سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل  اول:نانوتکنولوژی.. 1

1-1)  مقدمه. 2

1-2) تاریخچه ی  نانوتکنولوژی.. 2

1-3) دگرشکلهای  کربن.. 3

1-3-1) گرافیت: 3

1-3-2) الماس: 4

1-3-3) نانولوله کربنی (CNT): 4

1-3-4) فولرنها: 5

1-4) نانولوله ها 5

1-4-1) انواع نانولوله های تک دیواره 6

1-4-1-1) نانولوله کربنی نوع صندلی.. 6

1-4-1-2) نانولوله کربنی زیگزاگ… 7

1-4-1-3) نانولوله کایرال یا نامتقارن.. 7

1-5) خواص فیزیکی وشیمیایی نانولوله ها 8

1-6) روشهای سنتزنانولوله های کربنی.. 9

1-6-1) روش قوس الکتریکی.. 9

1-6-2) روش تبخیرلیزری.. 10

1-6-3) رسوب گذاری بخارشیمیایی (CVD) 10

1-7) کاربرد نانولوله ها 11

1-7-1) به کارگیری نانولوله ها درپزشکی (انتقال دارو) 11

1-7-2) کاربرد نانولوله در تشخیص و درمان سرطان.. 12

1-7-3) کاربرد نانولوله ها درکامپوزیتها 12

1-7-4) کاربرد نانولوله ها در الکترونیک… 13

1-7-5) کاربرد نانولوله ها در صنعت ساختمان.. 14

1-8) فولرنها 14

1-9) خواص فولرنها 15

1-10) کاربرد فولرنها 16

1-10-1) کاربرد فوتونیک… 17

1-10-2) تقویت کننده کامپوزیتها 17

1-10-3) دارورسانی.. 17

1-11) روشهای تولید فولرنها 17

1-12) 8- هیدروکسی کینولین.. 18

1-12-1) کاربرد پزشکی.. 18

1-12-2) کاربرد 8-HQ درکشاورزی.. 19

1-12-3) کاربرد 8-HQ در صنعت مهندسی پلیمر. 19

فصل دوم:شیمی محاسباتی.. 20

2-1) مقدمه. 21

2-2) شیمی انفورماتیک… 21

2-3) مکانیک مولکولی.. 22

2-4) روشهای ساختارالکترونی.. 23

2-4-1) روشهای نیمه تجربی 23

2-4-2) روشهای آغازین.. 24

2-5) گوسین.. 24

2-6) روشهای محاسباتی گوسین.. 25

2-6-1) روش میدان خودسازگارهارتری فاک (HF) 25

2-6-2) نظریه تابع  چگالی (DFT) 27

2-6-3) مجموعه های پایه. 28

2-7) جابه جایی شیمیایی مستقل ازهسته (NICS) 31

2-8) آنالیز اوربیتال پیوند طبیعی (NBO) 33

2-9)  HOMO وLUMO… 33

2-10) قطبش پذیری- سختی و نرمی.. 35

2-11) مقایسه و تفسیر محاسبات بار اتمی.. 36

فصل سوم:روش کار و محاسبات.. 37

3-1) روش انجام کار 38

3-2) انرژی اتصال.. 54

3-3) بارهای اتمی.. 55

3-4) ممان دوقطبی.. 59

3-5) طول پیوند. 61

3-6) محاسبات زاویه. 63

3-7) خواص بنیادی.. 66

3-7-1) بررسی مقادیر انرژی یونش (I) 67

3-7-2) بررسی مقادیر الکترونخواهی (A) 68

3-7-3) بررسی مقادیر پتانسیل شیمیایی ( ) 68

3-7-4) بررسی مقادیر سختی (η ) و نرمی (σ ) 68

3-8) شکاف بین  HOMOو LUMO 69

بحث و نتیجه گیری.. 93

منابع98

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری
پایان نامه دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی از برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان
پایان نامه بررسی تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران
پایان نامه ادراک کارکنان از تواضع وعملکرد کارکنان
پایان نامه قدرت در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی