پایان نامه تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea با استفاده از منبع نیتروژنی بومی به روش فرمانتاسیون میکروبی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))

گرایش : میکروبیولوژی

عنوان:

تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا) به روش فرمانتاسیون میکروبی

اساتید راهنما :

جناب آقای دکتر حسین عطار

جناب آقای دکتر سعید اکبرزاده

 

فهرست مطالب:

خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………2

فصل اول:کلیات

1-1) طرح موضوع………………………………………………………………………………..5

1-2) بیان مسأله…………………………………………………………………………………5

1-3) ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………8

1-4) هدف پژوهش………………………………………………………………………………8

1-5) سؤالات و فرضیه ها……………………………………………………………………….8

1-6) تعریف آنتی بیوتیک……………………………………………………………………..10

1-7) تاریخچه آنتی بیوتیک………………………………………………………………….11

1-8) اهمیت اقتصادی آنتی بیوتیک ها…………………………………………………….12

1-9) گروه های تولید کننده آنتی بیوتیک ها………………………………………………13

1-10) معرفی و بیان ویژگی های Saccharopolyspora erythraea …………………..

1-11) طبقه بندی آنتی بیوتیک ها………………………………………………………….15

1-11-1) طبقه بندی بر اساس منبع بیولوژیک……………………………………………..15

1-11-2) طبقه بندی بر اساس ساختار شیمیایی………………………………………..16

1-11-3) طبقه بندی بر اساس مکانیسم عمل……………………………………………..17

1-12) مواردکاربرد آنتی بیوتیک ها…………………………………………………………..24

1-13) ماکرولیدها………………………………………………………………………………27

1-14) اریترومایسین، ساختمان و ویژگی ها…………………………………………………30

1-15) تاریخچه تولید اریترومایسین………………………………………………………….31

1-16) نام ها و فرمول شیمیایی اریترومایسین……………………………………………32

1-17) مکانیسم عمل اریترومایسین………………………………………………………..32

1-18) فعالیت ضد میکروبی اریترومایسین…………………………………………………33

1-19) فارماکوکینتیک………………………………………………………………………….34

1-20) مصارف بالینی اریترومایسین………………………………………………………….34

1-21) عوارض جانبی اریترومایسین………………………………………………………….35

1-22) اشکال دارویی اریترومایسین…………………………………………………………..36

1-23) آنتی بیوتیک های مشتق شده از اریترومایسین…………………………………..36

1-24) مراحل کلیدی فرآیند تولید آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین……………….38

1-24-1) حفظ و نگهداری کشت فعال…………………………………………………………39

1-24-2) تهیه مایه تلقیح به فرم سوسپانسیون اسپوری و توسعه آن…………………..44

1-24-3) مرحله پیش کشت یا بذردهی یا seeding …………………………………….

1-24-4) مرحله تخمیر یا Fermentation ………………………………………………….

1-24-4-1) تکنولوژی تخمیر آنتی بیوتیک……………………………………………………..48

1-24-4-1-1) تخمیر شیک فلاسک……………………………………………………………….48

1-24-4-1-2) فرمانتورهای همزن دار………………………………………………………….49

1-24-4-2) بررسی تأثیر عوامل مختلف برروی تخمیر و تولید آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین…50

1-24-4-2-1) تأثیر محیط کشت تخمیر و ترکیبات مورد استفاده در آن………………………50

1-24-4-2-1-1) منابع کربنی………………………………………………………………………51

1-24-4-2-1-2) منابع نیتروژنی…………………………………………………………………..55

1-24-4-2-1-3) آب…………………………………………………………………………………57

1-24-4-2-1-4) مواد معدنی……………………………………………………………………..57

1-24-4-2-1-5) مواد مغذی پیچیده………………………………………………………………59

1-24-4-2-1-6) ویتامین ها و فاکتورهای رشد…………………………………………………..61

1-24-4-2-1-7) پیش ماده ها……………………………………………………………………..61

1-24-4-2-1-8) القا کننده ها و تحریک کننده ها……………………………………………….61

1-24-4-2-2) تأثیر pH……………………………………………………………………………..

1-24-4-2-3) تأثیر دما……………………………………………………………………………..64

1-24-4-2-4) تأثیر هوادهی………………………………………………………………………..67

1-24-4-2-5) تأثیر هم زدن………………………………………………………………………..68

1-24-4-2-6) تأثیر دی اکسید کربن……………………………………………………………..71

1-24-4-2-7) تأثیر کف…………………………………………………………………………….71

1-24-4-2-8) تأثیر استریلیزاسیون……………………………………………………………….73

1-24-4-2-9) تأثیر ویسکوزیته…………………………………………………………………..74

1-24-4-2-10) تأثیراریترومایسین تولید شده…………………………………………………..76

1-24-5) برداشت و خالص سازی محصول………………………………………………………77

1-25) سویا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی………………………………..79

1-25-1) علل انتخاب سویا و توسعه کشت آن…………………………………………………..79

1-25-2) تاریخچه سویا…………………………………………………………………………….80

1-25-3) تولید و مصرف جهانی سویا………………………………………………………………81

1-25-4) سویا در ایران……………………………………………………………………………82

1-25-5) اجزای ترکیبی سویا……………………………………………………………………..82

1-25-6) کنجاله سویا………………………………………………………………………………83

1-26) کلزا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی………………………………..83

1-26-1) علل عمده انتخاب کلزا و توسعه کشت آن…………………………………………….84

1-26-2) تاریخچه کلزا……………………………………………………………………………..85

1-26-3) تولید جهانی کلزا…………………………………………………………………………86

1-26-4) اجزای ترکیبی کلزا………………………………………………………………….86

فصل دوم : مروری بر متون گذشته

2-1) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………88

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

تست
پایان نامه عوامل پیدایش وگسترش مکتب بغداد و انتقال مرکزیت حدیث از قم به بغداد
پایان نامه محدودیت سرزمینی حق اختراع
پایان نامه مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها
پایان نامه ارشد بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه