پایان نامه ارشد: انحرافات آخرالزمان، علل و راهکارهای پیشگیری

دانشکده اصول دین

غیر دولتی و غیر انتفاعی 

قم

گروه قرآن و حدیث

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

انحرافات آخرالزمان، علل و راهکارهای پیشگیری                         

استاد راهنما

حجه الاسلام و المسلمین مسعود عالی

استاد مشاور

حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمد ابراهیمی راد

­­

آبان ماه ۱۳۹۱

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نوشتار حاضر درباره انحرافات موجود در آخرالزمان می­باشد که در آن سعی شده است تمامی انحرافات موجود در این دوره، از زبان معصومین. بیان گردد. اهمیت بحث، ما را بر آن داشت تا با توجه به شیوع این انحرافات در تمامی امت­ها و به خصوص اسلام و نیز تأکید معصومین. بر شناخت آنها، کاری جامع درباره آنها انجام دهیم. هدف ما در این اثر گردآوری تمام انحرافات و دسته­بندی آنها به شکلی ریز و دقیق جهت دسترسی آسان­تر برای خوانندگان بود. این اثر از جهت نوع دسته­بندی و نیز اشاره به علل ایجاد یا تشدید انحرافات و ارائه راهکارهای پیشگیری جدید می­باشد. در این پروژه با توجه به گستردگی و جامعیت آن، سعی شد از منابع معتبر شیعی و اهل سنت استفاده شود تا به اعتبار کار افزوده گردد. در نهایت حاصل کار به این قرار است که با توجه به شناخت تمامی انحرافات و علل ایجاد یا تشدید و راهکارهای مقابله با آنها می­توان خود را از منجلاب انحرافات آخرالزمان نجات داد و راه سعادت را در پیش گرفت.

کلیدواژه: انحراف، آخرالزمان، علل و راهکارها

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات                                                                                                     ۲

۱- تبیین موضوع                                                                                                     ۲

۲- ضرورت موضوع                                                                                                 ۲

۳- پیشینه تحقیق                                                                                                     ۲

۴- پیش­فرض­های تحقیق                                                                                           ۳

۵- سؤالات تحقیق                                                                                                   ۳

۶- فرضیات تحقیق                                                                                                  ۳

۷- هدف تحقیق                                                                                                      ۴

۸- منابع تحقیق                                                                                                       ۴

۹- روش تحقیق                                                                                                      ۵

۱۰- محدودیت­های تحقیق                                                                                         ۶

۱۱- تعریف واژه­ها                                                                                                   ۶

فصل دوم: انحرافات                                                                                                ۸

مقدمه                                                                                                                   ۹

بخش اول: انحرافات رفتاری                                                                                    ۱۰

انحرافات رفتاری در حوزه اجتماعی                                                                        ۱۰

۱- رواج آداب غیر دینی                                                                                           ۱۰

۲- اختلال در امر به معروف و نهی از منکر                                                                    ۱۵

۳- نا امنی و دزدی                                                                                                 ۱۸

۴- زیاد شدن تفریحات و خوشگذرانی­های لهو                                                               ۱۹

۵- شیوع شرارت                                                                                                   ۱۹

۶- فتنه­ها                                                                                                             ۲۱

۷- گرایش مردم به صاحبان قدرت                                                                              ۲۲

۸- گسترش بدعت                                                                                                 ۲۲

۹- هرج و مرج                                                                                                     ۲۲

۱۰- دنباله روی از ثروتمندان و احترام به آنها                                                                  ۲۲

۱۱- علنی شدن قماربازی                                                                                         ۲۲

۱۲- سستی در حل مشکلات                                                                                     ۲۳

۱۳- رشوه و رشوه­گیری                                                                                           ۲۳

۱۴- شهادت­های ناروا                                                                                             ۲۴

۱۵- رواج ظلم                                                                                                      ۲۵

۱۶- شیوع فقر                                                                                                      ۲۶

۱۷- پیروی از لهویات و لغویات                                                                                 ۲۷

۱۸- نبودن خیر و اهل آن در جامعه                                                                             ۲۷

انحرافات رفتاری در حوزه اقتصادی                                                                          ۲۷

۱- انفاق مال برای غناء                                                                                            ۲۷

۲- زیاد شدن مشکلات مال و اقتصادی مردم                                                                  ۲۸

۳- تجمل گرایی                                                                                                    ۲۹

۴- خوردن مال یتیم                                                                                                ۳۱

۵- خرج اموال در مسیرهای نادرست                                                                           ۳۱

انحرافات رفتاری در حوزه سیاسی                                                                          ۳۲

۱- زیاد شدن جنگ­ها                                                                                              ۳۲

۲- رواج بی عدالتی                                                                                                ۳۳

۳- بی توجهی و تساهل مردم نسبت به امور مملکتی                                                         ۳۳

بخش دوم: انحرافات اخلاقی                                                                                    ۳۴

انحرافات اخلاقی در حوزه فردی                                                                              ۳۴

۱- کم شدن اخلاص                                                                                               ۳۴

۲- آمیزش با حیوانات                                                                                             ۳۴

۳- زیاد شدن رذائل اخلاقی                                                                                       ۳۵

۴- نبودن گذشت                                                                                                   ۳۸

۵- خودستایی                                                                                                       ۳۸

۶- زهد ظاهری                                                                                                     ۳۸

۷- شکم پرستی                                                                                                     ۳۸

۸- شهوت­رانی                                                                                                      ۴۰

۹- طولانی شدن آرزوها                                                                                          ۴۱

۱۰- کم شدن حیاء                                                                                                 ۴۲

۱۱- آشکار شدن خباثت­های درونی                                                                            ۴۲

۱۲- کم و ظاهری شدن ورع                                                                                     ۴۲

۱۳- کم شدن وفا                                                                                                   ۴۲

انحرافات اخلاقی در حوزه اجتماعی                                                                      ۴۳

۱- ازدواج با محارم                                                                                                ۴۳

۲- انحراف در امانت و امانت داری                                                                             ۴۳

۳- عدم رعایت حرمت مؤمن                                                                                    ۴۴

۴- ضرر دانستن صدقه و نبودن قصد قربت در پرداخت آن                                                 ۴۵

۵- قطع رحم                                                                                                        ۴۵

۶- ظاهر پسندی                                                                                                    ۴۵

۷- فسق و گناه                                                                                                      ۴۶

بخش سوم: انحرافات اعتقادی                                                                                  ۴۸

انحرافات اعتقادی در حوزه فردی                                                                              ۴۸

۱- سهل انگاری در پرداخت حقوق شرعیه                                                                    ۴۸

۲- عدم پایبندی مؤمنین به اعتقادات                                                                             ۴۹

۳-دل مردگی                                                                                                        ۴۹

۴- خشم و نفاق                                                                                                    ۴۹

انحرافات اعتقادی در حوزه اجتماعی                                                                         ۵۰

۱- شیوع غفلت                                                                                                     ۵۰

۲- حریم شکنی مقدسات                                                                                         ۵۲

۳- بی توجهی به ارزش­ها                                                                                         ۵۳

۴- تنبلی و بهانه تراشی در دین                                                                                  ۵۵

۵- بت پرستی                                                                                                       ۵۵

۶- غلبه شیطان بر مردم                                                                                            ۵۶

۷- انحراف در حق و باطل و اهل آن                                                                            ۵۶

۸- تغییر معیارهای حق                                                                                            ۵۷

۹- مقابله با جریان ولایت حق                                                                                   ۵۹

۱۰- تکذیب قضا و قدر و تصدیق نجوم                                                                        ۶۰

۱۱- فاسد شدن افکار                                                                                              ۶۱

۱۲- خروج از دین                                                                                                 ۶۷

۱۳- تزلزل در دین و ایمان مردم                                                                                 ۶۸

۱۴- راضی نبودن به خواست الاهی                                                                             ۷۵

۱۵- شیوع عدم ترس از غیر خدا                                                                                ۷۶

۱۶- تأثیر پذیری امت اسلام از فرهنگ و انحرافات بیگانه                                                   ۷۶

فصل دوم: علل ایجاد یا تشدید انحراف                                                                        ۷۸

۱-علل درونی                                                                                                ۷۹

۱-دنیا طلبی و دنیا پرستی                                                                                        ۷۹

۲-هوای نفس                                                                                                      ۸۰

۳-گناه                                                                                                               ۸۲

۴-خشم و غضب                                                                                                  ۸۳

۵-شهوت                                                                                                           ۸۳

۶-غفلت                                                                                                             ۸۴

۷-جهل                                                                                                              ۸۵

۸-عدم ترس از خداوند                                                                                           ۸۵

۲-علل بیرونی                                                                                                      ۸۶

۱-شیطان                                                                                                             ۸۶

۲-فقر                                                                                                                 ۹۲

۳-ظلم                                                                                                                ۹۳

۴- فتنه­ها                                                                                                             ۹۴

۵- ضعف تربیتی در خانواده­ها                                                                                   ۹۵

۶- حرام­خواری                                                                                                     ۹۵

۷- تقلید کورکورانه                                                                                                ۹۶

فصل سوم: راهکارها                                                                                             ۹۷

بخش اول: راه­های مقابله عام                                                                                   ۹۸

۱- ادعیه و اذکار مخصوص                                                                                      ۹۸

۲- ترجیح فرار بر قرار                                                                                           ۱۰۲

۳- تمسک به کتاب و عترت                                                                                    ۱۰۳

۴- تقیّه                                                                                                             ۱۰۶

۵- کناره­گیری از مردم                                                                                           ۱۰۷

۶- صبر بر بلاها                                                                                                   ۱۱۰

۷- غافل نبودن از آخرت                                                                                        ۱۱۲

۸- استعانت از خداوند و پناه بردن به او                                                                      ۱۱۳

۹- داشتن وصیت­نامه                                                                                             ۱۱۵

۱۰- خواندن نماز در اول وقت                                                                                 ۱۱۵

۱۱- طهارت دائمی داشتن                                                                                       ۱۱۵

۱۲- رعایت تقوای الاهی و لزوم دینداری                                                                    ۱۱۶

۱۳- زیرک بودن در مواجهه با انحرافات                                                                      ۱۱۶

۱۴- دور بودن از حکام جور                                                                                    ۱۱۷

۱۵- وقفِ راهِ حق بودن                                                                                         ۱۱۸

۱۶- انتظار فرج                                                                                                   ۱۱۸

۱۷- ناپسند دانستن انحرافات                                                                                   ۱۲۱

۱۸- بودن در مسیرِ خلافِ حرکتِ منحرفین                                                                  ۱۲۱

۱۹- استغفار                                                                                                       ۱۲۲

۲۰- داشتن ورع و محاسن اخلاقی                                                                             ۱۲۲

بخش دوم: راه­های مقابله خاص                                                                              ۱۲۲

الف: درونی                                                                                                       ۱۲۲

۱- مقابله با دنیا طلبی و دنیا پرستی                                                                            ۱۲۲

۲- مقابله با هوای نفس                                                                                          ۱۲۵

۳- مقابله با گناهان                                                                                               ۱۳۰

۴- مقابله با خشم و غضب                                                                                      ۱۳۱

۵- مقابله با شهوت                                                                                               ۱۳۴

۶- مقابله با جهل                                                                                                 ۱۳۵

۷- مقابله با غفلت                                                                                                ۱۳۶

۸- مقابله با خصلت بدِ «از خدا نترسیدن»                                                                     ۱۳۶

ب: بیرونی                                                                                                         ۱۳۷

۱- مقابله با شیطان                                                                                                ۱۳۷

۲- مقابله با فقر                                                                                                    ۱۴۲

۳- مقابله با ظلم                                                                                                   ۱۴۳

۴- مقابله با فتنه­ها                                                                                                 ۱۴۴

۵- مقابله با ضعف تربیتی در خانواده­ها                                                                       ۱۴۵

۶- مقابله با حرام­خواری                                                                                         ۱۴۷

۷- مقابله با تقلید کورکورانه                                                                                    ۱۴۸

نتیجه                                                                                                                ۱۴۹

کتاب­نامه                                                                                                           ۱۵۲

خلاصه انگلیسی                                                                                                  ۱۶۰

 

فصل اول: کلیات

 

 1. تبیین موضوع
 2. ضرورت موضوع
 3. پیشینه موضوع
 4. پیش فرض های تحقیق
 5. سؤالات تحقیق
 6. فرضیات تحقیق
 7. هدف تحقیق
 8. منابع تحقیق
 9. روش تحقیق
 10. محدودیت تحقیق
 11. تعریف واژهای تحقیق


فصل اوّل: کلیات

۱-۱- تبیین موضوع

نوشتار حاضر درباره انحرافات موجود در آخرالزمان و بیان علل ایجاد و یا تشدید آنها و نیز ارائه راهکار جهت پیشگیری و مقابله با انحرافات می­باشد. اساس کار در این پروژه بر اساس جمع آوری تمامی انحرافات و دسته­بندی دقیق و ریز آنها و نیز ارائه علل ایجاد یا تشدیدشان و نیز راهکارهای مقابله پیشگیری با آنها می­باشد.

۱-۲- ضرورت موضوع

در اهمیت و ضرورت بحث، همین قدر کافی است که بگوییم غفلت از انحرافات و گناهان و عدم شناخت آنها و نیز علل ایجاد آنها در هر جامعه­ای و به خصوص اسلام، موجبات نابودی و انحطاط امت اسلام و هر جامعه دیگری را فراهم می­آورد. لذا با توجه به این که این انحرافات در گذشته هم بوده­اند ولی در زمان کنونی شدت و شیوع بیشتری پیدا کرده­اند شناخت آنها و پی­بردن به علل ایجاد و یا تشدید آنها برای رهایی از چنگال مهلک آن، لازم و ضروری است.

۱-۳- پیشینه تحقیق

از زمان­های آغازین دوران غیبت حضرت حجت, علمای بزرگ شیعه و سنی دست به قلم شدند و کتب مختلفی تحت عنوان «ملاحم و فتن» گردآوری و تألیف نمودند. که از مشهورترین آنها می­توان به کتب «النهایه فی الفتن و ملاحم» از ابن کثیر و نیز «التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن‏» از سید ابن طاووس، «کتاب الغیبه» از شیخ طوسی و نیز با همین عنوان از نعمانی اشاره کرد. ولی اشکال عمده این کتاب­ها در این است که برای موضوع مورد بحث ما دسته بندی منظم و مخصوصی ندارند و شامل مباحث مختلفی از مهدویت می­باشد. لذا تا کنون نوشتاری تا این زمان که به صورت تخصصی به بحث انحرافات در زمینه­های اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی پرداخته شده باشد، نوشته نشده است تا مردم با مراجعه به آنها بتوانند به راحتی از تمامی انحرافات آگاهی پیدا کنند. که ما به حول و قوه الاهی توانستیم و سعی کردیم تمامی روایات را در کتب معتبر جمع آوری کنیم و در باب مخصوص به خود قرار بدهیم.

تعداد صفحه : ۱۸۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***