سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران

ارسال شده در سایت پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

واژگان کلیدی: 1

چکیده 1

فصل اول  تاریخچه مسؤولیت مدنی پزشکی.. 3

بخش اول : تمدنهای ابتدایی.. 4

بخش  دوم: بابل، یونان و روم باستان. 5

بخش سوم: ایران باستان. 5

بخش چهارم: دوران اسلامی.. 7

فصل  دوم: مسؤولیت اخلاقی و کیفری پزشک.. 9

بخش اول : مسؤولیت اخلاقی پزشک.. 10

بخش  دوم: مسؤولیت کیفری پزشک.. 14

فصل سوم: ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک.. 18

بخش اول ماهیت مسئولیت مدنی پزشک… 19

بند اول: دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت پزشکی.. 21

بخش دوم . دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه». 25

بخش دوم  قائلین به «تعهد به وسیله» بودن مسؤولیت پزشک.. 27

فصل چهارم -ماهیت قرارداد معالجه. 33

بخش اول  نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. 34

بخش دوم نظریه جعاله بودن عقد معالجه. 35

بخش سوم  نظریه وکالت.. 36

بخش چهارم  نظریه عقد نامعین. 36

فصل چهارم  ارکان مسؤولیت مدنی پزشک.. 38

بخش اول خطای پزشکی.. 39

بخش دوم  مصادیق عمومی خطای پزشک.. 41

بخش سوم خطای در معالجه. 42

بخش چهارم  آگاهانه بودن رضایت.. 47

بخش پنچم دیدگاه فقها  وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک.. 52

نتیجه. 53

منابع  55

واژگان کلیدی:

انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک

مسؤولیت مدنی، پزشک، بیمار، رضایت به درمان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، خطای پزشکی، قرارداد معالجه

 

چکیده:
مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است[1]. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر
پایان نامه بررسی موارد معافیت تولیدکننده
پایان نامه ارتباط آموزش تاب آوری روانی با امید به زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا
پایان نامه با موضوع نقش صنعت پتروشیمی استراتژی اکتساب تکنولوژی مناسب
دانلود پایان نامه ارتباط بین شرایط تسهیلی تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان