پایان نامه تعیین تأثیر آموزش خودکنترلی بر کاهش پرخاشگری و استرس والدینی در دانش اموزان

ارسال شده در سایت پایان نامه

هدف کلی

تعیین تأثیر آموزش خودکنترلی بر کاهش پرخاشگری و استرس والدینی در دانش اموزان مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

 

فرضیات تحقیق

  1. آموزش خودکنترلی برکاهش پرخاشگری در دانش آموزان مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱تأثیر دارد.
  2. آموزش خودکنترلی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و کاهش پرخاشگری آنها بر کاهش استرس والدینی تأثیر دارد.
  3. آموزش خودکنترلی بر افزایش خودکنترلی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ از نظر دانش آموز مؤثر است.
  4. آموزش خودکنترلی بر افزایش خودکنترلی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ از نظر معلم مؤثر است.

 

تعاریف نظری وعملی

خودکنترلی: لوگ[۱](۱۹۹۵)، خودکنترلی را اینگونه تعریف می کند«پرداختن به رفتارهایی که پاداش درنگیده، ولی بیشتر، بدنبال دارند(لوگ،۱۹۹۵؛ به نقل از علیزاده، ۱۳۸۴).

آموزش خودکنترلی: آموزش کنترل هیجانات طی ۱۰ جلسه حدود۱ ساعت که توسط محقق اجرا می شود وبه شرکت کنندگان درگروه آزمایش چگونگی مدارا کردن وکنترل هیجانات آموخته می شود.

پرخاشگری: رفتاری است که به قصد آسیب رساندن به شخص یا اموال،اعمال می شودواز نظر اجتماعی نیز نامطلوب است. پرخاشگری دربرگیرندۀ تظاهرات مختلفی مانند پرخاشگری کلامی، تهدیدودرگیری فیزیکی است (لابر،۱۹۹۰،به نقل از کردمیرزا،۱۳۸۲).

پرخاشگری: نمره ی بالاتراز ۱۲ که آزمودنی در پرسشنامه  سنجش پرخاشگری آیزنک بدست می آورد.

استرس والدینی: مفهومی است که مشخص کنندۀ ادراک تنیدگی در نظام والد – کودک است که هم ویژگیهای تنیدگی زای کودک وهم پاسخهای والدین به این ویژگیها را در بر می گیرد (ابیدین،۱۹۸۳، به نقل از دادستان وهمکاران،۱۳۸۵).

استرس والدینی : نمره ای که فرد از پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی ابیدین ،ترجمه دادستان(۱۳۸۴) کسب کند.

نوجوانی: (ربر، ۱۹۸۵،به نقل از داعی پور،۱۳۸۶) معتقد است که نوجوانی دوره ای از رشد می باشد که با شروع بلوغ آغاز می شود وبا کمال و رسش جسمانی و روانی به پایان می رسد.

نوجوانی : دراین تحقیق منظور از نوجوانی ونوجوان ،دانش آموزانی که در مقطع راهنمایی تحصیل می کنند، میباشند.

[۱] Logue,A.W.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در بین دانشجویان مشروط ...
پایان نامه بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران
پایان نامه کارشناسی ارشد: سنجش بین نیت پاک و خوب کارکنان با میزان وفاداری مشتریان
پایان نامه تأثیر عدالت مرواده ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه خوزستان
دانلود پايان نامه بررسي وضعيت موجود ومطلوب مهارتهاي تربيت شهروندي دربرنامه درسي ازديدمعلمان با توجه ...