پایان نامه اولویت‌بندی هر یک از عوامل شناسایی شده و تأثیر آن بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی

ارسال شده در سایت پایان نامه

هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه  و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر،‌ آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دست‌یابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش و پرسش‌های تحقیق مورد نظر کمک کند.

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. به‌عبارت دیگر در این‌گونه تحقیقات سعی می‌شود تا (آنچه که هست) را بدون هیچ‌گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد. (صفرزاده، ۱۳۸۶، ۲۷۰)

بنابراین با توجه به اینکه این پژوهش، به منظور دست‌یابی به اهداف تحقیق،‌ مشکلات و موانع موجود توصیف و تشریح می‌کند و داده‌ها بدون دستکاری گردآوری می‌گردند، از نظر روش تحقیق یک تحقیق توصیفی ـ پیمایشی به حساب می‌آید.

تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شوند. به‌طور کلی هدف این نوع تحقیقات توسعه و بهبود روش‌ها، ابزار، کالاها یا ساختار می‌باشد.

بنابراین این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و هدف آن توسعه دانش کاربردی بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده می‌باشد.

  • مدل تحقیق

توجهات اخیر به اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، عقایدی را در مورد عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق این نظام ایجاد کرده است. یک چنین مجموعه‌ای از عقاید در مدل نهادی بخش دولتی “shah” ارائه گردیده است. این مدل بر سه عامل اثرگذار بر اتخاذ اصلاحات تأکید می‌کند: پذیرش،‌ توانایی و اختیار.

با توجه به مطالعات ادبیاتی، مصاحبه با متخصصان در امر بودجه‌ریزی و خبرگان سازمانهای دولتی و بررسی مقالات موجود و تحقیقات انجام شده مدل زیر انتخاب گردید.

 

متغیر وابسته  متغیرهای مستقلمؤلفه‌های متغیرهای مستقل
  
    پذیرشپذیرش سیاسیپذیرش مدیریتی

پذیرش انگیزشی

  
      
امکان‌سنجی بودجه‌ریزی عملیاتی   توانایی توانایی فنیتوانایی ارزیابی عملکرد

توانایی انسانی

   
      
     اختیار اختیار قانونیاختیار رویه ای

اختیار سازمانی

  

 

شکل ۱-۱- مدل جامع بودجه‌‌ریزی عملیاتی ـ مدل ۳ عاملی shah (اندریوز، ۲۰۰۴)

  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق، بودجه و بودجه‌ریزی عملیاتی است.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق، تابستان ۱۳۹۳ می‌باشد.

  • قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری است.

  • جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل پرسنل پژوهشکده مطالعات فناوری می‌باشد، که ۸۵ نفر هستند که با توجه به مرتبط نبودن کلیه افراد جامعه با موضوع تحقیق، جزء نمونه قرار نگرفتند.

نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵، ۱۲۱).

نمونه تحقیق شامل کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول که در حوزه مالی و بودجه فعالیت دارند که تعداد آن‌ها بر اساس لیست دریافتی از امور اداری ۳۱ نفر می‌باشد قرار گرفت. چون جامعه آماری مورد مطالعه محدود است لذا با استفاده از روش سرشماری کل جامعه مطالعه خواهد شد و نیازی به نمونه‌گیری ندارد.

  • ابزار جمع‌آوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیقی موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات کتاب‌های مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده می‌شود. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستانهای شهررشت سال1391
پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ
پایان نامه ارشد ارتباط اضطراب مرگ با خود شکوفايي
دانلود پایان نامه : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی
دانلود پایان نامه ارشد: تربیت شهروندی در برنامه درسی