پایان نامه ارشد بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز

  • تعاریف عملیاتی متغيرها

برنامه درسي قصد شده: به برنامه درسي اطلاق مي شود كه توسط دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي تحت عنوان كتاب درسي علوم تجربي سال سوم راهنمايي تهيه و تدوين شده است و به همراه كتاب راهنمايي معلم جهت تدريس در اختيار معلم درس علوم تجربي قرار مي گيرد.

برنامه درسي اجرا شده: ميانگين حاصل از پاسخ به گويه هاي مقیاس هاي معلم و مديرو دانش آموز و میانگین دو مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی در طول سال و پاسخ به ۲۰ سوال آزمون تشریحی.

برنامه درسي آموخته شده:نمره حاصل ازپاسخ به ۲۰سؤال تشریحی محقق ساخته بر اساس اهداف برنامه درسي قصد شده درپایان سال تحصیلی.

هدف: اهدافی که در کتاب راهنمای معلم سال سوم راهنمايي  تحت عنوان اهداف دانشی، نگرشی و مهارتی مشخص شده و تمام  فعاليت هاي آموزشي  در سازمان مدارس ناحیه ۲ شیراز براي نيل به آنها صورت مي گيرد.با شمارش اهداف مشخص شده در هر فصل کتاب به دست می آید.جدول های ۲-۱ تا۲-۱۲ معرف اهداف هستند.

معلم :دبیران رشته علوم تجربی سال سوم راهنمايي درمدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه۲ شیراز در سال تحصیلی۸۸-۱۳۸۷ مشغول به هستند. خصوصيات آنها از پاسخ به گویه های زیر به دست می آید.

گویه های معرف تعریف عملیاتی زير مقياس معلم
پاسخگويانگویه ها
دبير۲تا۹
مدير۲تا۹
دانش آموز۴-۵-۹تا۱۲

دانش آموز: دانش آموزان سال سوم راهنمايي مشغول به تحصيل در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه ۲ شیراز درسال تحصیلی ۸۸-۱۳۷۸ونظرات  وي از میانگین گویه های زیر به دست می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-۴-۲- اهداف ویژه  پژوهش

۱-۱- بين اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز انطباق وجود دارد.

۱-۲- تعيين ميزان انطباق بين  شرايط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۳- تعيين ميزان انطباق  بين دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۴- تعيين ميزان انطباق بين محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز

۱-۵- تعيين ميزان انطباق بينجروش تدریس پيشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  ناحيه ۲ شيراز.

۱-۶- تعيين ميزان انطباق  بين زمان پيشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۷- تعيين ميزان انطباق بين مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پيشنهادی سازمان برنامه ريزي كتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۸- تعيين ميزان انطباق  بين روش ارزشيابي برنامه قصد شده و روش ارزشيابي معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد
پایان نامه اصول و قواعد حقوقی و تحلیل اراده اشخاص در تنظیم آزادانه اعمال حقوقیِ
پایان نامه بررسی تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران
پایان نامه کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری در بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده
پایان نامه با موضع نقش اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی