پایان نامه رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش به جذب شدن

ارسال شده در سایت پایان نامه

۱-۶- متغیرهای تحقیق

دراین تحقیق متغیرهای پیش بین جذب، غرق شدن، سن، جنسیت، تأهل و سن متغیر ملاک وابستگی به اینترنت است.

۱-۶-۱-تعریف مفاهیم نظری

– اعتیاد به اینترنت بطور مفهومی اعتیاد به اتاق­های گپ­زنی، هرزه نگاری، قماربرخط و خریدهای اینترنتی است (مجدیان، ۱۳۷۸).

– جذب شدن دقت و توجه به یک چیز یا اندیشه به بهای بی­توجهی به اشیاء و اندیشه­های دیگر ممکن است مفهوم مثبت دانسته و به جذبه و تمرکز سازنده مربوط باشد، ممکن است جنبه منفی هم داشته وبرگستگی از واقعیت منجر شود (پورافکاری،۱۳۸۰).

– غرق شدن در فرهنگ آکسفورد به معنی فرو رفتن در مایعات” فرو رفتن در آب، سایر مایعات یا چیزهای دیگر و احساس عمیقاً درگیر شدن و چیزی را واقعی باور کردن است (ایجسلستیجن و همکاران، ۲۰۰۱).

۱-۶-۲- تعریف مفاهیم عملیاتی

اعتیاد به اینترنت: در پژوهش حاضر منظور از اعتیاد اینترنت نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه اعتیاد اینترنت[۱] یانگ به دست می آورد (مجدیان، ۱۳۷۸).

جذب شدن: در پژوهش حاضر منظور از جذب شدن نمره ای است که آزمودنی به وسیله پرسشنامه  جذب[۲] تلگن بدست می آورد (پناهی شهری، ۱۳۸۸).

غرق شدن: در پژوهش حاضر منظور از جذب شدن نمره ای است که آزمودنی به وسیله پرسشنامه تمایلات غرق[۳] ویتمروسینگر به دست می آورد (همان منبع).

[۱] – Test Internet  Addiction(IAT)

[۲] – Tellgen Absorption Scale(TAS)

[۳] – Immersion Tendencies Questionnaire(ITQ)

 متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال
پایان نامه ارشد:نقش کیفیت برتمایل به مراجعه مجدد در هتل
پایان نامه کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته براساس مدل پایداری سود
پایان نامه میزان ارتباط مثبت میان آموزش کارکنان و تعهد سازمانی
پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی