پایان نامه ارشد: شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :بررسی مسائل اجتماعی ایران

عنوان : شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

دانشکده­ی‌ علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته بررسی مسائل اجتماعی ایران

موضوع:

شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه ­شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

 

استاد راهنما:

دکتر اکبر علیوردی نیا

استادان مشاور:

دکتر حیدر جانعلی زاده

دکتر محمدرضا طالبان

 

بهار ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مقدمه: کنترل اجتماعی در همه جوامع و گروهها اعمال می­شود، اما چگونگی و نحوه اعمال آن در فرهنگ­های مختلف متفاوت است. طبق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، جامعه باید محیطی فراهم بیاورد که در آن پذیرش متخلف و برگشت او به جامعه، به عنوان هدف اصلی دنبال گردد. نظریه شرمساری بازپذیرکننده، رهیافتی نئودورکهایمی است که بر نقش نیروهای ساختاری و فرهنگی در انسجام اجتماعی و جرم تأکید می­گذارد. این نظریه، عدسی­های جدیدی پیش روی جامعه قرار می­دهد و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی را در حوزه­های گوناگون نهادی از جمله خانواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و … عرضه می­دارد.

اهداف: اهداف تحقیق حاضر عبارتند از: آزمون تجربی و بررسی تأییدپذیری هر کدام از ابعاد نظریه شرمساری بازپذیرکننده، ساخت ابزارهای (مقیاس­های) اندازه­گیری، بررسی رابطه ابعاد شرمساری بازپذیرکننده با ابعاد بزهکاری، استفاده از متغیرهای میانگر، بررسی کاربست­پذیری نظریه شرمساری بازپذیرکننده، بررسی و آزمون مدل­های مختلف تحلیلی، بسط نظریه شرمساری و بررسی دلالت­های سیاستی نظریه شرمساری بازپذیرکننده.

چهارچوب نظری: در تحقیق حاضر برای تییین بزهکاری از نظریه تلفیقی شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت استفاده شده است. طبق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، قوی­ترین راهکار جرم حاوی دو عنصر اساسی است: شرمساری و بازپذیری. مطابق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، جوامع در صورتی جرم کمتری خواهند داشت که شرم را به نحو موثری در زمینه جرم به کار ببندند. میزان خشونت در جامعه زیاد خواهد بود اگر رفتار خشونت­آمیز شرم­آور نباشد؛ نرخ تجاوز به عنف بالا خواهد بود اگر مردها بر آن افتخار و مباهات بورزند؛ جرایم یقه­سفید رایج خواهد بود اگر قانون­شکنی نه شرم­آور، که زرنگی محسوب شود.

روش: این تحقیق، به روش پیمایش و متغیرمحور انجام یافته است. تمامی دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستانی سال سوم مشغول به تحصیل در شهر تبریز در نیمه اول سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ جمعیت تحقیق این پژوهش را تشکیل می­دهند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است. اندازه نمونه جمعاً برابر با ۸۳۵ نفر تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از ضرایب همبستگی، آزمون تحلیل واریانس و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

یافته­ها و نتایج: یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که میانگین بزهکاری دانش­آموزان در سطح دبیرستانهای شهر تبریز، در یک طیف ۵ درجه­ای ۰۴/۲ بوده است. نتایج نشان داد که شرمساری و انگ­زنی اثر مستقیم بر بزهکاری ندارند، ولی دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری می­باشند. بازپذیری نه دارای اثر مستقیم و نه دارای اثر غیرمستقیم بوده است. به­هم­پیوستگی خانوادگی دارای اثر مستقیم و منفی، ولی فاقد اثر غیرمستقیم بوده است. همالان بزهکار هم دارای اثر مستقیم و هم دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری بوده است. فشار دارای اثر مستقیم بر بزهکاری، ولی فاقد اثر مشروط­کننده­ بر بزهکاری بوده است. در مجموع، متغیر همالان بزهکار و ارزشهای اخلاقی، بیشترین ضریب تأثیر را بر بزهکاری، در مدل معادلات ساختاری نشان داده­اند.

دلالت­های سیاستی: سیاست «جنبش­های اجتماعی» در سطح کلان و «عدالت ترمیمی» در سطح خرد از جمله مهم­ترین دلالت­های سیاستی تحقیق حاضر به شمار می­روند. در سطح مدارس، در کشورهای گوناگون از مدلهای برنامه­ای عدالت ترمیمی استفاده شده است که سه مورد از آنها عبارتند از: حلقه­ها، میانجی­گری دوستان و هیئت منصفه همسالان. در این رهیافت، به جای اینکه قواعد رفتاری توسط معلم تجویز یا تحمیل شود، به دانش­آموزان فرصت داده می­شود تا خود چگونگی خلق و ایجاد اجتماع مثبت را کشف نمایند. جلسات کلاسی روزانه به دانش­آموزان امکان می­دهد تا احساسات خود را به اشتراک بگذارند، در مورد مسائل کلاسی بحث نمایند و یاد بگیرند که چگونه مسائل خود را در یک فضای اخلاقی و دموکراتیک­تر­ حل و فصل نمایند. مدل عدالتِ ترمیمیِ انضباط در مدارس، نویدبخش امکانات بیشتری برای کاهش بی­نظمی، قلدری و خشونت است.

کلیدواژه­ها: شرمساری، شرمساری بازپذیرکننده، انگ­زنی، به­هم­پیوستگی، اجتماع­گرایی، عدالت ترمیمی، بزهکاری

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۱ بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۲-۱ هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۲-۲ اهداف فرعی……………………………………………………………………. ……………………………………………….. ۱۲
۱-۳ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۳-۱ سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۳-۲ سوال فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

 

۲ فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۱ پیشینه تجربی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۱-۱ پژوهش‏های داخلی  ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۱-۲ پژوهش‏های خارجی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۱-۲-۱ آزمونهای غیرمستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………… ۱۶
۲-۱-۲-۲ آزمونهای مستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………… ۱۹
۲-۱-۲-۲-۱ جرایم یقه سفید…………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۱-۲-۲-۲ تخلفات مجرمانه خرد………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۲-۲-۳ بزهکاری نوجوانان………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۲-۲-۴ قلدری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۱-۲-۳ طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۲-۴ جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات تجربی…………………………………………………. ۲۸
۲-۲ پیشینه نظری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۲-۱ مروری بر تعاریف شرم و مفاهیم مرتبط با آن………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۱-۱ شرم……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۱-۲ رشد شرم……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۲-۱-۳ گناه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۲-۱-۴ رابطه شرم و گناه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۲-۱-۵ شرمساری و شرم به مثابه تجربه هایی مخرب……………………………………………………………………… ۳۸
۲-۲-۱-۶ شرمساری و شرم……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۲-۱-۷ سه نوع تلقی از شرم……………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۲-۱-۷-۱ شرم به مثابه تهدید اجتماعی………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۲-۱-۷-۲ شرم به مثابه شکست شخصی……………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۲-۱-۷-۳ شرم به مثابه تهدید اخلاقی…………………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۲-۲ تئوریهای مرتبط با شرم………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۲-۲-۱ تئوریهای روان شناختی……………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۲-۲-۱-۱ هلن لوئیس…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۲-۲-۲ تئوریهای روان شناسی اجتماعی………………………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۲-۲-۲-۱ نقش احساسات نقش پذیری تأملی در تسهیل کنترل اجتماعی…………………………………………… ۴۹
۲-۲-۲-۲-۲ جورج هربرت مید………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۲-۲-۲-۳ چارلز هورتون کولی…………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۲-۲-۲-۴ اروینگ گافمن…………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۲-۲-۲-۵ توماس شف……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۲-۲-۳ تئوری های جامعه شناختی……………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۲-۲-۳-۱ جرج زیمل…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۲-۳-۲ امیل دورکیم……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۲-۲-۳-۳ نوربرت الیاس…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۲-۲-۳-۴ میشل فوکو…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۲-۲-۳-۵ رندال کالینز………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۲-۲-۲-۳-۶ جاناتان ترنر………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۲-۳ جمع بندی و نتیجه گیری پیشینه تجربی و نظری تحقیق……………………………………………………….. ۶۷

 

۳ – فصل سوم: چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۱ بنیادهای نظریه جرم شناختی……………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۳-۱-۱ خصوصیات نظریه ها…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۲ نظریه های ترکیبی…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
انواع ترکیب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۳-۳ نظریه شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۳-۳-۱ تلقی از فرد در نظریه بریث ویت…………………………………………………………………………………………… ۸۴
۳-۳-۲ حوزه ها و قلمروهای تبیینی نظریه بریث ویت………………………………………………………………………… ۸۵
۳-۳-۳ مفاهیم کلیدی نظریه شرمساری……………………………………………………………………………………………… ۸۶
۳-۳-۳-۱ به هم پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۳-۳-۳-۲ اجتماع گرایی…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۳-۳-۳-۳ شرمساری………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۳-۳-۴ شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۳-۳-۳-۵ انگ زنی/داغ ننگ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۳-۳-۳-۶ خرده فرهنگ های مجرمانه……………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۳-۴ خلاصه و جمع بندی نظریه شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………. ۹۵
۳-۴ دلالت های شرمساری بازپذیرکننده برای کنترل اجتماعی………………………………………………………………. ۹۸
۳-۴-۱ نظریه هنجاری در برابر نظریه تبیینی………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۳-۴-۱-۱ سیاست های جنبش اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۳-۴-۱-۲ عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۵ عدالت ترمیمی چیست؟……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۳-۵-۱ اصول عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۳-۵-۲ ترمیم مادی و ترمیم نمادی…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۳-۵-۳ عدالت ترمیمی و نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت………………………………………………………. ۱۰۶
۳-۵-۴ اصلاح عدالت جوانان و عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۳-۵-۵ منافع ششگانه عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۳-۵-۶ برنامه های ترمیمی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۳-۵-۷ مفهوم عدالت در اسلام…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۳-۵-۷-۱ عدالت در قانون جزای اسلامی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۵-۷-۲ منزلت انسان و اهمیت اجتماع در آیین دادرسی اسلامی………………………………………………………… ۱۱۲
۳-۵-۷-۳ گذشت، شفقت و توبه در قوانین اسلامی……………………………………………………………………………. ۱۱۳
۳-۶ مسیرهای جرح و تعدیل نظریه شرمساری…………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۳-۶-۱ فشار به مثابه عامل مشروط کننده…………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۳-۷ فرضیات و مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
۳-۷-۱ فرضیه های مربوط به شرمساری: ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۳-۷-۱-۱ شرمساری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد…………………………………………………….. ۱۱۸
۳-۷-۱-۲ شرمساری والدین از طریق افزایش انتظار شرم، موجب کاهش بزهکاری می گردد…………………… ۱۱۸
۳-۷-۱-۳ شرمساری والدین از طریق افزایش ارزشهای اخلاقی، موجب کاهش بزهکاری می گردد………….. ۱۱۸
۳-۷-۲ فرضیه های مربوط به بازپذیری…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۳-۷-۲-۱ بازپذیری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد. ……………………………………………………. ۱۱۸
۳-۷-۳ فرضیه های مربوط به انگ زنی……………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۳-۷-۳-۱ انگ زنی والدین ارتباط مستقیم و مثبت با بزهکاری دارد……………………………………………………… ۱۱۸
۳-۷-۳-۲ انگ زنی والدین از طریق افزایش همالان بزهکار، موجب افزایش بزهکاری می گردد………………. ۱۱۸
۳-۷-۴ فرضیه های مربوط به به هم پیوستگی…………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۳-۷-۴-۱ به هم پیوستگی خانوادگی ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد…………………………………………. ۱۱۸
۳-۷-۴-۲ به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر شرمساری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۳-۷-۴-۳ به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر بازپذیری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۳-۷-۴-۴ به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر انگ زنی والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۳-۷-۵ فرضیه های مربوط به همالان بزهکار……………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۳-۷-۵-۱ همالان بزهکار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد………………………………………………………… ۱۱۸
۳-۷-۵-۲ همالان بزهکار از طریق کاهش انتظار شرم، موجب افزایش بزهکاری می گردد……………………….. ۱۱۸
۳-۷-۵-۳ همالان بزهکار از طریق کاهش ارزشهای اخلاقی، موجب افزایش بزهکاری می گردد. …………….. ۱۱۸
۳-۷-۶ فرضیه های مربوط به فشار…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۳-۷-۶-۱ فشار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد………………………………………………………………………. ۱۱۸
۳-۷-۶-۲ اثر انگ زنی والدین بر بزهکاری کمتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار بالا است. به عبارتی تأثیر انگزنی روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت می یابد…………………………………………………………. ۱۱۸
۳-۷-۶-۳ اثر شرمساری والدین بر بزهکاری کمتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار پایین است. به عبارتی تأثیر شرمساری والدین روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت می یابد……………………………….. ۱۱۸
۴ فصل چهارم: روش……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
۴-۱ روش……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
۴-۲ تصریح مفاهیم و نحوه سنجش متغیرها………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
۴-۲-۱ متغیر وابسته تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۴-۲-۲ متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲
۴-۲-۲-۱ به هم پیوستگی خانوادگی………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
۴-۲-۳ متغیرهای میانجی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
۴-۲-۳-۱ شرمساری………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
۴-۲-۳-۲ بازپذیری………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
۴-۲-۳-۳ انگ زنی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
۴-۲-۳-۴ همالان بزهکار………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۴-۲-۳-۵ انتظار شرم………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
۴-۲-۳-۶ پایبندی به ارزشهای اخلاقی……………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
۴-۲-۴ متغیر مشروط کننده……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
۴-۲-۴-۱ فشار………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
۴-۲-۵ متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴-۲-۵-۱ جنس…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴-۲-۵-۲ خاستگاه اجتماعی-اقتصادی والدین…………………………………………………………………………………… ۱۴۳
۴-۲-۵-۳ نوع مدرسه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
۴-۳ جمعیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
۴-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
۴-۵ واحد تحلیل، واحد مشاهده و سطح تحلیل…………………………………………………………………………………. ۱۴۷
۴-۶ اعتبار و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
۴-۶-۱ اعتبار سازه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
۴-۶-۱-۱ اعتبار متغیرهای شرمساری، بازپذیری و انگ زنی………………………………………………………………… ۱۴۸
۴-۶-۱-۲ متغیر به هم پیوستگی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲
۴-۶-۱-۳ همالان بزهکار………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
۴-۶-۱-۴ پایبندی به ارزشهای اخلاقی…………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
۴-۶-۱-۵ انتظار شرم………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵
۴-۶-۱-۶ بزهکاری گذشته نگر……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
۴-۶-۲ پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸
۴-۷ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۱۶۲

 

۵ فصل پنجم: نتایج و یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵
۵-۱ نتایج توصیفی تک متغیره پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۱۶۵
۵-۱-۱ متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵
۵-۱-۱-۱ جنس…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵
۵-۱-۱-۲ معدل سال قبل………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵
۵-۱-۱-۳ تحصیلات والدین……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶
۵-۱-۱-۴ منزلت شغلی پدر…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
۵-۱-۱-۵ درآمد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۸
۵-۱-۱-۶ ساختار خانواده……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹
۵-۱-۱-۷ محل سکونت………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹
۵-۱-۱-۸ محل تولد……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰
۵-۱-۱-۹رشته تحصیلی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………. ۱۷۰
۵-۱-۱-۱۰ نوع مدرسه محل تحصیل……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰
۵-۱-۲ متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۱
۵-۱-۲-۱ شرمساری………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۱
۵-۱-۲-۲ بازپذیری………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲
۵-۱-۲-۳ انگ زنی………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴
۵-۱-۲-۴ به هم پیوستگی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۵
۵-۱-۲-۵ همالان بزهکار ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۷
۵-۱-۲-۶ پایبندی به ارزش های اخلاقی………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸
۵-۱-۲-۷ انتظار شرم……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹
۵-۱-۲-۸ فشار………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۰
۵-۱-۳ متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۳
۵-۱-۳-۱ بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر………………………………………………………………………… ۱۸۳
۵-۱-۳-۲ بزهکاری گذشته نگر بر حسب جنس………………………………………………………………………………… ۱۸۵
۵-۱-۳-۳ بزهکاری آینده نگر بر حسب جنس…………………………………………………………………………………… ۱۸۶
۵-۱-۳-۴ توزیع درصد پاسخگویان در مقیاس کل بزهکاری و ابعاد آن به تفکیک جنس………………………… ۱۸۸
۵-۲ آمارههای دو متغیری………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۰
۵-۲-۱ رابطه جنس با بزهکاری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۰
۵-۲-۲ رابطه خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری………………………………………………………………………… ۱۹۰
۵-۲-۳ رابطه ساختار خانواده با بزهکاری………………………………………………………………………………………….. ۱۹۱
۵-۲-۴ رابطه محل سکونت با بزهکاری……………………………………………………………………………………………. ۱۹۲
۵-۲-۵ آزمون تفاوت میانگین برای متغیرهای مستقل بر حسب جنس…………………………………………………… ۱۹۳
۵-۲-۶ رابطه رشته تحصیلی با بزهکاری……………………………………………………………………………………………. ۱۹۵
۵-۲-۷ روابط همبستگی بین بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر………………………………………………. ۲۰۱
۵-۲-۸ روابط همبستگی بین ابعاد مختلف بزهکاری و متغیرهای مستقل……………………………………………….. ۲۰۲
۵-۲-۹ مدل تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۴
۵-۲-۹-۱ اثرات مستقیم………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶
۵-۲-۹-۲ اثرات غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۷
۵-۲-۹-۳ اثرات کل……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸
۵-۲-۱۰ مدل معادلات ساختاری بزهکاری………………………………………………………………………………………… ۲۱۰
۵-۲-۱۰-۱ مدل معادلات ساختاری بزهکاری کل………………………………………………………………………………. ۲۱۰
۵-۲-۱۰-۱-۱ اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر متغیر وابسته بزهکاری در بین جمعیت کل………………. ۲۱۶
۵-۳ نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۸

 

۶ فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. ۲۲۰
۶-۱ نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۰
۶-۱-۱ دلالتهای تجربی………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۰
۶-۲ بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۱
۶-۳ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۳
۶-۳-۱ پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۳
۶-۳-۲ پیشنهادات اجرایی و سیاستی………………………………………………………………………………………………… ۲۵۴
۶-۳-۲-۱ سطح خرد (فردی) …………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۴
۶-۳-۲-۲ سطح میانی (سازمانی) …………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۵
۶-۳-۲-۳ سطح کلان (جامعه ای) …………………………………………………………………………………………………… ۲۵۷
۶-۴ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۸
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۰
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۹

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

شکل ‏۲-۱: مدل رشد شرم ۳۶

شکل ‏۲-۲: چرخه شرم ۵۷

شکل ‏۳-۱: سطح تحلیل، جرم و مجرمیت ۷۱

شکل ‏۳-۲: نمودار کنترل-فشار ترکیبی الیوت. ۷۶

شکل ‏۳-۳: مدل دوسویه ورود بزهکاران در بدو نوجوانی ۷۷

شکل ‏۳-۴: خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده ۹۴

شکل ‏۳‑۵: ترکیب نظریات برچسب زنی، فرصت و نظریه خرده فرهنگی توسط نظریه شرمساری ۹۷

شکل ‏۳-۶: اصول بنیادی عدالت ترمیمی ۱۰۵

شکل ‏۳-۷: مدل تحلیلی تحقیق ۱۱۹

شکل ‏۴-۱: مدل سنجش شرمساری بازپذیرنده: تحلیل عاملی- تأییدی ۱۵۱

شکل ‏۴-۲: مدل سنجش به هم پیوستگی: تحلیل عاملی- تأییدی ۱۵۳

شکل ‏۴-۳:مدل سنجش همالان بزهکار: تحلیل عاملی- تأییدی ۱۵۴

شکل ‏۴-۴:مدل سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی ۱۵۴

شکل ‏۴-۵: مدل اصلاح شده سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی ۱۵۵

شکل ‏۴-۶: مدل سنجش انتظار شرم: تحلیل عاملی- تأییدی ۱۵۶

شکل ‏۴-۷: مدل سنجش بزهکاری آینده نگر: تحلیل عاملی- تأییدی ۱۵۷

شکل ‏۵-۱: مدل تحلیل مسیر در بین افراد به هم پیوسته ۲۰۵

شکل ‏۵-۲: مدل تحلیل مسیر در بین افراد نابه هم پیوسته ۲۰۶

شکل ‏۵‑۳: مدل معادلات ساختاری بزهکاری ۲۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول ‏۳‑۱: قلمروهای تبیین در نظریه بریث ویت ۸۵

جدول ‏۴‑۱: ابعاد، مولفه ها و معرفهای متغیر بزهکاری ۱۳۱

جدول‏۴‑۲: ابعاد و گویه های متغیر به هم پیوستگی خانوادگی ۱۳۲

جدول‏۴‑۳: گویه های متغیر شرمساری ۱۳۶

جدول‏۴‑۴: معرف ها و گویه های متغیر بازپذیری ۱۳۶

جدول‏۴‑۵: گویه های متغیر انگ زنی ۱۳۷

جدول ‏۴‑۶: ابعاد و گویه های متغیر همالان بزهکار ۱۳۹

جدول‏۴‑۷: گویه های متغیر انتظار شرم ۱۳۹

جدول‏۴‑۸: معرف های متغیر پایبندی به ارزش های اخلاقی ۱۴۰

جدول ‏۴‑۹: ابعاد، مولفه ها و گویه های متغیر فشار ۱۴۲

جدول‏۴‑۱۰: جمعیت تحقیق به تفکیک جنس و نواحی ۱۴۴

جدول ‏۴‑۱۱: حجم نمونه تحقیق برحسب دانش‌آموز به تفکیک جنس و نواحی آموزشی ۱۴۶

جدول ‏۴‑۱۲: حجم نمونه تحقیق برحسب کلاس به تفکیک جنس و نواحی آموزشی ۱۴۶

جدول ‏۴‑۱۳:تحلیل عاملی: آزمون KMO و بارتلت ۱۴۸

جدول ‏۴‑۱۴: تحلیل عاملی: واریانس تبیین شده ۱۴۹

جدول ‏۴‑۱۵: تحلیل عاملی: ماتریس چرخش یافته ۱۵۰

جدول ‏۴‑۱۶: نتایج تحلیل عوامل تأییدی ساختاری نظری وسیله اندازه گیری و مشخصات اعتبار و پایایی مدل اندازه گیری و بار گویه های متغیرهای مکنون تحقیق ۱۶۰

جدول‏۵‑۱:توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس ۱۶۵

جدول‏۵‑۲: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته و معدل تحصیلی ۱۶۶

جدول‏۵‑۳: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر معدل تحصیلی ۱۶۶

جدول‏۵‑۴: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات والدین ۱۶۷

جدول‏۵‑۵: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص تحصیلات والدین ۱۶۷

جدول‏۵‑۶: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منزلت شغلی پدر ۱۶۸

جدول‏۵‑۷: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص منزلت شغلی پدر ۱۶۸

جدول‏۵‑۸: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد ۱۶۹

جدول‏۵‑۹: فراوانی پاسخگویان بر حسب ساختار خانواده ۱۶۹

جدول‏۵‑۱۰: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۱۷۰

جدول‏۵‑۱۱: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد ۱۷۰

جدول‏۵‑۱۲: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ۱۷۰

جدول‏۵‑۱۳: فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مدرسه ۱۷۱

جدول‏۵‑۱۴: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرمساری والدین ۱۷۲

جدول‏۵‑۱۵: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر شرمساری والدین ۱۷۲

جدول‏۵‑۱۶: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بازپذیری والدین ۱۷۳

جدول‏۵‑۱۷: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین ۱۷۴

جدول‏۵‑۱۸: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انگزنی والدین ۱۷۵

جدول‏۵‑۱۹: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین ۱۷۵

جدول‏۵‑۲۰: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر به هم پیوستگی ۱۷۶

جدول‏۵‑۲۱: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر به هم پیوستگی ۱۷۶

جدول‏۵‑۲۲: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر همالان بزهکار ۱۷۷

جدول‏۵‑۲۳: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر همالان بزهکار ۱۷۷

جدول‏۵‑۲۴: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی ۱۷۸

جدول‏۵‑۲۵: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی ۱۷۹

جدول‏۵‑۲۶: توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر انتظار شرم ۱۸۰

جدول‏۵‑۲۷: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر انتظار شرم ۱۸۰

جدول‏۵‑۲۸: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر فشار ۱۸۱

جدول‏۵‑۲۹:شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر فشار ۱۸۲

جدول‏۵‑۳۰: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر ۱۸۴

جدول ‏۵‑۳۱: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بزهکاری سابق و بزهکاری فرافکنی شده ۱۸۵

جدول ‏۵‑۳۲: درصد توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری گذشته نگر به تفکیک جنس ۱۸۶

جدول ‏۵‑۳۳: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری آینده نگر به تفکیک جنس ۱۸۷

جدول ‏۵‑۳۴: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقیاس کل بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر و ابعاد آن به تفکیک جنس ۱۸۹

جدول‏۵‑۳۵: بزهکاری پاسخگویان بر اساس جنس ۱۹۰

جدول‏۵‑۳۶: رابطه خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری ۱۹۱

جدول‏۵‑۳۷: بزهکاری پاسخگویان بر اساس ساختار خانواده ۱۹۲

جدول‏۵‑۳۸: بزهکاری پاسخگویان بر اساس محل سکونت ۱۹۲

جدول ‏۵‑۳۹: جدول آزمون تفاوت میانگین برای متغیرهای مستقل بر حسب جنس پاسخگویان ۱۹۴

جدول‏۵‑۴۰: میانگین نمرات بزهکاری و زیرمقیاس های بزهکاری بر حسب رشته تحصیلی ۱۹۵

جدول ‏۵‑۴۱: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر تقلب امتحانی در بین پسران ۱۹۶

جدول ‏۵‑۴۲: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر مصرف مواد در بین پسران ۱۹۷

جدول‏۵‑۴۳: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر کجروی جنسی در بین پسران ۱۹۷

جدول ‏۵‑۴۴: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر بزهکاری در بین پسران ۱۹۸

جدول‏۵‑۴۵: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر خشونت در بین دختران ۱۹۸

جدول ‏۵‑۴۶: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر وندالیسم در بین دختران ۱۹۸

جدول ‏۵‑۴۷: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر تقلب امتحانی در بین دختران ۱۹۹

جدول ‏۵‑۴۸: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر کجروی جنسی در بین دختران ۱۹۹

جدول ‏۵‑۴۹: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر بزهکاری در بین دختران ۲۰۰

جدول‏۵‑۵۰: ضرایب همبستگی بین بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر ۲۰۱

جدول‏۵‑۵۱: ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل تحقیق و ابعاد بزهکاری ۲۰۳

جدول‏۵‑۵۲: اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بر حسب افراد به هم پیوسته و افراد نابه هم پیوسته ۲۰۷

جدول‏۵‑۵۳: اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بر حسب افراد به هم پیوسته و افراد نابه هم پیوسته ۲۰۸

جدول‏۵‑۵۴: اثرات کل متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بر حسب افراد به هم پیوسته و افراد نابه هم پیوسته ۲۰۹

جدول‏۵‑۵۵: آماره های برازش مدل در بین کل جمعیت ۲۱۲

جدول ‏۵‑۵۶: جدول ضرایب تأثیر متغیرهای مدل معادلات ساختاری در بین نمونه کل ۲۱۵

جدول‏۵‑۵۷: اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بزهکاری در بین جمعیت کل ۲۱۷

جدول ‏۵‑۵۸: آزمون فرضیه های تحقیق ۲۱۸

جدول ‏۶‑۱: تفاوتهای مدلهای آمرانه با مدل های ترمیمی ۲۴۵

جدول ‏۶‑۲: مدلهای برنامه ای عدالت ترمیمی در مدارس ۲۴۸

تعداد صفحه : ۳۴۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***