پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید آهن

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خمینی شهر

دانشکده مکانیک

 

                      پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.Sc

      گرایش مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید آهن

 

استاد راهنما:

دکتر داود طغرایی

استاد مشاور:

دکتر سیف اله سعدالدین

زمستان 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………….. ا

فهرست جداول …………………………………………………………………………………………………………………..ح

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………..ط

فهرست اشکال ………………………………………………………………………………………………………………….. ی

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ص

فصل اول: معرفی

1-1 تاریخچه فناوری نانو……………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 تصویری از نانو متر  ………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت مقیاس نانو ………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4 تعرف فناوری نانو ………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 روش های رایج در افزایش انتقال حرارت …………………………………………………………………………. 5

1-5-1 روش های فعال ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1-1 ابزار مکانیکی ………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-1-2 ارتعاش سطوح …………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1-3  ارتعاش سیال یا جریان طپشی …………………………………………………………………………………. 6

1-5-1-4 میدان الکترواستاتیکی (مستقیم یا متناوب) …………………………………………………………………. 7

1-5-1-5 تزریق ………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-1-6 مکش ………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2 روش های غیر فعال ………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2-1 پره ها (سطوح گسترده) …………………………………………………………………………………………. 7

1-5-2-2 میکرو کانال ها …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-2-3 افزایش انتقال حرارت گردابه ای ……………………………………………………………………………… 8

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

1-5-2-4 تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال ……………………………………………………………………………….. 8

1-5-2-5 پوشش دهی و پرداخت سطح …………………………………………………………………………………. 8

1-5-2-6 ایجاد زبری سطحی ……………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-2-7 استفاده از وسایل چرخاننده جریان …………………………………………………………………………… 9

1-5-2-8 ایجاد انقطاع و شکستگی در جریان ………………………………………………………………………….. 9

1-5-2-9 آشوبناک کردن جریان …………………………………………………………………………………………. 9

1-5-2-10 لوله های مارپیچی ………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-2-11 افزودن ذرات جامد به مایع ………………………………………………………………………………….. 10

1-6 مزایای استفاده از نانو ذرات ………………………………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم: نانو سیال و تعیین خواص آن

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1 روند رو به رشد تحقیقات در زمینه نانو سیال …………………………………………………………………….. 13

2-2 ضرورت وجود و روند پیدایش نانو سیالات …………………………………………………………………….. 15

2-2-1 تهیه نانو سیالات …………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-2 روش های ساخت نانو سیال ………………………………………………………………………………………. 17

2-3 پایداری نانو ذرات در نانو سیالات ………………………………………………………………………………….. 20

2-3-1 اهمیت پایداری نانو سیال ………………………………………………………………………………………….. 20

2-3-2 اضافه کردن فعال کننده یا مواد فعال در سطح ………………………………………………………………. 20

2-3-3 کنترل PH …………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-4 ارتعاشات فراصوت …………………………………………………………………………………………………. 22

2-4 کاربردهای نانو سیال …………………………………………………………………………………………………… 22

 

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

2-4-1 صنعت حمل و نقل ………………………………………………………………………………………………….. 23

2-4-2 نانو سیال در سیستم خنک کاری ………………………………………………………………………………… 23

2-4-3 نانو سیال در سوخت ……………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-4 نانو سیال در سیستم ترمز …………………………………………………………………………………………… 24

2-4-5 نانو سیال در سیستم روغن کاری ………………………………………………………………………………… 25

2-4-6 خنک کاری صنعتی ……………………………………………………………………………………………….. 25
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌ها
پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی
پایان نامه میزان تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر زمان نوشتن یک متن نوشتاری
پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین رویکرد یا...
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخص...