پایان نامه های علوم اجتماعی – ۱۴۰ پایان نامه جدید از دانشگاه تهران

جامعه شناسی،مردم شناسی ،پژوهش اجتماعی ،توسعه روستایی ، رفاه اجتماعی و…

اگر کسی خواست به این  ایمیل  پیام بدهید :

info@fuka.ir

قیمت برای هر کدام ۱۷ هزار تومان

«بررسی تأثیر ویژگیهای اجتماعی – جمعیتی خانواده بر محرومیّت تحصیلیِ فرزندان در ایران
بررسی ابعاد و مؤلفه های شکل دهنده ساختار طبقات اجتماعی و سبک زندگی
هویت قومی در اینترنت(بررسی عملکرد اینترنتی گروه های قومی آذری، بلوچ، ترکمن، عرب خوزستانی و کرد)
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش روستاییان به مشارکت اجتماعی(مطالعه موردی روستای کرفس از توابع شهرستان رزن

بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی مؤثر برمشارکت روستائیان درطرحهای عمران روستایی-دهستان شروینه ازتوابع شهرستان جوانرود

عوامل اجتماعی موثر بر انتخاب گروه‏های مرجع توسط دانش ‏آموزان مهاجر روستایی(مطالعه موردی شهر قدس)
پژوهش تطبیقی در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه عشایری تالش، قبل و بعد از اسکان مطالعه موردی؛ روستای طولارود
نقش تعاونیهای فرش دستباف در حذف واسطه‏های فرش(مطالعه تجربی تعاونی فرش دستباف میبد
عنوان نقش اعتماد اجتماعی در میزان کارایی شوراهای اسلامی مطالعه موردی مراکز دهستان بخش مرکزی شهرستان سندج
بررسی ابعاداقتصادی- اجتماعی مهاجرت های روستایی درشهرستان گچساران (مطالعه موردی دهستان بابویی )
«نخبگان قدرت در شهر تهران» نقش تصمیم گیران در مسائل اجتماعی

بررسی انسان شناختی سبک زندگی مهاجران هزاره افغانستانی(شهرک قائم قم )

بررسی انسان شناسانه پدیده کودکان کار خیابان درشهر کرج

بررسی مردم شناختی روستای سرتک زر در شهرستان کهنوج ( با تأکید بر مسکن ، پوشاک و خوراک )

بررسی فرهنگ سیاسی و نظام طایفه ای در شهر دلفان

سازماندهی فضایی خانه و فرهنگ مطالعه موردی خانه های تاریخی کاشان

فرهنگ نظام اداری ـ مدیریتی ایران (مطالعه موردی وزارت جهاد کشاورزی)
مشارکت اجتماعی زنان و تأثیر آن بر رفاه خانواده(مطالعه موردی در منطقه ۹ شهر تهران)
بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر در اشتغال مجدد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی (شهرتهران)
تأثیر رفاه خانواده بر موفقیت تحصیلی دختران (بررسی سال سوم مقطع متوسطه مدارس دولتی مناطق ۱ و ۱۷ شهر تهران)

بررسی جایگاه بازارچه های مشترک مرزی در وضعیت رفاهی مرزنشینان(مطالعه موردی بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر)
تغییرات اجتماعی و سینما۱۳۸۴-۱۳۷۴
سینمای ممنوعه در ایران پس از انقلاب(تحلیل محتوای فیلمهای دوگانه و ممنوعه)

بررسی جامعه شناختی بحران هویت درجامعه معاصر ایران
بررسی عوامل خانوادگی موثر در ایجاد و تقویت انگیزش پیشرفت نوجوانان دختر (۱۸-۱۴) ساله در دبیرستانهای دولتی روزانه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان کرج

بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناختی ازدواج خویشاوندی در ایران
مطالعه وضعیت فعالیت و اشتغال جمعیت با تأکید بر اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی شهرستانهای استان مازندران

بررسی وجوه اجتماعی- جمعیتی ازدواج زودهنگام زنان در ایران

بررسی عوامل مؤثربر آگاهی و عمل شهروندی جوانان

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر فرار دختران از منزل در شهر تهران

بررسی عوامل یادگیری اجتماعی رفتاردینی

تفاوتهای اساسی بین مناطق در پذیرش نوآوری(با تکیه بر پذیرش کشت ارقام پرمحصول برنج مطالعه موردی دو روستا در آمل)

بررسی اعتماد اجتماعی شهروندان به عنوان مولفه موثر بر مشارکت و همکاری آنان با شهرداری (مطالعه مناطق ۲۲گانه تهران)
مهناز مقبول اقبالی

بررسی پدیده کودکان کار ( مطالعه موردی شهر اردبیل )
مطالعه میزان و کیفیت استفاده از اینترنت در ایران و تأثیر آن بر میزان مشارکت سیاسی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران

بررسی جامعه شناختی جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران (با تأکید بر رویکرد وحدت ملی، امنیت ملی و تهدیدزدایی)
بررسی میزان اثربخشی شوراها(مقایسه تطبیقی شورای شهر تهران و اصفهان)
رسانه ها ، جرائم اجتماعی و احساس امنیت و آگاهی(تاثیر انعکاس جرائم اجتماعی در مطبوعات بر میزان احساس امنیت و آگاهی شهروندان تهرانی)
بررسی جامعه شناختی احساس ناامنی جنسی زنان وعوامل موثر برآن( مطالعه موردی دربین زنان ۱۵ الی ۲۹ ساله در شهر تهران)

بررسی نقش برنامه های ماهواره ای خارج از کشور، در تغییر رفتارهای اجتماعی جوانان شهر تهران (با تاکید بر مُدگرایی)

تحلیل محتوای عکسهای نهمین انتخابات ریاست جمهوری

تعیین میزان رضایت شغلی زنان شاغل در روزنامه همشهری نسبت به ابعاد و جنبه های مختلف وضعیت شغلی آنها و یافتن عوامل مؤثر در افزایش میزان خشنودی شغلی

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQL) سالمندان بالای ۶۰ ساله و بالاتر شهر رامهرمز.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی متجلی در نهادهای مشارکتی (شورای اسلامی روستای دهنگ) در فرایند توسعه محلی ( روستای دهنگ

بررسی و توصیف علمی تأثیر شاخصهای رفاهی بر موفقیت تحصیلی

پیامد های اجتماعی –فرهنگی ناباروری زنان مطالعه موردی تهران

بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد

عوامل مؤثر از قبیل اشتغال زنان، مشارکت مردان،تحصیلات زنان،استفاده از وسایل جلوگیری،قومیت،سن زنان،مشارکت مردان در برنامه های تنظیم خانواده و… بر باروری با تأئید برنقش توسعه در شهرستان آبادان

بررسی تفاوت میزان باروری در طبقات اجتماعی مختلف در شهر اهواز

پایان نامه رشته ارتباطات-تحلیل نشانه شناختی بازنمایی هویت کُردی در سینمای ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷(مطالعه فیلم های سینمای ژانر جنگی و ژانر اجتماعی کارگردانان غیرکُرد ایرانی)
پایان نامه گرایش مدیریت توسعه بررسی پیامدهای اعتبارات خرد روستایی برتوانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی با تاکید بر طرح حضرت زینب کبری (س)
بررسی هویت قومی وملی کردها

گرایش انسان شناسی – بررسی انسان‏شناختی استراتژی‏های قدرت زنان کُرد(بررسی موردی زنان طبقه متوسط شهرستان سنندج)

رساله جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی «بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی ویایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز و واکنشهای آنان» (مطالعه موردی مرکز بهداشت غرب تهران

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته جامعه شناسی توسعه روستایی بررسی مشارکت روستاییان درتوسعه (مطالعه موردی در استان کردستان)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اجتماعی بررسی اثر و پیامدهای توسعه صنعتی بر توسعه اجتماعی در منطقه احمدآباد مستوفیبا تاکید بر دانش آموزان دوره دبیرستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ارتباطات اجتماعی-جهانی گرایی قومی و مصرف رسانه ای-مطالعه موردی مصرف رسانه ای تلویزیونی ترکمنهای جرگلان

دانشکده علوم اجتماعی گروه توسعه روستایی پژوهش تطبیقی در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی-جامعه عشایری تالش، قبل و بعد از اسکان( مطالعه موردی؛ روستای طولارود
بررسی جامعه شناختی کلیشه های جنسیتی و ساخت خانوادهدر سریال‏های تلویزیونی ایرانی

بررسی پیامدها و آثار ICTs در توسعه و بخصوص توسعه روستایی

بررسی جمعیت و مهاجرپذیری شهر تهران

پایان نامه دکتری – رشته جامعه شناسی نظری – فرهنگی -عنوان -تحلیل اجتماعی گفتمان فولکلور در ایران معاصر-( نمونه مورد مطالعه حوزه فولکلور ترکمن

بهره وری و خرسندی از وب لاگ نویسی در بین دختران و پسران شهر تهران
رساله بازنمایی هویت اجتماعی روشنفکر در سینمای بعد از انقلاب

بررسی میزان مشارکت زنان عضو شورای اسلامی روستایی در مدیریت مربوط به روستا وعوامل موثر برآن
گردشگری روستایی وآثار اقتصادی و اجتماعی آن بر توسعه منطقه ای( مطالعه موردی آبگرم لاریجان آمل)

تبیین عوامل مؤثر بر وضعیت رفاهی خانواده‏های شاغل درکوره‏های آجرپزی در شهر وایقان

بررسی احساس تعلق به هویت ملی و قومی در بین جوانان شهر پیرانشهر

بررسی رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای و ارتباطات میان فردی نوجوانان
رویکردی فـرهنگی بر آمـوزشهای جـنسی (نمونه موردی مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

بررسی فرهنگ پذیری مهاجران (فصلی) روستای فرهادآباد ازشهرستان دلفان به شهر تهران

بررسی مقایسه ای وضعیت اشتغال مهاجرین روستا- شهری وشاغلین بومی در مناطق شهری ایران

مقایسه ویژگیهای اقتصادی،اجتماعی وجمعیتی مهاجرین و افراد بومی

بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی مؤثر برمشارکت روستائیان درطرحهای عمران روستایی
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش روستاییان به مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی روستای کرفس از توابع شهرستان رزن )
تحلیل ارتباطی برنامه سازی در سازمان صدا و سیما؛مطالعه موردی برنامه سازی ویژه نوجوانان
فشارهای روانی، تنش‏ها، چالش‏ها و تکنیک های مقابله در ارتباطات انسانی مطالعه موردی زوج‏های بین فرهنگی
میزان آسیب پذیری اجتماعی سالمندانمیزان آسیب پذیری اجتماعی سالمندان

بررسی رابطه بین خدمات کمیته امداد و توانمند سازی اقتصادی، اجتماعی و روانی زنان سرپرست خانوار
بررسی تأثیر ابعاد متفاوت استقلال بر رفتارباروری زنان در ایران
دروازه بانی در روزنامه ها بررسی تغییرات در اخبار اخذ شده از خبرگزاری ها
حکومت الکترونیک در ایران-مطالعه و ارزیابی برنامه ها، رویکرد مدیران و وب سایتهای دولتی
نقش معلمان در توسعه مناطق روستایی

حافظـه جمعـی و روایـت با تأکید بر رمان تاریخ گرا و نگاهی به رمان فارسی دهه چهل

– بررسی عوامل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر سن ازدواج زنان ترکمن شهر بندرترکمن

تبیین نقش و جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه روستایی با تاکید سرمایه اجتماعی

رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته جامعه شناسی زندگی روزمره در مراکز خرید(مطالعه موردی مراکز خرید در شهر تهران

تلویزیون و هژمونی فرهنگی(قرائت های زنان از سریال های تلویزیونی)
دوفضایی شدن جهان تفاوت های جنسیتی دربازنمایی هویت در فضای واقعی و فضای وبلاگ
فشارهای روانی، تنش‏ها، چالش‏ها و تکنیک های مقابله در ارتباطات انسانی مطالعه موردی زوج‏های بین فرهنگی

جهان نگری ایرانی در فضای دو جهانی شده
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مطالعات فرهنگی و رسانه- منازعات قدرت و تکوین تاریخی میدان تولید سینمای ایران
بررسی نقش سرمایه اجتماعی متجلی در نهادهای مشارکتی (شورای اسلامی روستای دهنگ) در فرایند توسعه محلی ( روستای دهنگ)

مهاجرت از شهر به روستامطالعه موردی روستای کاظم آباد از توابع شهرستان رباط کریم

بررسی مشارکت روستاییان درتوسعه کشاورزی(مطالعه موردی در استان کردستان)

مطالعه ای در زمینه گرایش جنگل نشینان بندپی شرقی به پذیرش خروج دام از جنگل

انجام پژوهشی جامعه شناختی پیرامون سبک زندگی در طبقات بالا، متوسط و پایین و همچنین بررسی ابعاد و مؤلفه های شکل دهنده ساختار طبقات اجتماعی و سبک زندگی

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com