پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمد بهشتیان

فهرست مطالب:

-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………4

1-3- اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………….4

1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1- هدف اصلی ……………………………………………………………………………………..6

1-4-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………7

1-5- سؤالات و فرضیه‏های تحقیق ……………………………………………………………………………7

1-6- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………7

1-6-1- تعریف مفهومی ……………………………………………………………………………… 7

1-6-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………… 8

 

فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعریف وابستگی …………………………………………………………………………………………. 10

2-2- وابستگی و رسانه ………………………………………………………………………………………… 11

2-3- اعتیاد اینترنتی ……………………………………………………………………………………………… 14

2-4- نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی ……………………………………………………………. 17

2-4-1-نشانه های روان شناختی …………………………………………………………………. 18

2-4-2-نشانه های جسمانی ……………………………………………………………………….. 18

2-4-3-نشانه های رفتاری …………………………………………………………………………. 18

2-4-4-نشانه های شناختی غیرسازشی ……………………………………………………

– فیسبوک چیست؟ ………………………………………………………………………………………. 19

2-6- نشانه های فیس بوک بازان …………………………………………………………………………. 22

2-7- تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگی ……………………………………………………. 22

2-8- آسیب های روانی وابستگی به فیس بوک ……………………………………………………. 31

2-9- هوش هیجانی چیست ……………………………………………………………………………….. 32

2-10- اهمیت هوش هیجانی ……………………………………………………………………………… 38

2-10-1- اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات ……………………………………………….. 39

2-10-2- اهمیت هوش هیجانی درروابط اجتماعی ……………………………………………….. 40

……….. 2-10-3- اهمیت هوش هیجانی در مدیریت ………………………………………………….. 41

……….. 2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد …………………………………………… 41

2-11- ادراک هیجانات ……………………………………………………………………………………….

– توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی …………………………. 44

2-12-1- سواد هیجانی ………………………………………………………………………….. 44

2-12-2- توانش هیجانی ………………………………………………………………………… 46

2-13- الگوهای نظری هوش هیجانی ………………………………………………………………….. 48

2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش …………………………………………… 48

2-13-2- الگوهای آمیخته ………………………………………………………………………… 50

2-13-3- الگوهای توانایی ………………………………………………………………………… 53

2-14- وجوه اشتراک الگوهای مختلف هوش هیجانی ………………………………………………… 54

2-15- فرایند تحولی هوش هیجانی ……………………………………………………………………….. 59

2-16- عوامل موثر بر فرایند تحول هوش هیجانی ……………………………………………………… 65

2-16-1- اجتماعی شدن ……………………………………………………………………………. 66

2-16-2- نقش والدین ………………………………………………………………………………. 66

2-16-3- سهم واکنش های والدین به هیجان های کودکان …………………………….

– سهم آموزش / پرورش والدین درباره ی هیجان ها ………………………… 67

2-16-5- سهم همسالان ……………………………………………………………………….. 68

2-16-6- سهم بالقوه ی واکنش های دوستان به هیجان های دیگران …………… 68

2-16-7- سهم بالقوه ی آموزش / پرورش دوستان درباره هیجان ها …………… 69

2-16-8- تحول شناختی ………………………………………………………………………. 70

2-17- کارکردهای هوش هیجانی …………………………………………………………………….. 71

2-17-1- هوش هیجانی،تفکرو روابط اجتماعی ………………………………………. 71

2-17-2 – هوش هیجانی: انطباق با رویدادهای استرس زا ………………………… 75

2-18- مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………….. 77

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- جامعه آماری ………………………………………………………………

– حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………… 81

3-3- طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 81

3-4– روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………….. 82

3-4-1- شرح جلسات ………………………………………………………………………. 82

3-5- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………. 84

3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان ……………………………………………. 84

3-5-2- مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – اُن ………………………………… 84

3-5-3- نحوۀ نمره گذاری ………………………………………………………………….

– پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن ………………………………………… 88

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………….. 88

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………… 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. 96

5-2- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………… 98

5-3- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………. 98

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………. 99

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………. 100

منابع انگلیسی …………………………………………………………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه نقش شناخت زمان و مکان نزول بر تفسیر قرآن
پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کار...
پایان نامه نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای
پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی
پایان نامه ارشد تفاوت مرور زمان با مواعد