پایان نامه تعیین قابلیت های بازاریابی دارای رابطه مثبت با عملکرد مالی

ارسال شده در سایت پایان نامه

اهداف تحقیق

عملکرد بازاریابی شامل: بازگشت مشتری، رضایت مشتری و اعتماد است. اکثر تحقیقات به بررسی اثر بازارگرایی بر روی عملکرد کسب و کار در بازارهای داخلی پرداخته اند. کیم(۲۰۰۳) در یک مطالعه رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار را در یک فضای بین المللی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که عوامل ویژه بنگاه (شامل اندازه بنگاه و تجربیات بین المللی)، استراتژی های رقابتی(شامل استراتژی های عمومی رهبری هزینه، تمایز و تمرکز)، عوامل ویژه بازار (شامل رشد بازار و شدت رقابت) و نیز عوامل محیطی مداخله گر (شامل آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژیکی، شدت رقابت و رشد بازار)، در روابط بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در بازارهای بین المللی تاثیر گذارند. تجربیات بین المللی بیشتر، عملکرد بالاتری را ایجاد می­کند.

بنابراین این تحقیق سعی بر این دارد تا با تبیین روابط موجود میان قابلیت بازاریابی و عملکرد مالی، قابلیت عملیاتی و عملکرد مالی و نیز قابلیت بازاریابی و قابلیت عملیاتی، پس از کشف روابط میان متغیرها، راهکارهای لازم جهت تقویت عملکرد مالی موسسات مورد بررسی را ارائه نماید.

۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱-۵-۱- فرضیه های اصلی تحقیق

فرضیه اول: قابلیت های بازاریابی دارای رابطه مثبت با عملکرد مالی است.

فرضیه دوم: قابلیت عملیاتی دارای رابطه مثبت با عملکرد مالی است.

فرضیه سوم: قابلیت بازاریابی دارای رابطه معنی داری با قابلیت عملیاتی است.

 

 

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی تحقیق

زیر فرض اول فرضیه اول: قابلیت بازاریابی دارای رابطه مثبت با بازده دارایی ها است.

زیر فرض دوم فرضیه اول: قابلیت بازاریابی دارای رابطه مثبت با بازده حقوق صاحبان سهام است.

زیر فرض اول فرضیه دوم: قابلیت عملیاتی دارای رابطه مثبت با بازده دارایی ها است.

زیر فرض دوم فرضیه دوم: قابلیت عملیاتی دارای رابطه مثبت با بازده حقوق صاحبان سهام است.

۱-۶- قلمرو تحقیق

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی

موضوع اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۱-۶-۲- قلمرو مکانی

با توجه به این ­که جامعه آماری این پژوهش که شامل کلیه شرکت­های فعال در بورس تهران که جزء شرکتهای هلدینگ و سرمایه گذاری ، بیمه و بانک نبوده اند می شود، قلمرو مکانی تحقیق کشور ایران می باشد.

۱-۶-۳- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از تیر ماه سال ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳ است.

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات

۱-۷-۱- قابلیت بازاریابی

قابلیت بازاریابی به عنوان فرآیندی یکپارچه که در آن یک شرکت با استفاده از منابع مشهود و نامشهود خود به درک نیازهای خاص گروهی از مصرف کنندگان، دستیابی به تمایز محصول نسبت به رقبا، دستیابی به نام تجاری برتر می­پردازد تعریف شده است. قابلیت­های بازاریابی شامل دانش رقابت و مشتریان و همچنین مهارت در بخش بندی و هدف گذاری بازار در تبلیغات و قیمت گذاری و در یکپارچه سازی فعالیت­های بازاریابی است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی
پایان نامه بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء
پایان نامه ارتباط چندگانه متغیرهای جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی و ابراز وجود
پایان نامه روانشناسی با موضوع:تاثير رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني بر رضايت شغلي
دانلود پايان نامه تعيين هر يک از ابعاد عدالت سازماني و فرسودگي شغلي و رفتار شهروندي سازماني درسازمان...