پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

ارسال شده در سایت پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

  

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

 

 استاد راهنما:

دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد

 

 استاد مشاور:

دکتر محمود براتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

توبه اولین منزل سالکان قرب الهیست که گذر از آن امکان پذیر نیست، راهی بی انتها ، در بی گشوده، خوانی گسترده، رحمتی فراگیرنده ا ست که خداوند آن را برای بندگان خود مهیا نموده.

توبه از مقوله لفظ نیست، انقلاب روحی در انسان است که لفظ استغفرالله بیان این حالت است. اَمل نیست، عمل به فرامین ربّانیست، سکون نیست،حرکت به سوی اهداف و ارزش های متعالیست.

قیام مقدس قوای فرشته صفت انسان علیه قوای بهیمی صفت و شیطانی است؛مخالفت انسان علیه خود دروغین اوست..شستشو درچشمه سارآب حیات  وپاکی از لوث گناهست.

عروج روح به سوی،عزت ،عظمت ، فضائل وکرامت انسانی است

و نتیجه آن بار یافتن به آستان قدس الهی و بهشت ابدیست؛ بنا بر این جایگاه توبه در آثار منثور، منظوم و کلام معصومین(ع) بسیار رفیع و تبیین وتحلیل آن ضروری و از اهداف مهمّ تحقیق است.

روش تحقیق، اسنادی ،کتابخانه ای وبه صورت تحلیل محتواست.

درابتدا از منابع موجودفیش برداری وپس از بررسی ،بر اساس سیر تاریخی،به گونه ای که به انسجام مطالب،خدشه ای وارد نشود ،مطالب مدون شد.

کلید واژه ها: عرفان، سفر، نفس، مقام، توبه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

فصل اول : کلیات

1ـ 1ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1ـ 2ـ فرضیات و پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 1

1ـ  3 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1ـ 4 تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن…………………………………………………………………………………………….. 3

1ـ 4 ـ1تعریف توبه……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1ـ 4ـ 2 توبه و مشتقات آن………………………………………………………………………………………………………………… 5

1ـ 4ـ 1 توبه و انابت………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ 4ـ 3ـ1 مراتب و حقیقت انابت………………………………………………………………………………………………………. 7

1ـ 4ـ 3ـ 2 آثار انابت…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1ـ 4ـ 4 توبه و اوبت…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1ـ 4ـ 5 توبه، حال و مقام…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1ـ 4ـ 6 توبه، جبر  و اختیار………………………………………………………………………………………………………………… 9

1ـ 4-6-1 خداوند تعیین کننده سرنوشت…………………………………………………………………………………………… 11

1ـ 4ـ7 موضوع توبه ـ…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1ـ 4-8 ارکان توبه……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1ـ 4ـ 9 شروط توبه…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1ـ 4ـ 9-1شرایط کمال توبه………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-4-10توبه و استغفار……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی
پایان نامه هوشمند سازی سیستم های مقابله الکترونیکی (ECM) در جنگ الکترونیک با استفاده از شبکه های عصب...
پایان نامه سازماندهی و برنامه ریزی کودکان با لکنت و کودکان عادی
پایان نامه بررسی رابطه تاثیر توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی
پایان نامه تاریخ تحلیلی اسلام