پایان نامه تاثیر گروه درمانی به شیوه شناختی–رفتاری برخودکارآمدی عمومی بیماران مبتلابه افسردگی اساسی

ارسال شده در سایت پایان نامه

ب- تعاریف عملیاتی متغیرها

– درمان شناختی– رفتاری: منظور از درمان شناختی– رفتاری در این پژوهش، روش ها و مهارت هایی است که درمانجویان در جلسات گروه درمانی با آن آشنا و کسب می کنند. برای نمونه:

الف) درمانجویان از افکار خود آگاه می شوند.

ب) آنان می آموزند که افکار نادرست و تحریف شده را شناسایی کنند.

پ) افکار منفی و غلط را با شناخت های درست تر و عینی تر جانشین کنند.

ت) بازخورد و تقویت درمانگر  بخش مهمی از این فرایند است (سیف، علی اکبر، ۱۳۸۹، ص۳۷۰).

– احساس تنهایی: منظور از احساس تنهایی نمره ای است که فرد در پرسشنامه ی احساس تنهایی کسب کرده است.

– خودکارآمدی: منظور از خودکارآمدی نمره ای است که درمانجو در پرسشنامه ی ۱۰ سؤالی خودکارآمدی عمومی(GSE) کسب می کند.

 متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی
پایان نامه بررسی سبک های تصمیم گیری در سازمان های دولتی
پایان نامه مقایسه مولفه های نابرابری آموزشی از دیدگاه مکتب انتقادی (پائولو فریره) و نظام آموزشی ایرا...
پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان به OCD
پایان نامه رابطه میان قابلیت اطمینان در شعب بانک اقتصاد نوین و رضایتمندی مشتریان