پایان نامه بررسی نقش زنان در تحولات اخیر مصر

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش…. 3

1-1-بیان مساله. 4

1-2-اهداف تحقیق.. 6

1-3 ضرورت تحقیق.. 6

1-4-سابقه تحقیق.. 7

1-5-سوالات تحقیق.. 11

1-6- فرضیه تحقیق.. 11

1-7- متغییرهای تحقیق.. 12

1-8-تعریف مفاهیم. 12

1-9-روش تحقیق.. 14

1-10-روش گردآوری اطلاعات… 15

1-11-ابزار گردآوری اطلاعات… 15

1-12موانع و مشکلات تحقیق.. 15

1-13- سازماندهی تحقیق.. 15

فصل دوم:چارچوب نظری.. 17

2-1مقدمه. 18

2-2پیشینه ی مفهوم ساختار و کارگزار. 19

2-2-1معنای ساختار. 21

2-2-2معنای کارگزار(کنش) 24

2-3دیدگاه‏هاى مختلف جامعه شناختى درباره مساله کارگزار و ساختار. 25

2-3-1 اراده‏گرایى.. 26

2-3-2 ساختارگرایى.. 27

2-3-3 نظریه ساخت‏یابى (ساختار بندى ) 31

2-3-4 واقع گرایى انتقادى.. 34

2-4آنتونی گیدنز. 37

2-4-1دوگانگی ساختار. 41

2-4-2کنش و تأثیر آن بر وقوع رخدادها 43

2-4-3عاملیت وپیوستگی آن با قدرت… 44

2-4-4پیامد های غیر عمدی کنش…. 47

2-4-5نظارت تأملی بر کنش…. 48

2-5 تطبیق مورد مطالعاتی با تئوری ساختار کارگزار. 50

2-5-1 ساختارها 51

2-5-2 کارگزاران. 52

2-6جمع بندی فصل دوم. 54

فصل سوم: پیشینه ی تاریخی فعالیت های زنان در مصر. 55

3-1مقدمه. 56

3-2جایگاه تاریخی زنان در مصر. 56

3-3مراحل قانون‌گذاری در حوزه‌ی زنان. 59

3-4زنان فعال مصری.. 61

3-4-1هدا شعراوی.. 61

3-4-2نوال سعداوی.. 62

3-5تاریخ جنبش زنان در مصر. 63

3-6زنان در انقلاب مصر. 74

3-7 جمع بندی فصل سوم. 77

فصل  چهارم:نقش و موقعیت زنان در انقلاب مصر. 79

4-1مقدمه. 80

4-2نقش زنان در جامعه اسلامی.. 81

4-3فعالیت های زنان در طول انقلاب… 83

4-3-1رهبران. 83

4-3-2توده ی مردم. 84

4-4ابعاد حضور زنان در طول انقلاب مصر. 86

4-4-1زنان به مثابه شهروند. 87

4-4-2زن به مثابه زن. 88

4-4-3زنان به مثابه مصری.. 89

4-4-4دختران و مادران مصر. 92

4-4-5حذف زنان. 94

4-5زنان پس از انقلاب… 96

4-6 جمع بندی فصل چهارم. 99

فصل پنجم:نتیجه گیری.. 100

منابع و مآخذ. 101

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها
پایان نامه مطالعه سقط جنین های ارادی و تجربه زیسته زنان (مطالعه موردی زنان ساکن تهران)
پایان نامه موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ­ای
پایان نامه بررسی وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت و ویژگی های میکروبی آبهای بطری شده استان م...
پایان نامه تاثیر میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه