پایان نامه بررسی پدیده اختلاط دو سیال به روش شبکه ­ای بولتزمن

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

بررسی پدیده اختلاط دو سیال به روش شبکه ­ای بولتزمن

اساتید راهنما

دکتر محمدرضا شاه نظری

دکتر مجید بازارگان

شهریور 88

 

فهرست

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  1

فصل اول : مقدمه

1-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………..  2

1-2  تاریخچه روش شبکه­ای بولتزمن  ………………………………………………………………………………………………  5

فصل دوم : تئوری سینتیک و معادله انتقالی بولتزمن

2-1   استخراج معادله انتقالی بولتزمن  …………………………………………………………………………………………….  7

2-2  انتگرال یا تابع برخورد  ……………………………………………………………………………………………………………  11

2-3  حالت تعادلی سیال و تئوری H– بولتزمن  …………………………………………………………………………….  12

2-4  توزیع ماکسول- بولتزمن  ………………………………………………………………………………………………………..  15

فصل سوم : گسسته سازی معادله بولتزمن  و  شرایط مرزی

3-1  تابع برخورد BGK  ………………………………………………………………………………………………………………….   20

3-2  معادله شبکه­ای بولتزمن  ……………………………………………………………………………………………………….   20

3-3  تابع توزیع تعادلی در شبکه D2Q9  ……………………………………………………………………………………….  23

3-4  دیوار ساکن  …………………………………………………………………………………………………………………………….  25

3-5  مرزهای متحرک  …………………………………………………………………………………………………………………….  27

فصل چهارم : سیستم­های چند جزئی

4-1  مسایل پیچیده‌تر در روش شبکه‌ای بولتزمن  …………………………………………………………………………  29

4-2  مدلسازی سیستم‌های چندجزئی  …………………………………………………………………………………………..  29

4-3  روش TFLBM  ………………………………………………………………………………………………………………………  31

فصل پنجم : پیاده سازی و الگوریتم برنامه

5-1  الگوریتم سیستم تک فاز  ……………………………………………………………………………………………………….  34

5-2  الگوریتم سیستم چند فاز  ………………………………………………………………………………………………………  36

5-3  حل مسئله نمونه  ……………………………………………………………………………………………………………………  38

فصل ششم : مدلسازی­های انجام شده و نتایج

6-1  مدلسازی جدایش دو سیال مخلوط نشدنی  …………………………………………………………………………..  47

6-1-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد    ………………………………………………………………….  48

6-1-2  اجرای نرم افزار  ……………………………………………………………………………………………………….  49

6-2  مدلسازی اختلاط دو سیال مخلوط شدنی  ……………………………………………………………………………  54

6-2-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد    ………………………………………………………………….  48

6-3  اختلاط دو سیال مخلوط نشدنی در یک مخلوط­کن ساده  ……………………………………………………  61

6-3-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد    ………………………………………………………………….  62

6-4  بحث و نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………….  68

6-5  پیشنهاد برای ادامه پروژه  ………………………………………………………………………………………………………  70

پیوست

7-1  جریان درون حفره مربعی  ………………………………………………………………………………………………………  72

7-1-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد  …………………………………………………………………….  73

7-1-2  اجرای نرم افزار  ……………………………………………………………………………………………………….  73

7-1-3  بررسی اثرات تراکم پذیری  ……………………………………………………………………………………..  75

7-1-4  نتایج  ………………………………………………………………………………………………………………………..  75

7-2  مدلسازی جریان حول یک بلوک مربعی  ……………………………………………………………………………….  83

7-2-1  توصیف مسئله و تعیین سیستم آحاد  …………………………………………………………………….  84

7-2-2  نتایج  ………………………………………………………………………………………………………………………..  85

مراجع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  93

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامهبررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
پایان نامه بررسی موانع عملکردی بخش­های مراقبت ویژه (ICU) از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان­های وا...
پایان نامه بررسی گردشگری روستایی
پایان نامه طراحی و ساخت مدار تشخیص جایگاه روتور موتور سوئیچ رلوکتانس SRM به وسیله روش مدولاسیون دامن...
پایان نامه کنترل تداخل بین سلولی در لینک پایین رونده 3GPP-LTE با استفاده از عدد مجدد فرکانسی به صور...