پایان نامه بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر ری

پایان نامه کارشناسی ارشد

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

موضوع:

بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

 

استاد راهنما:

دکتر نصراله فلاح تبار

 

استاد مشاور:

دکترمجید ولی شریعت پناهی

 

 نیمسال دوم 92-91

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده

مقدمه

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1 – بیان مسئله…………………………. 6

1-2-اهمیت وضرورت انجام تحقیق ……………… 7

1-3- اهداف تحقیق…………………………. 9

1-3-1- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………9

1-3-2- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………..9

1-4 – سوالات تحقیق………………………… 9

1-4-1- سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………9

1-4-2- سوال فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………….9

1-5- فرضیه های تحقیق……………………… 9

1-6- قلمرو تحقیق…………………………. 9

1-6-1- محدوده زمانی ………………………………………………………………………………………………..9

1-6-2 محدوده مکانی  ………………………………………………………………………………………………..9

1-6-3- محدوده موضوعی …………………………………………………………………………………………10

1-7- روش تحقیق ………………………….. 10

1-8-پیشینه تحقیق ………………………… 10

1-9- نوع تحقیق…………………………… 12

1-10- ابزار گردآوری اطلاعات ……………….. 12

1-11 – روش تجزیه وتحلیل ………………….. 12

1-12- محدودیت های تحقیق…………………… 14

 

 

فصل دوم : مبانی نظری  تحقیق

2-1- تعاریف ومفاهیم ……………………… ….17

2-1-1- روستا وروستایی …………………………………………………………………………………………………17

2-1-2- دهستان ……………………………………………………………………………………………………………..17

2-1-3- گردشگری …………………………………………………………………………………………………………18

2-2- انواع توریسم ………………………………………………………………………………………………. 20

2-1- توریسم تفریحی ………………………………………………………………………………………………………22

2-2-2- توریسم تجاری …………………………………………………………………………………………………….22

2-2-3- توریسم همایشی ………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4- توریسم مذهبی ……………………………………………………………………………………………………22

2-2-5- توریسم درمانی ……………………………………………………………………………………………………22

2-2-6- توریسم الکترونیک ……………………………………………………………………………………………….32

2-2-7- اکوتوریسم …………………………………………………………………………………………………………..23

2-3- توریسم روستایی……………..…………………………………………..……24

2-4- ابعاد صنعت گردشگری …….…………………………………………….…………..….29

2-4-1- ابعاد اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………..29

2-4-2- گردشگری واشتغال ……………………………………………………………………………………………….37

2-4-3- ابعاد فرهنگی واجتماعی گردشگری ……………………………………………………………………….39

2-4-4- بعد زیست محیطی گردشگری ……………………………………………………………………………….42

2-5- گردشگری وزیر ساخت ها…………………. ….48

2-5-1- الف – تضمین امنیت فراگیر ………………………………………………………………………………….48

2-5-2- ب – گسترش فعالیت های تبلیغاتی ……………………………………………………………………….48

2-5-3- ج- ایجاد زیرساخت هاوزیربناها …………………………………………………………………………….49

2-5-4-د- ایجادتسهیلات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ………………………………………49

2-5-5-ه- گسترش مدارس ومراکزآموزش عالی جهانگردی وهتل داری و…………………………………50

2-5-6-و- گسترش فعالیت های بهداشتی وپیشگیری …………………………………………………………….50

2-5-7-ز- افزایش کمی وکیفی امکانات ترابری زمینی وهوایی و…  …………………………………………50

2-5-8-ح- اصلاح وبهبود امورسازمانی وتشکیلاتی ……………………………………………………………….50

2-5-9-ط- تخصیص اعتبارات کافی و ملی استانی ……………………………………………………………….50

2-5-10-ی- ایجاد امکانات لازم برای خردسالان ………………………………………………………………….51

2-5-11-ک- گسترش امکانات TCI ……………………………..    ……………………………………………….51

2-5-12-ل- توسعه جایگاه خاص در بازارها…………………………………………………………………………..52

2-5-13- م- فرصت های جدید شغلی ………………………………………………………………………………….53

2-5-14-ن- ایجاد در آمد ……………………………………………………………………………………………………53

2-5-15-س- آسان سازی مدیریت مقصد ………………………………………………………………………………53

2-5-16-ع- فراهم سازی امکان اتصال به سایر بخش ها ………………………………………………………….53

2-6- مدل تحلیلی SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد وکلان ……………………………...………….53

 

فصل سوم :  ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1- تقسیمات کشوری ………………………. …..57

3-2- وجه تسمیه……………………………………………………………………………….…………………….63

3-3- پیشینه تاریخی الموت………………………………………………………………..…….……………….64

3-4- وضعیت طبیعی………………………………………………………………………………….…………….64

3-4-1- اقلیم وآب وهوا…………………….. ….64

3-4-2 – زمین شناسی دره الموت ……………… ….69

3-4-3-کوه ها وبلندی های الموت …………….. ….72

3-4-4- میراث تاریخی ……………………… ….73

3-4-5- غارهای طبیعی ……………………… ….75

3-4-6- آبهای الموت ………………………. . …75

3-4-6-1- آبهای سطحی………………………. ….77

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه عملکرد و تلاش مورد انتظار خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان حقوقی
پایان نامه جذب منابع در شعب بانک رفاه بر حسب اهمیت از دیدگاه مشتریان و مدیران
پایان نامه آداب اجتماعی در بین کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه با موضوع تاثیر مقایسه شعب کارا و ناکارا و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی شعب
عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی-پایان نامه ارشد