پایان نامه قدرت پیش بینی کنندگی خودکنترلی بر بهزیستی روانشناختی

ارسال شده در سایت پایان نامه

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی

پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان بر اساس خودکنترلی و سبکهای فرزند پروری

۱-۴-۲- اهداف جزئی

  • قدرت پیش بینی کنندگی خودکنترلی بر بهزیستی روانشناختی.
  • قدرت پیش بینی کنندگی سبک فرزندپروری والدین بر بهزیستی روانشناختی.

 

 

 

۱-۵- تعریف متغیرها

۱-۵-۱- تعاریف نظری

بهزیستی روانشناختی

مدل ریف از مهمترین مدل­های حوزه بهزیستی روانشناختی به شمار می­رود. در این دیدگاه بهزیستی به معنای تلاش برای استعلا و ارتقاست که در تحقق استعدادها و توانایی­های فرد متجلی    می­شود (ریف، ۱۹۹۵). مدل حاضر بهزیستی روانشناختی را فرآیند رشد همه جانبه ای می داند که در طول عمر گسترده است. از این رو، طرفداران آن همانند ارسطو معتقدند بهزیستی به معنای کسب لذت نیست بلکه تلاش برای خودشکوفایی و ارتقاست که در تحقق استعدادها و توانایی­های فرد متجلی     می­شود. همچنین ریف (۱۹۹۹) بهزیستی روانشناختی را “تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی های بالقوه واقعی فرد” می داند.

خودکنترلی

بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود است (کریتنر و کینیکی، ۲۰۰۷). مفهوم خودکنترلی که در سال۱۹۷۴ توسط اشنایدر گسترش یافت، به این معنی است که یک شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف پذیر یا چه قدر پایدار است (کاشال و کوانتس[۱]، ۲۰۰۶).

[۱] – Kashal and Qunstin

متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی رابطه بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان
پایان نامه رابطه بین ترکیب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر
پایان نامه ارشد:واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه
پایان نامه بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی
پایان نامه تعیین رابطه¬ی بین رفتار محدود کننده مدیران با میزان اعتماد موجود در معلمان