پایان نامه پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه ­های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست

عنوان                                                                     صفحه

چکیده

فصل اول:  داروی پنتوپرازول

  • پنتوپرازول                                                                                          2
  • دارو های مهارکننده پمپ پروتون                2                                                               

1-2-1 توضیحات دارو                                                                                     2

1-2-2 مکانیسم اثرپنتوپرازول                                                                             3

1-2-3 مصرف در دوران بارداری و شیر دهی                                                           3

1-2-4 اشکال دارویی پنتوپرازول                                                                         3

1-2-5 تداخل دارویی                                                                                      3

1-2-6 عوارض جانبی                                                                                      4

1-2-7 ساختار، نام آیوپاک و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پنتوپرازول               4

  • تاریخچه برخی از اندازه گیری هایی که روی داروی پنتوپرازول صورت گرفته است 5

فصل دوم :نانوذرات مغناطیسی و استخراج فاز جامد

مقدمه ای بر فناوری نانو                                                                13

2-1 نانوذرات مغناطیسی                                                                                  14

2-2 مزایای نانو ذرات مغناطیسی                                                                        15

2-3 کاربرد های نانو ذرات مغناطیسی اکسید اهن                                                    16

2-4 استخراج با نانو ذرات به عنوان فاز جامد                                                         17

2-5 اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی                                                                 18

2-5-1 پوشش دهی پلیمری                                                                              19

2-5-2 پوشش های معدنی                                                                               19

2-5-3 پوشش دهی سورفکتانت ها                                                                     19                                                                  

2-6 سورفکتانت ها                                                                                        20

2-7 دسته بندی سورفکتانت ها                                                                      21

2-8 طبقه بندی سورفکتانت ها بر اساس نوع یون                                                21

2-8-1 سورفکتانت های یونی                                                                     22

2-8-1-1 سورفکتانت های کاتیونی                                                              22

2-8-1-2 سورفکتانت های آنیونی                                                               23

2-8-1-3 سورفکتانت های آمفوتریک                                                            25

2-8-2 سورفکتانت های غیر یونی                                                                 26

2-9 خواص سورفکتانت ها                                                                         27

2-10 کاربرد سورفکتانت ها                                                                       28

2-11 ستیل تری متیل آمونیوم برماید(CTAB)                                                  28

2-12 نانوذرات مغناتیسی Fe3O4                                                                 29

2-13 روش های سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن                                           30

2-13-1 روش سل-ژل                                                                               31

2-13-2 روش هم رسوبی                                                                            32

2-13-3 روش ریز امولسیون                                                                         32

2-14 روش های مشخصه یابی نانو ذرات                                                           33

2-14-1 روش های پرتو ایکس                                                                     34

2-14-1-1 پراش پرتو X (XRD)                                                                 34

2-14-1-1-1 مزایای پرتو ایکس(XRD)                                                        35

2-14-1-1-2 معایب پرتو ایکس(XRD)                                                         35

2-14-1-1-3 کاربرد های پرتو ایکس(XRD)                                                   35

2-14-2 میکروسکوپ الکترونی                                                                     36

2-14-2-1 میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)                                             36

2-14-2-1-1 اجزائی دستگاه SEM                                                              39

2-14-3 میکروسکوپ پروبی روبشی                                                               39

2-14-4 روش های اندازه گیری خواص مغناطیسی                                               39

2-15 تاریخچه کاربرد Fe3O4                                                                 40

2-16 مقدمه ای بر استخراج فاز جامد                                                               42

2-17 تاریخچه استخراج فاز جامد                                                                   43

2-18 مقایسه ی استخراج فاز جامد با استخراج مایع-مایع                                       44

2-19 مراحل استخراج با فازجامد                                                                    45

2-20خصوصیات فاز جامد                                                                            46

2-21 انواع فاز های جامد                                                                             46

2-22 کاربرد های استخراج با فاز جامد                                                             47

2-23 عوامل موثر براستخراج فاز جامد                                                             47

2-24 خواص مطلوب ذرات جاذب در استخراج فاز جامد                                       47

2-25 انواع قالب بندی های جاذب برای استخراج فاز جامد                                     47

فصل سوم:بخش تجربی

مقدمه                                                                                                      50

3-1 مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاهی                                                     51

3-1-1 تجهیزات                                                                                        51

3-1-2 مواد شیمیایی                                                                                   51

3-2 انتخاب طول موج ماکسیمم جذبی در ناحیه UV داروی پنتوپرازول                      52

3-3 مشخصه یابی نانو ذرات اکسیدآهن                                                             53

3-3-1 تصاویر SEM نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4                                              54

3-3-2 پراش پرتوX (XRD)                                                                        57

3-4 روش کار                                                                                           59

3-4-1 اثرpH                                                                                          60

3-4-2 اثر مقدار سورفکتانت (CTAB)                                                           60

3-4-3 اثر زمان استخراج                                                                              61

3-4-4 اثر مقدار جاذب                                                                               61

3-4-5 اثر نوع حلال                                                                                   62

3-4-6 اثر مقدار حلال                                                                                62

3-4-7 اثر زمان واجذب                                                                               63

3-4-8 اثر حجم محلول                                                                               63

3-4-9 نمونه های حقیقی                                                                              64

3-4-9-1 نمونه های آب                                                                              64

3-4-9-2 نمونه ی پلاسما انسان                                                                     64

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهر رشت در س...
پایان نامه بررسی و سنجش میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی در بین دانش آموزان پسر و دختر ...
پایان نامه تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رایحه پنیر UF ایرانی
پایان نامه جایابی مولدهای تولیدپراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان به منظور کاهش تلفات...
پایان نامه ارشد بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت برقراری ارتباط