پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – …

دانلود پایان نامه

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی

( فقه امامیه و حقوق ایران )

استاد راهنما:

دکتر علی پورجواهری

 استاد مشاور:

دکتر مهران جعفری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

تقدیم به : ج

سپاسگزاری د

فهرست مطالب د

چکیده ۱

مقدمه…….۲

فصل اول:کلیات

۱- ۱-کلیات ۴

۱-۱-۱- بیان مسئله ۴

۱-۱-۲- اهداف تحقیق ۵

۱-۱-۳- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق ۵

۱-۱-۴- سوالات تحقیق ۶

۱-۱-۵- روش تحقیق ۶

۱-۱-۶- طرح تحقیق ۶

۱-۲- مفاهیم و تعاریف ۷

۱-۲-۱- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی ۷

۱-۲-۲- میراث فرهنگی ۱۲

۱-۲-۳- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی ۱۴

۱-۳-تاریخچه ۱۷

۱-۳-۱- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی –  تاریخی ۱۷

۱-۳-۲- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی –  تاریخی ۲۱

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی-  تاریخی از منظر حقوقی

۲- بررسی آثار فرهنگی –  تاریخی از منظر حقوقی ۳۰

۲-۱- لطمه به آثار فرهنگی –  تاریخی ۳۱

۲-۱-۲- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی ۳۲

۲-۲-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی ۴۶

۲-۲-۱- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن ۴۶

۲-۲-۲- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی ۵۵

۲-۲-۳-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی ۵۸

۲-۲-۴- قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی ۶۵

۲-۳- تصرف غیر مجازآثار تاریخی-  فرهنگی ۷۳

۲-۳-۱- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی ۷۴

۲-۳-۲-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها ۷۷

۲-۳-۳- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی ۸۰

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

۳-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی ۸۶

۳-۱- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی ۸۶

۳-۱-۱- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن ۸۷

۳-۱-۲- نگاه قرآن به آثار تاریخی ۸۸

۳-۱-۳- جهان گردی در بررسی قرآنی ۹۱

۳-۱-۴- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام ۹۵

۳-۱-۵-احکام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه ۹۷

۳-۲-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام ۱۰۴

۳-۲-۱- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) ۱۰۵

۳-۲-۲- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی ۱۰۶

۳-۲-۳- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین ۱۰۷

۳-۳- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی ۱۱۸

۳-۳-۱- قاعده ی تسلیط ۱۲۰

۳-۳-۲- مبانی فقهی این قاعده ۱۲۰

۳-۳-۳- مفاد قاعده تسلیط ۱۲۴

۳-۳-۴ موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط ۱۲۶

۳-۴- حل تعارض ۱۲۷

۳-۴-۱- قاعده لاضرر ۱۲۷

۳-۴-۲- قاعده فقهی «مصلحت» ۱۳۲

نتیجه گیری ۱۳۹

فهرست منابع ۱۴۵

چکیده

 

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و کمبود قوانین جستجو کرد .

ما درصدد بیان احکام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی –  تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احکام و تزاحم بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی –  تاریخی مشهود است .

کشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین کشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز کم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر کافی است ، به ویژه که این قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.   

واژه های کلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احکام فقهی و قوانین حقوقی.

 مقدمه :

آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

مساله ای که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم که رویکرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم که اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی –  تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویکرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟  از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

 توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع این پایان نامه را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی –  تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی  شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

 

 

۱- ۱-کلیات

۱-۱-۱- بیان مسئله

آثار فرهنگی تاریخی متعلق به گروه یا شهر و کشور خاصی نیست ، بلکه بنا بر اهمیت موضوع گاهی متعلق به همه جهان بشریت می باشند. اگر مجسمه بودا در افغانستان تخریب می شود و مردم سراسر جهان را متاثر می سازد، ناشی از همین حس تعلق به آثار فرهنگی تاریخی بشری است.

بدون تردید «آثار فرهنگی تاریخی» موجود در یک کشور ، اسناد معتبر «تمدن» و «هویت ملی» هستند و پیوند دهنده نسل امروز با نسل های گذشته و آینده می باشند.

    آثار فرهنگی تاریخی هر ملتی بیانگر جنبه هایی از نبوغ آن ملت است و نبوغ ذاتی هر ملتی در آثار فرهنگی اش جلوه گر است. این آثار که با تکیه بر اندیشه سترگ و والای آن ملت ،ابداع و ساخته شده نشان دهنده ی سیر تکاملی تفکر و فن و آئینه ی تمام نمای تصورات و پندارهای مردمان یک سرزمین است.آثار فرهنگی تاریخی، پشتوانه فرهنگی یک ملت و قوم است و هر ملت با میراث فرهنگی باقی مانده از نیاکان خود می تواند ثابت کند تا چه حد ریشه در تاریخ دارد.

آثار فرهنگی تاریخی تنها مدارکی هستند که به واسطه آنها می توان چگونگی تمدن ، آداب و سنن، شیوه های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول و سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد، تا با شناخت و درک نقاط قوت و ضعف تاریخی قادر به بازسازی فرهنگ جامعه و اتصال به ارزشهای گذشته و احراز و تثبیت هویت ملی خود گردیم.

اهمیت آثار فرهنگی تاریخی تا حدی است که خداوند متعال در هفت آیه از قرآن کریم به انسانها دستور می دهد: «فَسِیرواْ فِی اْلاَرْضِ فَاانْظُرواْ عَاقِبَه الْمَکَذّبِین» (ال عمران ۱۳۷) سیر کنید در زمین و آثار دیگران را ببینید و در آن اندیشه کنید و ببنید عاقبت کسانی که در گذشته زندگی می کرده اند (تکذیب می کرده اند) چه شد؟

امروزه یکی از معیارهای سنجش حدود مدنیت ملتها ، میزان توجه آنها به آثار فرهنگی تاریخی خود است و همین آثار موجب غرور ملی و تقویت نیروی روانی و سرافرازی باطنی نسل حاضر و آینده است و از نظر حسن جریان زندگی و تماس با ملل مختلف و جلب سیاحان و رونق بازار اقتصادی کشور نیز اهمیت بسزایی دارد. ملتی که به میراث فرهنگی خود توجه نکند در تهاجم فرهنگی و یا به تدبیر رهبر فرزانه در شبیخون فرهنگی از دشمن شکست خورده است. زیرا به آنچه خود دارد اهمیت نمی دهد و آنچه که دیگران بر او تحمیل می کنند، می پذیرد.

موضوع حمایت از آثار فرهنگی تاریخی در جهت منافع بشری ، از ویژگی های مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می شود. برای مقابله با نابودی میراث فرهنگی، نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داریم.

۱-۱-۲- اهداف تحقیق

۱ – بررسی احکام آثار فرهنگی – تاریخی از منظر فقهی

۲ – بررسی آثار فرهنگی – تاریخی از منظر حقوقی

۳ – مقایسه بین نظر فقها و حقوقدانان در مورد آثار فرهنگی – تاریخی

۴ – تبیین جایگاه فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی و تنویر افکار عمومی و دولتی نسبت به نقش جایگاه این آثار در فرهنگ دینی و تمدنی

       هدف از نوشتن این پایان نامه ، تحقیق و بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی تاریخی کشور است. تحصیل ، تخریب ، لطمه و قاچاق آثار فرهنگی تاریخی هم راستا با افزایش اهمیت این گونه آثار در سطح جهانی فزونی یافته است. این موضوع مورد توجه و بررسی قرار گرفت تا ارکان ، عناصر و جرایم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی نقد و بررسی گردد. همچنین حمایت اسلام از این آثار روشن گردد . هدف اصلی از این تحقیق، بررسی نقش حقوق وفقه را در مورد میراث فرهنگی کشورمان و سیاستی که مقنن در قبال این آثار اتخاذ نموده ،می باشد.

۱-۱-۳- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق

۱ – بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی از نکات جدیدی میباشد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲ – مقایسه بین نظرات فقها و حقوقدانان با توجه به اختلاف نظراتی که در رابطه با آثار فرهنگی – تاریخی بین آنها وجود دارد ونظر به اینکه به شکل تطبیقی در این رابطه کار مستقلی صورت نگرفته لذا از این جهت این پژوهش قابل توجه می باشد.

۱-۱-۴- سوالات تحقیق

سؤالات و فرضیاتی که در در مورد بررسی فقهی حقوقی آثار فرهنگی تاریخی است از قرار ذیل هستند :

۱- آیا از منظر فقهی حفظ آثار تاریخی و فرهنگی واجب می باشد ؟

۲-آیا از منظر حقوقی خسارت بر آثار فرهنگی – تاریخی جرم محسوب می شود ؟

۳ آیا بین فقها و حقوقدانان در حفظ آثار فرهنگی – تاریخی اختلاف نظر وجود دارد ؟

۴-آیا قوانین و مقررات و مجازاتهای موجود در خصوص حمایت از این آثار ضمانت اجراهای موثر را دارا هستند؟

۵-آیا قوانین اسلام در مورد این آثار و جرایم آنها مطالبی عنوان نموده اند؟

تعداد صفحه :۱۹۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***