سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09124404335

پایان نامه بررسی تأثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان بخوانید پایان نامهبررسی تأثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

 موضوع:

بررسی تأثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

 استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر جعفر پویا منش

فصل اول

مقدمه                                                                                           6

بیان مسئله                                                                                    8

اهداف تحقیق                                                                                  9

فصل دوم

انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس                                         14

تفاوت عز نفس با خود پنداره                                                                21

ریشه ها و ابعاد عزت نفس                                                                  22

عزت نفس بالا و پایین                                                                         26

شیوه پرورش                                                                                    28

بدرفتاری جسمانی یا جنسی                                                               29

ظاهر جسمانی                                                                                  30

تغییرات در خود پنداره                                                                          

تغییرات در عزت نفس                                                                           35

راههایی بسوی هویت                                                                          37

عواملی که بر رشد هویت تأثیر می گذارند                                                 40

فصل سوم

جامعه تحقیق                                                                                      44

روش نمونه گیرى                                                                                 45

اعتبار و روانی ابزار تحقیق                                                                      46

روش آمارى                                                                                         47

فصل چهارم

جداول پرسشنامه                                                                                 50

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                              51

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها                                                                  

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیرى                                                                                58

پیشنهادات                                                                                           60

پرسشنامه عزت نفس                                                                            61

مقیاس تأیید خویشتن راتوس                                                                    65

منابع

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی افت فشار جریان تراکم پذیر با اصطکاک و انتقال حرارت
پایان نامه غنی سازی سیگنال گفتار مبتنی بر روش تفریق طیفی و تجزیه مقادیر منفرد
پایان نامه تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان
پایان نامه ارشد رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما
پایان نامه ارشد پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی