پایان نامه نقش ایرانیان مقیم امپراتوری عثمانی در انقلاب مشروطیت ایران

دانلود پایان نامه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

دانشکده علوم انسانی

مرکز همدان

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته تاریخ

گروه علوم انسانی

عنوان پایان نامه :

نقش ایرانیان مقیم امپراتوری عثمانی در انقلاب مشروطیت ایران

استاد مشاور :

دکتر یزدان فرخی

شهریور ۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

  با مروری بر تحولات انقلاب مشروطیت در ایران متوجه نقش تاثیرگذار ایرانیان خارج بویژه ایرانیانی که در امپراتوری عثمانی و شهر استانبول ساکن بودند در انتقال اندیشه های مدرن و متجددانه به ایران و به طبع آن بیداری و آگاهی توده های مردم ایران در جهت ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کشور می شویم.

  شکی نیست که اصلاحات و تحولات سیاسی-اجتماعی در یک کشور بیش از هر عامل دیگر نیازمند وجود آزادی فکر و اندیشه و بیان آزادانه مشکلات و طرح راهکار برای حل آنهاست. استقرار حکومت مشروطه در عثمانی و بوجود آمدن فضای آزادی بیان در آنجا باعث شد متفکران و رجال سیاسی ایرانی مقیم عثمانی و یا تبعیدیان سیاسی به آنجا با بهره گیری از این شرایط سعی در بیدار و آگاه ساختن  توده های مردم ایران نمایند و همسایگی ایران با عثمانی این تبادل افکار را بین متفکران و مردم ایران سهولت و سرعت می بخشید.

ایرانیان در عثمانی با تشکیل انجمن سعادت استانبول که متشکل از بازرگانان و تجار ایرانی بود و نیز تاسیس روزنامه اختر، نقش شایان توجهی در وقوع انقلاب مشروطه در ایران و پیروزی های آن داشتند. تجار ایرانی انجمن که به ایران رفت و آمد داشتند افکار و ایده های حکومتی مدرن و مترقی را به مردم ایران انتقال می دادند و کمک های مالی برای پیشبرد انقلاب مشروطه در ایران جمع آوری میکردند. و روزنامه اختر با نفوذ بین روشنفکران جامعه ایران افکار آزادی خواهانه را از طریق ایشان بین مردم ایران پخش می کرد. نتیجه این فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منجر به وقوع انقلاب مشروطه در ایران شد که اولین نمونه پیروزی مردم ایران در مقابل یک حکومت استبدادی بود. و اثرات آن تا به اکنون نیز در حیات سیاسی جامعه ایران مشهود و باقی است.

کلمات کلیدی:

انقلاب مشروطه، انجمن آذربایجان، ایرانیان مقیم عثمانی، انجمن سعادت، روزنامه اختر.

  

فهرست مطالب

فصل اول ۹

مقدمه ۱۰

بیان مسأله ۱۲

اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۵

سؤالات تحقیق ۱۵

۱-۱-۱ سؤال اصلی ۱۶

۱-۱-۲ سؤالات فرعی ۱۶

فرضیات تحقیق ۱۶

تعریف متغیرهای تحقیق ۱۶

۱-۱-۳ انقلاب: ۱۶

۱-۱-۴ مشروطه: ۱۷

سازماندهی تحقیق ۱۸

فصل دوم ۲۰

انقلاب ۲۲

۱-۱-۵ ریشه‌یابی واژه و فرایند انقلاب ۲۲

۱-۱-۶ مفاهیم مرتبط با انقلاب ۲۷

مشروطه ۲۹

۱-۱-۷ ریشه‌یابی واژه ۲۹

۱-۱-۸ ویژگی‌های نظام مشروطه ۳۴

انقلاب مشروطه ایران ۳۶

انجمن سعادت استانبول ۳۷

روزنامه اختر ۴۲

پیشینه تحقیق ۴۷

فصل سوم ۵۱

انجمن ایالتی آذربایجان ۵۲

۱-۱-۹ تشکیل انجمن آذربایجان ۵۶

۱-۱-۱۰ اقدامات مهم انجمن آذربایجان ۵۷

انجمن سعادت استانبول و ارتباط آن با انجمن آذربایجان ۶۹

۱-۱-۱۱ آذربایجانی های  استانبول ۷۰

۱-۱-۱۲ ایرانیان و انجمن سعادت استانبول ۷۱

۱-۱-۱۳ انجمن سعادت و جمعیت اتحاد و ترقی ۷۸

۱-۱-۱۴ انحلال انجمن ایالتی آذربایجان ۸۳

رجال و نخبگان سیاسی و نویسندگان و روشنفکران ۸۴

فصل چهارم ۹۰

پیشینه روزنامه نگاری در ایران و سرآغاز روزنامه نگاری مشروطه ۹۱

ظهور روزنامه اختر ۹۴

۱-۱-۱۵ روزنامه و گازت ۹۹

رسالت اختر ۱۰۰

۱-۱-۱۶ لاجرم ۱۰۰

۱-۱-۱۷ اساس مسلک ۱۰۱

بنیانگذاران روزنامه اختر ۱۰۲

روزنامه اختر و ایرانیان مقیم استانبول ۱۰۶

اهمیت آزادی و قانون از نگاه اختر ۱۱۴

نگاه اختر به وضعیت زنان در جامعه ایران ۱۱۷

قانون، شریعت و روحانیت از نگاه اختر ۱۲۰

غروب اختر ۱۲۱

۱-۱-۱۸ جناب امین‌السلطان ۱۲۱

فصل پنجم ۱۲۳

۱-۳۲ یافته های تحقیق ۱۲۴

۱-۳۳ نتیجه گیری ۱۲۷

۱-۳۳ منابع ۱۳۰

۱-۳۴روزنامه ها ۱۳۶

   1-35منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

   1-36چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰

مقدمه

تحولات سیاسی-اجتماعی در هر کشور، در دوره‌های تاریخی ویژه‌ای رخ می‌دهد. تاریخ هر کشور مملو از وقایعی است که نقاط عطفی در جایگاه و سرنوشت آن داشته‌اند. بعد از رنسانس و ورود اروپا به عصر روشنگری، به تدریج در قرن هیجدهم تحولات فکری عمیقی در این قاره رخ داد و در پایان قرن منجر به نخستین و بزرگترین انقلاب فکری تاریخ در سال ۱۷۸۹ که همان انقلاب کبیر فرانسه می‌باشد گردید. انقلاب فرانسه نقطه عطفی در تاریخ پرکشاکش اروپا بود و تبعات سیاسی-اجتماعی فراوانی برای اروپا و جهان در پی داشت.

به تبع گسترش اندیشه‌های انقلابی و مدرن بعد از انقلاب فرانسه، قاره اروپا در سراسر قرن نوزدهم شاهد انقلابات فراوانی بود که یکی پس از دیگری کشورهای اروپایی را درنوردید به طوری که کلیه کشورهای اروپایی که در پایان قرن هیجدهم قریب به یقینشان با نظام پادشاهی مطلقه اداره می‌شدند دستخوش تغییرات و بی‌ثباتی‌های بی‌سابقه‌ای شدند و نظام سیاسی‌شان یا به صورت دمکراتیک درآمد و یا اینکه بین نیروهای دمکرات و انقلابی و طرفداران سلطنت مجادله بی‌پایانی درگرفت و از این رو دیگر کشوری نبود که با ساختارهای سنتی و فئودال اداره شود. سپس نوبت به همسایگان اروپا رسید و سیل اندیشه‌های انقلابی و روشنفکران غربگرا به سوی این کشورها که مهمترینشان امپراتوری عثمانی و روسیه بودند روانه شد.

امپراتوری عثمانی به مرکزیت استانبول از آنجایی که همسایه ایران قاجاری بود هر تحولش چه مثبت و چه منفی بازتابی در هیئت حاکمه و مردم ایران داشت و از این رو به محض آشنایی عثمانیان با اندیشه‌های مدرن، کم کم زمینه تأثیر و نفوذ این تفکرات در ایران هم فراهم آمد. در ربع قرن آخر قرن نوزدهم بود که حکومت عثمانی در برابر تحولات فکری و اجتماعی امپراتوری تسلیم شد و در سال ۱۸۷۶ حکومت پادشاهی مشروطه در این امپراتوری اعلام شد.

در این میان ایرانیان بسیاری هم در قرن نوزدهم در استانبول به عنوان مرکز فکری شرق ساکن شده بودند و تحولات اجتماعی-سیاسی اروپا و عثمانی را به دقت زیر نظر داشتند. ایرانیان ساکن استانبول و امپراتوری عثمانی شامل تجار و روشنفکرانی بودند که پیوند بسیاری هم با ایران و هم با عثمانی داشتند و در واقع عاملان اصلی ورود اندیشه‌های مدرن به ایران از طریق استانبول بودند. ایرانیان در زمینه اجتماعی و سیاسی بسیار فعال بودند و با تأسیس روزنامه‌های و انجمن‌های غیردولتی سعی در تحکیم جایگاه خود در استانبول و نیز تأثیر بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشتند. نمونه این روزنامه‌ها و انجمن‌ها، روزنامه اختر و انجمن سعادت بود. با اعلان پادشاهی مشروطه بود که جرقه‌های امکان برقراری چنین نظامی در ایران از سوی روشنفکران ایرانی مقیم استانبول زده شد و آن‌ها فعالیت‌های خود را برای وارد کردن ایران به جهان مدرن تشدید بخشیدند. روزنامه اختر و بخصوص انجمن سعادت در واقع رابط روشنفکران با علمای نجف و مشروطه‌خواهان داخل ایران بودند.

اولین روزنامه آزادیخواهان مهاجر، روزنامه اختر است که دو روزنامه نگار جوان به نام میرزا مهدی و محمد طاهر در سال ۱۸۷۵ در استانبول منتشر کردند و نویسندگان زیادی چون میرزا آقاخان کرمانی و زین‌العابدین مراغه‌ای در آن مقاله می‌نوشتند. اختر در دوران ۲۲ ساله انتشار خود، روزنامه‌نگاری ایران را وارد مرحله جدیدی کرد و به نضج آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی جدید کمک شایانی کرد. اختر خوانندگان فراوانی در ایران عثمانی، هند و قفقاز داشت و نمایندگی‌های متعددی را تأسیس کرده بود. محتویات اختر شامل مطالبی درباره حکومت قانون، آموزش و پرورش جدید، سیاست خارجی، نقش دولت‌‌های روس و انگلیس، وضعیت امپراتوری عثمانی، و وضعیت داخلی ایران بود. یکی از اقدامات جالب اختر انتشار متن کامل قانون اساسی ۱۱۹ ماده‌ای مدحت پاشا در اوایل سال ۱۸۷۷ م. است که در انتشار اندیشه‌های مشروطه‌‌خواهی در ایران اهمیت زیادی دارد. بدین ترتیب سی سال قبل از نهضت مشروطه، روزنامه اختر در مورد ترتیبات و تشکیلات لازم حکومت مشروطه آشنایی فکری داده بود.

در اوان مشروطه، انجمن‌های سری بسیاری در ایران برای اهداف مختلف شکل گرفت. یکی از این انجمن‌ها که به دلیل استقرار در عثمانی آزادانه و آشکارا فعالیت می‌کرد انجمن سعادت بود که به دنبال سعادت ایرانیان از طریق برقراری حکومت مشروطه بود. بعد از به توپ بسته شدن مجلس به دستور محمد علی شاه قاجار، مهم‌ترین تحولات مربوط به مشروطه در خارج از ایران رقم می‌خورد، چون ملیونی که مجبور به مهاجرت به خارج شده بودند، در لندن، پاریس، قفقاز و عثمانی مستقر شده و به تکاپو افتادند که عمده‌ترین مرکز آن استانبول بود. در این میان نقش انجمن سعادت از همه خطیرتر بود.این انجمن‌ نقش مؤثری در برخی جهت‌گیری‌های جنبش مشروطه خواهیداشت و در خارج از کشور در نقش رابط بین نیروهای آزادی‌خواه تبریز با نجف و شهرهای اروپا ایفا می‌کرد.

بیان مسأله

انقلاب مشروطه، یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که تاریخ معاصر ایران را از تاریخ گذشته آن جدا کرده و حیات سیاسی و اجتماعی جدیدی را برای ایران رقم زده است. در تدارک مقدمات مشروطه‌خواهی در ایران، امپراتوری عثمانی هم به انحای مختلف اثرگذار بود و زمینه‌ساز آشنایی ایرانیان با مشروطه در کنار دولت‌های اروپایی به شمار می‌رود. بررسی دقیق اندیشه‌های اصلاح طلبانه در ایران نشان دهنده تشابه جدی بین دغدغه‌های این اصلاح طلبان با خواست‌های اصلاحی در عثمانی است. چارچوب اصلی فکر مشروطه منبعث از تحولات سیاسی اروپا بود و امپراتوری عثمانی هم به عنوان حلقه واسط، نقش مؤثری در انتقال این اندیشه‌‌ها به ایران ایفا کرد.مسائل دو دولت عثمانی و ایران کاملاً شبیه هم بود و با معضلات مشابهی مواجه بودند. مفاهیم اصلی مربوط به مشروطیت از عثمانی به ایران وارد شد، چون امپراتوری عثمانی از لحاظ پیوستن به جریان تجدد بسیار جلوتر از ایران قرار داشت. در واقع آگاهی قلمروی جدید در ایران که منشأ تولید رساله‌های جدید در باب حکومت در ایران شد در پرتو همسایگی امپراتوری عثمانی تحقق یافت. هدف عمده این رسائل یافتن راه حل‌‌های عملی برای خارج کردن کشور از وضع اسفناک آن دوران بود. بسیاری از نویسندگان و نخبگان این را از طریق قانون می‌خواستند (ثقفی، ۱۳۸۴: شماره ۴۴).

در دوران پیشرفت اصلاحات در امپراتوری عثمانی، شمار وسیعی از برجسته‌ترین روشنفکران ایران از طریق ارتباط با اصلاح طلبان عثمانی با مفاهیم و واژگان اصلاحات آشنا شدند. حتی واژه مشروطه هم از این طریق وارد ایران شد. در مورد واژه مشروطه، ریشه لغوی آن و چگونگی ورود آن به ایران روایت‌های مختلفی وجود دارد، ولی یکی از قوی‌ترین روایت‌ها حاکی از آن است که این واژه از عثمانی به ایران آمده است. سید حسن تقی‌زاده پس از مرور تاریخچه مشروطیت اول عثمانی و اشاره به استبداد ۳۲ ساله سلطان عبدالحمید که سرمشق محمد علی شاه قاجار بود، چنین تذکر می‌دهد که: این مشروطیت اولی (عثمانی) که نخستین حکومت ملی در شرق بود، در اذهان مسلمانان عدالت دوست و آزادی خواه مشرق باقی ماند. طبعاً در نهضت اصلاحی و آزادی طلبی و تجدد سیاسی و تغییر شکل حکومت و تأسیس عدالت که از اوایل قرن چهاردهم هجری در ایران به ظهور رسید مملکت عثمانی تا حدی سرمشق بود (تقی‌زاده، ۱۳۸۶: ۱۱). وی در جایی دیگر معتقد است کلمه مشروطه بلاشک از عثمانی آمده است و از زمان تأسیس حکومت ملی در آن جا رایج شد (همان).

مقدمات انقلاب مشروطیت ایران از اواسط و به قولی از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شروع شد و انتشار روزنامه و کتب انقلابی، تاسیس مدارس جدید و افتتاح باب مراودات نسبتا منظم ایرانیان با اروپا و پیدایش نهضت فکری در قفقاز و عثمانی و صدها عامل دیگر موجب پیدایش تفکر مشروطه خواهی در ایران شد. مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن روزگاران و شیوه حکومت شاهزادگان و حکام در ولایات که مردم را روز به روز فقیرتر می‌کرد و تحت فشار می گذاشت، نطفه مشروطه را در عمق جامعه ایران پرورش داد و مردم که حیثیت اجتماعی و قدرت اقتصادی خود را روز به روز از دست داده و اغلب راه دیار غربت را در پیش می گرفتند و در خارج از کشور به انواع مصایب دچار می‌شدند، در اشاعه تفکر مشروطه خواهی کوشیدند. عده ای خالصانه به خاطر آزادی و استقلال ملی ایران، عده ای از نظر منافع طبقاتی و برخی نیز به دلایل شخصی طرفدار آزادی و مشروطیت بودند. استانبول چون مرکز تجارت و پایتخت عثمانیان بود اشخاص روشنفکر در آنجا زیاد بودند و تمدن اروپایی نیز به آنجا زودتر رخنه و پیشرفت کرده بود. بالطبع عده ای از ایرانیان که در آنجا سکنی داشتند در نتیجه تماس با روشنفکران و آزادی خواهان با خواندن روزنامه ها و کتاب ها آگاه شده و ساعی بودند حتی الامکان در ایران نیز تخم آزادی کاشته شود.

استانبول به دلایل مختلف در اوان مشروطیت به محل تجمع نویسندگان، روشنفکران و تجار ایرانی تبدیل شده بود. عده‌ای به دلیل فضای آزادتر سیاسی برای ایرانیان در آنجا اقامت گزیده بودند و برخی برای کسب و کار به این مملکت رفته بودند. این افراد به طور کلی زمینه‌های آشنایی ایرانیان را با مشروطیت و دموکراسی و حکومت قانون فراهم ساختند. آنان واسطه ورود اندیشه‌های سیاسی جدید به ایران بودند (جعفریان، ۱۳۷۹: ج۶). تجار و روشنفکران ایرانی مقیم استانبول اقدام به تشکیل انجمنی از حامیان نهضت مشروطه به نام انجمن سعادت و تاسیس اولین روزنامه فارسی‌زبان به سبک جدید به نام اختر در استانبول نمودند. روزنامه  اختر و دیگر روزنامه ها تاثیر شدیدی در بیداری افکار داشتند و انجمن سعادت همانند پلی میان علمای نجف و مشروطه خواهان داخل کشور عمل می‌کرد. بنابراین سؤال اصلی که این تحقیق در پی پاسخ به آن می‌باشد این است که ایرانیان و روشنفکران ایرانی مقیم عثمانی (در این تحقیق: روزنامه اختر و انجمن سعادت) چه نقشی در انقلاب مشروطیت ایران ایفا کردند؟

 

اهمیت و ضرورت تحیق

در میان حوادث شگرف تاریخی، انقلاب مشروطیت ایران موقعیت برجسته‌ای دارد. این انقلاب حق دارد به مثابه نقطه تحول واقعی در حیات ملت ایران تلقی گردد. در جریان این انقلاب، ملت ما بر استبداد خودکامگان فائق می‌آید، توده‌ها بر پا می خیزند، با دشمنان داخلی و خارجی مبارزه می‌کنند، قربانی می‌دهند و پیش می‌روند. تاریخ معاصر کشورمان با انقلاب مشروطه آغاز می‌شود و با انقلاب اسلامی پایان می‌یابد. مطالعه تحولاتی که منجر به انقلاب مشروطه شد می‌تواند زمینه‌ساز آگاهی بهترمان از تاریخ معاصر کشور شود و تجربیات تاریخی که در این برهه به دست آمده است را می‌توان به عنوان گام مهمی در شناخت مسائل امروز و برطرف کردن موانع پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور تلقی کرد. هر چه بیشتر در انقلاب مشروطه غوطه‌ور شویم و هر چه آگاهی‌مان از تاریخ معاصرمان بیشتر شود تصمیمات بهتری برای ساختن آینده کشور و چگونگی تعامل با جهان خارج و کشورهای همسایه خواهیم گرفت.

در بین عوامل زمینه‌ساز انقلاب مشروطه، روشنفکران و تجار مقیم امپراتوری عثمانی از طریق روزنامه‌ها و انجمن‌ها نقش مهمی ایفا کردند. در این تحقیق، تأکید ما روی روزنامه اختر و انجمن سعادت می‌باشد که در حوزه روزنامه‌نگاری و کار تشکیلاتی، نقش حیاتی در پیروزی و به ثمر رساندن انقلاب مشروطه در ایران داشتند. در مطالعه حاضر سعی می‌شود نقش و اهمیت این دو نهاد به دقت موشکافی شده و زمینه فهم بهتر خوانندگان از یکی از مهمترین انقلابات آغازین قرن بیستم به دست آید.

سؤالات تحقیق

۱-۱-۱  سؤال اصلی

ایرانیان و روشنفکران مقیم دولت عثمانی در انقلاب مشروطیت ایران چه نقشهایی ایفا کردند؟

۱-۱-۲  سؤالات فرعی

۱- انتشار روزنامه اخترتا چه حد در بیداری افکار مشروطه خواهی تاثیر گذاشت؟

۲- انجمن سعادت استانبول در نهضت مشروطه ایران چه نقشی برعهده داشت!

فرضیات تحقیق

۱- چنین به نظر می رسد روشنفکران تمام طبقات مقیم کشور عثمانی ( روحانیون – بازرگانان و حتی تنی چند از شاهزادگان قاجاری) در نهضت مشروطه شرکت داشته و گامهای مهمی در روشن کردن افکار و رهنمود ایرانیان به سوی فروغ آزادی برداشته اند.

۲-در واقع می توان گفت روزنامه هایی همچون اختر نفوذ عظیمی در افکار داشتند و  انقلابات فکری عمیق  وسیع تری در میان مردم پدید می آوردند. و در آن روزها که مرم در بی اطلاعی محض فرو رفته بودند مردم را  برانگیخته و روزنه ای ولو تنگ و باریک در مقابل چشمان آنان گشودند.

۳- اعضای انجمن سعادت به بیداری افکار ایرانیان روشنی میبخشیدند و چون از دربار و حکومت ایران دور بودند پیوستگی میان علما و روزنامه ها را برای پیروزی نهضت مشروطه و آزادیخواهان به ارمغان آوردند.

 تعریف متغیرهای تحقیق

۱-۱-۳ انقلاب:

واژه­ی انقلاب Revolution، در زبان لاتین از اصطلاحات علم اخترشناسی بود که به­معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت ستارگان به­جای اول به کار می‌‌رفت (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۹: ۷). در زبان فارسی به نقل از فرهنگ دهخدا: انقلاب به معنی برگشتگی، تغییر و تبدیل و تحول و تغییر ماهیت می­باشد (فرهنگ دهخدا، ۱۳۴۶: ۷۳). انقلاب به­عنوان «تلاش­های خشونت­آمیز موفق و ناموفق به­منظور ایجاد جامعه­ای آرمانی»، «هر نوع توسل به خشونت در درون یک نظم سیاسی برای جای­گزینی قانون اساسی، حکام یا سیاست­های آنان با مصادیقی برتر»، «تغییر ناگهانی که در هر نظم اجتماعی، نهادی و سیاسی مستقر، تحت تأثیر نیروهای معمولا متشکل و برتر از نیروهای حافظ نظم موجود، و نه در جهت جا به جایی افراد، بلکه با هدف ایجاد یک نظام جدید به وقوع می‌پیوندد (آقابخشی، ۱۳۸۳: ۱۵)»، «دگرگونی سریع، بنیادین و خشونت­آمیز داخلی در ارزش­ها و اسطوره­ها، نهادهای سیاسی اجتماعی و فعالیت­های حکومتی» در خودداری خصمانه و وسیع از هر نوع هم­کاری شهروندان با حکومت، منجر به تسلیم آن، تعریف شده است (مردیها، ۱۳۸۵: ۲۳). تعریف جامعی که بتوان از انقلاب ارائه نمود عبارت است از: «انقلاب به آن پدیده­ی اجتماعی گفته می­شود که منجر به تغیر و تحول بنیادین و اساسی در زمینه­های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیکی یک جامعه با مشارکت مردم همراه با خشونت گردد (آرنت، ۱۳۶۱: ۱۹).

۱-۱-۴  مشروطه:

این‌ لفظ‌ در زبان‌ فرانسه‌ از کلمه‌ لاتینیContitutioگرفته‌ شده‌ که‌ به‌ معنای‌ اول‌ دلالت‌ بر عمل‌ تشکل‌ و مجموعه‌سازی‌ دارد و به‌ معنای‌ دوم‌ منظور از آن‌، قانون‌ اساسی‌ (قانون‌ بنیادی‌ و اصولی‌) یک‌ ملتNationاست‌ که‌ شامل‌ مجموعه‌ای‌ از قواعد و مقررات‌ قضائی‌ می‌شود که‌ می‌بایستی‌ حاکم‌ و ناظر بر کلّ روابط‌ میان‌ حکومت‌ و مردمی‌ باشد که‌ تحت‌ آن‌ زندگی‌ می‌کنند. لفظ‌ مشروطه‌ که‌ مؤنث‌ مشروط‌ عربی‌ است‌ به‌ معنای‌ مقید در مقابل‌ مطلق‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ (مجتهدی، ۱۳۷۹: ۲۸).

 

         1-7  نقد منابع

برای نگارش این تحقیق از منابع معتبر و آثار نویسندگان وتاریخ نگاران توانای خارجی و داخلی  بهره گیری شده است از جمله این آثار می توان به  کتاب ” انقلاب مشروطه ایران” اثر ژانت آفاری، آثار یرواند آبراهامیان، تاریخ مطبوعات درایران اثر ادوارد براون، کتاب ” انقلاب” اثر هانا آرنت، خاطرات سر آنژی نیور از انقلاب مشروطه ایران وتاریخ سانسور در مطبوعات ایران از گوئل کوهن اشاره کرد. در زمره آثار نویسندگان داخلی بیشترین بهره گیری از کتاب های ” تاریخ مشروطه ایران ” از احمد کسروی، ” سیری در انقلاب مشروطیت ” اثر رضا همراز، ” انجمن ایالتی آذربایجان” از محمد عزیزی، گوشه ای از تاریخ مشروطه ایران ” اثر عبدالحسین نوائی، انقلاب مشروطه ایرن از سید حسن تقی زاده، “رویکردانتقادی روزنامه اختر به وضعیت زنان جامعه ایران در عصر ناصری” اثر جلیل پورحسن دارابی، کتاب های فریدون آدمیت در زمینه ” فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت” و ” ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران” ، کتاب ” قیام آذربایجان و ستارخان ” از اسماعیل امیرخیزی و نیز آثار چندین نویسنده توانای دیگر نظیر یحیی دولت آبادی، ماشالله آجودانی و … برده شده است.

  سازماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل کلی است که فصل اول شامل کلیات تحقیق می باشد و در فصل دوم به  مباحث نظری که درباره پیدایش انقلاب و علل و عوامل آن و نحوه پیدایش انجمن سعادت و روزنامه اختر می باشد پرداخته شده است. و نیز فصل سوم که مشتمل بر یک بحث کلی در رابطه با روزنامه سعادت و نقش آن در انقلاب مشروطه و ارتباط آن با سایر انجمن ها، علما و مردم ایران و سرنوشت آن می باشد. همچنین فصل  چهارم شامل روزنامه اختر و نقش آن در انقلاب مشروطه و ارتباط آن با سایر انجمن ها، علما  و مردم ایران و سرنوشت آن می باشد. فصل پنجم یا آخرین فصل بر یافته های تحقیق اختصاص یافته است .

تعداد صفحه :۱۵۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com