سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه سوره
دانشکده هنر
پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدصنایع دستی
گرایش طراحی و نقاشی سنتی
عنوان پایان نامه نظری
مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری
استادراهنمای نظری
دکتر محمدعلی رجبی
عنوان پایان نامه عملی
طراحی و اجرای تذهیب با تأکید بر اصول تذهیب دوره فوق
استاد راهنمای عملی
سلیمان سعیدآبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………1

******

فصل اول: کلیات پژوهش

بیان واهمیت مساله………………………………………………….4
هدف پژوهش……………………………………………………………………5
پرسش های پژوهش…………………………………………………….5
روش پژوهش…………………………………………………………………..5
پیشینه تحقیق……………………………………………………..6

******

فصل دوم: مروری برپیشینه تاریخی، فرهنگی و هنردوره تیموری

2- 1- زمینه های تاریخی، سیاسی و فرهنگی دوره تیموری……………………………………………………….11

2- 2- دوره تیموری: دوران طلایی هنرها در ایران…………………………………………………………………..13

2- 3- تعریف اصطلاحات تذهیب…………………………………………………………………………………………….17

2- 4- سیرتحول تذهیب در دوره های مختلف…………………………………………………………………………21

2- 5- مشخصه های کلی تذهیب دوره‌ی تیموری…………………………………………………………………….23

******

فصل سوم: معرفی نسخه های قرآنی و غیرقرآنی دوره تیموری

3-1- نسخ قرآنی دوره تیموری………………………………………………………31

3-1-1- قرآن شماره 1……………………………………………………………..31

3-1-2- قرآن شماره 2………………………………………………33

3-1-3- قرآن شماره 3………………………………………………………………………………..34

3-1-4- قرآن شماره 4…………………………………………………………..35

3-1-5- قرآن شماره 5…………………………………………………………….36

3-1-6- قرآن شماره 6………………………………………………………………..37

3-1-7- قرآن شماره 7………………………………………………………………..37

3-1-8- قرآن شماره 8……………………………………………………….38

3-1-9- قرآن شماره 9………………………………………………………………39

3-1-10- قرآن شماره 10………………………………………………………..41

3-1-11- قرآن شماره 11…………………………………………………………41

3-1-12- قرآن شماره 12………………………………………………………..42

3-1-13- قرآن شماره 13……………………………………………………………………44

3-1-14- قرآن شماره 14………………………………………………………….44

3-1-15- قرآن شماره 15……………………………………………………….45

3-1-16- قرآن شماره 16……………………………………………………………….46

3-1-17- قرآن شماره 17………………………………………………………………47

3-1-18- قرآن شماره 18………………………………………………………….48

3-1-19- قرآن شماره 19……………………………………………………49

3-1-20- قرآن شماره 20………………………………………………………………51

3-1-21- قرآن شماره 21……………………………………………………………51

3-1-22- قرآن شماره 22…………………………………………………………52

3-1-23- قرآن شماره 23…………………………………………………………..52

3-1-24- قرآن شماره 24……………………………………………………………………..53

3-1-25- قرآن شماره 25………………………………………………………………..54

3-1-26- قرآن شماره 26………………………………………………………………….55

3-1-27- قرآن شماره 27…………………………………………………………………….55

3-1-28- قرآن شماره 28……………………………………………………………………..57

3-1-29- قرآن شماره 29………………………………………………………………………57

3-1-30- قرآن شماره 30…………………………………………………………………58

3-1-31- قرآن شماره 31……………………………………………………………………….58

3-2- معرفی نسخ غیر قرآنی دوره تیموری……………………………………………………..59

3-2-1- دیوان خواجوی‌کرمانی (799 ه. ق) ……………………………………………………59

3-2-2- دیوان اسکندرسلطان (813 ه. ق)……………………………………………….60

3-2-3-همام‌تبریزی،کلیات‌وده‌نامه(816ه.ق)………………………………………………………61

3-2-4- سه دیوان (820 ه. ق)………………………………………………………………………..62

3-2-5- ظفرنامه تیموری (828 ه. ق)……………………………………………………………….63

3-2-6- جامع‌التواریخ حافظ ابرو (830 ه. ق)…………………………………………………………..64

3-2-7- کلیله و دمنه (833 ه. ق)……………………………………………………………………..64

3-2-8- شاهنامه بایسنغری (833 ه. ق)……………………………………………………………65

3-2-9- شاهنامه ابراهیم‌سلطان (833 ه. ق)…………………………………………………..67

3-2-10- دیوان امیرخسرو دهلوی (834 ه. ق)……………………………………………………68

3-2-11- اصول ابن‌اسیرجامی (839 ه. ق)………………………………………………………….69

3-2-12- معراج نامه شاهرخی (840 ه. ق) ………………………………………………………70

3-2-13- تاریخ جهانگشا عطاملک جوینی (841 ه. ق) …………………………………………..71

3-2-14- نظامی، خسرو و شیرین (845-855 ه. ق)……………………………………………72

3-2-15- شاهنامه محمدجوکی (848 ه. ق)…………………………………………………………73

3-2-16- دیوان قاسم (863 ه. ق)…………………………………………………………………..73

3-2-17- کلیات سعدی (866 ه. ق)………………………………………………………………..73

3-2-18- سبحه‌الابرار (890 ه. ق)…………………………………………………………………75

3-2-19- خاوران‌نامه (881- 891 ه. ق)……………………………………………76

******

فصل چهارم: تحلیل ساختاری تذهیب‌های قرآنی وغیر قرآنی دوره تیموری

4- 1- تحلیل ساختاری تذهیب‌های قرآنی دوره تیموری…………………………………………………………….78

4-1-1- تذهیب صفحات آغازین……………………………………………………………………….79

4-1-2- تذهیب صفحات متن………………………………………………………………………….83

4-1-2-1- فضای بالا و پایین…………………………………………………………………………………….86

4-1-2-2- فضای درون متن………………………………………………………………………………….90

4-1-2-3- فضای حواشی…………………………………………………………………………………..96

4-1-2- صفحات اختتامیه……………………………………………………………………………………..103

4-1-3- جدول کشی…………………………………………………………………………………….104

4-2- تحلیل ساختاری تذهیب‌های غیر قرآنی دوره تیموری……………………………………………………..106

4-2-1- صفحات آغازین……………………………………………………………………………………..106

4-2-2- صفحات متن……………………………………………………………………………………….114

4-2-2-1- تزیینات بالا وپایین متن……………………………………………………………………………….114

4-2-2-2- تزیینات درون متن……………………………………………………………………………………….117

4-2-2-3-فضای حواشی…………………………………………………………………………………………..119

4-2-3- صفحات تتمه……………………………………………………………………………………..122

******

فصل پنجم: بحث و نتیجه

5- 1- یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………126

5- 2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….129

5- 3- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………..130

گزارش کار عملی…………………………………………………………………………………………………………………..133

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….155

مقدمه:

در ابتدای دوران اسلامی و با توجه به ارزش کتاب به ویژه قرآن، کار تزیین اوراق و جلد آنها مورد توجه هنرمندان مسلمان قرار گرفت و حاشیه، صفحات، سرفصل‌ها، و سرلوح‌ها با استفاده از انواع اسلیمی‌ها، ختایی‌ها و نقوش هندسی به صورتی زیبا تزیین می‌شد. شایان ذکر است که این تزیینات در دوره‌ی تیموری با مشخصاتی منحصر به ‌فرد و با صورتی منظم، منسجم و قدرتمند در صفحه آرایی کتب و عمدتاً در غالب مکاتب هرات و شیراز جلوه‌گر می‌شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی و مقایسه توکل و رضا در دیوان حافظ و مثنوی مولوی
پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلو...
پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان
پایان نامه سنجش میزان گرایش به برنددر شرکت های مورد مطالعه
پایان نامه با موضوع نمایش های مختلف ماتریس اسپارس