلعکس مورد تحقیق قرار گرفته شود تا با یک چشم انداز دقیق وارد عرصه عمل گردید. آنچه در این پژوهش مبهم است این است که کمتر مقاله ای به بررسی چالش های پیش روی کاربرد RFID در زنجیره تامین پرداخته می شود و اکثرا پیرامون مزایای این فناوری و گاهی محدویتهای آن است. بنابراین سعی بر این است که با همین ادبیات مطروحه حول محور بررسی علل عدم بکارگیری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین ارائه نماید.
۴-۱سوابق مربوط تحقیق
تحقیقات بسیاری در تائید به کارگیری فناوری RFID در زنجیره تامین صورت گرفته است، در واقع با توجه به اینکه بجث به کارگیری امواج رادیوئی در زنجیره تامین در ابتدای کار است بیشتر مباحث پیرامون لزوم به کارگیری این فناوری در زنجیره تامین مطرح می شود:
در چند تحقیق اخیر پیرامون این موضوع بیشتر به بحث ارائه راه کارهای مبتنی بر RFID تاکید شده است و کمتر کسی به بررسی همه جانبه به کارگیری این فناوری در زنجیره تامین (نقاط ضعف و قوت و فاکتورهای موفقیت و شکست) پرداخته است که این مطلب کار محقق را نیز دشوار می نماید.
محسن اطران بیان می کند که RFID یک توانایی و قابلیت در عملیات زنجیره تامین است که می تواند زنجیره تامین را بهبود بخشد)آتران،۲۰۰۷).
۲- مایکو کارکاینن RFID را به عنوان عامل فزاینده کارایی در زنجیره تامین برای کوتاه کردن دوره زندگی محصولات می داند. که سرعت تغییرات در محصولات را سبب می شود(کارکاینن،۲۰۰۳).
۳- آلن اسمیت در تحقیقی نتیجه می گیرد که تکنولوژی امواج رادیوئی یک تکنولوژی متمایز است و تاثیر بنیادی را در سیستم های تجاری به وجود آورده است(اسمیت،۲۰۰۴).
۴- یکی دیگر از مطالعاتی که زمینه پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی صورت گرفته توسط شرکت مشاوره ای KPMG در سال ۲۰۰۰ و با عنوان آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی در سطح سازمان های دلوت فدرال کشور کانادا بود ه است که هدف این مدل کمک به سازمانها در ارزیابی توانمندی های آنها برای پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان است.که عواملی پون رضایت مندی مشتری ، رعایت حریم شخصی و پایش دستاوردها، پیش بینی پذیری و گزارش دهی از مهترین عوامل لازم برای استقرار بیان می کند(کیتک دیس،۲۰۰۶).
۵- مدلی دیگری که توسط داشگاه ملون کامجی ارائه شده است به نام بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM نام گذاری شده است که از ۹ بعد تشکیل شده و عبارتند از استراتژی ، سازمان و شایستگی ها، و مدیریت عملکرد، تحویل و عملیات، فرآیند های ارزش شبکه، امنیت و حریم شخصی، سیستم ها، تکنولوژی، مالیات و قانون که این ۹ بعد به ارزیابی آمادگی و بلوغ یک کسب و کار برای استقرار خدمات رسانی الکترونیک مثل فناوری RFID در یک سازمان می پردازند.

۵-۱فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
مسائل مدیریتی و زیرساخت سازمانی برای به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد

فرضیات فرعی:
عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد
مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.
وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.
مسائل مربوط به زیر ساخت IT در عدم به کارگیری RfID در زنجیره تامین نقش دارد.
مسائل مربوط به یکپارچگی در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.
مسائل مربوط به امنیت در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین نقش دارد.

۶-۱اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین بهبود اعتماد و همکاری در بین شرکاء در زنجیره تامین است تا بدین گونه قابلیت تحت نظر داشتن موجودیها و سرعت تبادل آنها افزایش یابد.RFID روشی برای شناسایی اتومایتک است که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از طریق ابزاری به تگ(برچسب) است که برای شناسایئی به اشیاء متصل می شود و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند . و از این طریق به بهینه شدن مدیریت زنجیره تامین کمک می کند.بنابراین هدف اصلی این تحقیق را می توان بررسی علل عدم بکارگیری RFIDدر بهبود مدیریت زنجیره تامین عنوان نمود.

۷-۱اهداف فرعی تحقیق
در شرایطی که نیاز به کاهش هزینه ها در زنجیره تامین، سازمانها را برای تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودیها در داخل و خارج سازمان به تکاپو انداخته، تکنولوژی RFID به عنوان یک توانمند ساز در خدمت زنجیره تامین قرار گرفته است. و می تواند مدیریت زنجیره تامین را از ایجاد و پیگیری و توزیع محصولات، مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته اگاه سازد.
تمام سازمانها و موسسات می توانند از این فناوری برای بهبود فرایند های مدیریت زنجیره تامین از این فناوری بهره گیرند به شرطی که ابتدا به برری میزان آمادگی سازمان خود برای استقرار آن بپردازند و شرایط لازم مدیریتی و زیر ساختی را تامین سازنند.

۸-۱روش تحقیق :
روش انجام پژوهش از مهم ترین عواملی است که بر پژوهش و نتایج آن اثر می گذارد و غالبا به هدف تحقیق ، موضوع ، امکانات اجرای تحقیق و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد. تحقیق توضیفی روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. این تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. در این روش محقق بدون اینکه دخالتی داشته باشد، نتایج عینی خود را از موقعیت گزارش می دهد و با استفاده از روش های مختلف به توصیف آن می پردازد.
با دقت در محتوای موضوع این تحقیق که بررسی علل عدم بکارگیری RFID در زنجیره تامین می باشد می توان در یافت که در قالب تحقیقات کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی جای می گیرد چرا که محقق در صدد است تا با گردآوری اطلاعات واقعی، به دنبال شناسایی عناصر موثر بر عدم بکارگیری RFID در بهبود زنجیره تامین می باشد.

۹-۱روش گردآوری اطلاعات
با توجه به اهداف تحقیق و خصوصیات نمونه انتخاب شده عملیات جمع آوری اطلاعات در هرتحقیقی باید صورت گیرد. بنابراین به طور کلی از دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق استفاده شده است.
رو ش کتابخانه ای:از این روش برای کسب اطلاعات مربوط به اصول کلی تحقیق همچون مفاهیم کلیدی و عملیاتی، طرح ضرورت ها ، بیان کاربردها و تشریح اهمیت استفاده شده است و منابعی چون کتابها ، مقالات و پایان نامه و متون دیجیتال کمک گرفته شده است.
مطالعات میدانی : با استفاده از این روش به جمع آوری مولفه های موثر بر آمادگی سازمان برای اسقرار فناوری RFID با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان استفاده شده است.

۱۰-۱ابزار گردآوری اطلاعات:
یکی از ابزارهای مهم در خصوص جمع اوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.که جهت جمع آوری داده های مورد نیز در خصوص مولفه های موثر بر آمادگی سازمان با استفاده از نظر نمونه آماری مورد بهره گیری قرار می گیرد.تا با تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخت.

۱۱-۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده ها بدست امده از طریق ابزار های جمع آوری ، خلاصه ،کدبندی ، دسته بندی و در نهایت پردازش می شود. فنون آماری گوناگونی وجود دارد که در این تحقیق از آماری توصیفی برای بیان ویژگیهای افراد نمونه آماری و از آمار استنباطی برای تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده خواهد شد.مهمترین آزمون آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت T تک نمونه ای خواهد بود که به کمک نر افزار SPSS بهره گرفته می شود.

۱۲-۱قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحیق حاضر در شرکت تولیدکننده مواد شوینده ایران می باشد
قلمرو زمانی تحقیق
پس از تایید توسط گروه امید است تا پایان شهریور این تحقیق به پایان برسد.
قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق درباره بررسی علل عدم بکارگیری تکنولوژی RFID در مدیریت زنجیره تامین شرکت تولیدکننده مواد شوینده ایران می باشد

۱۳-۱تعریف متغیرها
زنجیره تامین:سامانه ای متشکل از سازمانها ، فناوری ، فعالیت، اطلاعات و منابع است که در فرایند انتقال یک محصول یا خدمت از تامین کننده به مشتری درگیر هستند.
مدیریت زنجیره تامین : فرآیند برنامه ریزی ، پیاده سازی و کنترل عملیات زنجیره تامین به کاراترین شکل ممکن است.
RFID: شناسائی از طریق امواج رادیوئی . روشی برای شناسائی اتوماتیک است که متکی بر جمع آوری و بازیابی اطلاعات از راه دور از طریق ابزاری به نام تگ (برچسب) است.
تگ (برچسب): چیزی است که برای شناسائی به اشیاء متصل می شود و از طریق امواج رادیوئی فعالیت می کند.
زیرساخت فناوری: معیاری است که توسط گروهی از آژانس های حکومتی ایالات متحده امریکا و همچنین دنیا ، برای درک میزان بلوغ رشد فناوری(مواد، مولفه ها و ابزار) در سازمان به کارگرفته می شود.
مسائل مدیریتی: مسائل مربوط به حمایت مدیریت عالی سازمان ، آمادگی کارکنان، امنیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *