سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگـاه علامه طبـاطبـایی

دانشکده اقتصاد

تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های  ترکیبی

 استاد راهنما: دکتر حمید ناظمان

استاد مشاور: دکتر حمید آماده

نگارش: آرش اعظمی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم اقتصادی (گرایش محیط زیست)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 1

1.1- بیان مسئله : 2

2.1- سوالات اصلی: 3

3.1- فرضیه‌های اصلی: 4

4.1- اهداف تحقیق : 4

5.1- روش شناسی: 5

6.1-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی: 6

7.1- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق : 7

فصل دوم. 7

1.2- مروری بر نظریات رزن.. 10

2.2- پایه های تئوریکی رفتار مصرف کننده و تولیدکننده در چارچوب مدل هدانیک… 15

3.2-  تخمین تابع قیمت هدانیک… 21

4.2-  ارزش گذاری غیر بازاری در چارچوب تحلیل تابع هدانیک… 31

5.2-مرورادبیات.. 40

1.5.2- مطالعات خارجی.. 40

2.5.2- مطالعات داخلی.. 55

فصل سوم. 63

1.3-  معرفی الگوهای به کار رفته در تحقیق.. 63

1.1.3– مقدمه. 63

2.1.3-  الگوی مطرح در این تحقیق.. 64

2.3-  معرفی متغیرها و روش گردآوری داده ها 67

1.2.3-  متغیرهای مورد استفاده در مدل مربوط به داده های مقطعی: 68

2.2.3-  متغیرهای مورد استفاده در مدل مربوط به داده های ترکیبی: 69

3.3- آزمونهای انتخاب مدل مناسب در داده های ترکیبی 74

1.3.3- آزمونهای انتخاب مدل مناسب: 74

2.3.3- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 77

فصل چهارم: 86

1.4- پردازش مدل درداده های مقطعی.. 87

2.4-  پردازش مدل در داده های ترکیبی.. 93

1.2.4-  نتایج آزمونهای تجربی پایایی متغیرها 93

2.2.4-  نتایج برآورد تابع قیمت هدانیک به روش داده های ترکیبی.. 96

فصل پنجم. 104

1.5- نتایج به دست آمده از تحقیق(داده های مقطعی): 114

2.5- نتایج به دست آمده از تحقیق(داده های ترکیبی): 114

3.5- قیمتهای ضمنی متغیرهای موثر بر قیمت واحدهای مسکونی: 114

4.5- نتایج کاربردی: 114

5.5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی: 114

فهرست منابع. 115

پیوست… 119

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان
پایان نامه شایستگی­ های مدیریتی از منظر حضرت مولی الموحدین و تطبیق آن با مثنوی مولوی
پایان نامه بررسی اثر فرآورده‌ها ی کفیر موجود در بازار ایران
پایان نامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران
پایان نامه با موضوع بررسی رابطه ی بین جنسیت مشارکت اجتماعی