پایان نامه ارشد:مقایسه مواضع سیاسی کریم سنجابی و شاپور بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشکده امام خمیی و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ انقلاب اسلامی

 

عنوان:

مقایسه مواضع سیاسی کریم سنجابی و شاپور بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن حضرتی

آبان ماه ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست تفصیلی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۲

  • طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………………….۲
  • ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………۲
  • پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۳

الف- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………….۳

ب- پرسش­های فرعی………………………………………………………………………………………………۳

  • پیش فرض­ها…………………………………………………………………………………………………………….۳
  • مدعای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۴
  • تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..۴
  • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۴
  • قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۵
  • پیشینه پژوهش و جنبه­هاب جدید آن……………………………………………………………………………۵
  • سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….۶

بخش اول: زیست نامه سنجابی و بختیار(از تولد تا پایان دهه۴۰)………………………….(۴۳-۸)

      فصل اول: زندگی و محیط اجتماعی- سیاسی………………………………………………………(۱۶-۹)

گفتار اول: زندگی، تحصیلات و مشاغل کریم سنجابی……………………………………………….۹

گفتار دوم: فعالیت­های حزبی سنجابی……………………………………………………………………۱۰

گفتار سوم: زندگی و تحصیلات شاپور بختیار…………………………………………………………۱۲

گفتار چهارم: مشاغل و فعالیت­های حزبی بختیار……………………………………………………..۱۴

گفتار پنجم: مقایسه زندگی و محیط اجتماعی و سیاسی……………………………………………۱۵

فصل دوم: دوران مصدق و فعالیت­های او…………………………………………………………..(۲۷-۱۷)

گفتار اول: مدخل………………………………………………………………………………………………..۱۷

گفتار دوم: روایت سنجابی و بختیار از شخصیت مصدق………………………………………….۱۸

گفتار سوم: سنجابی و بختیار به اقدامات مصدق……………………………………………………..۱۹

گفتار چهارم: نقد عملکرد مصدق………………………………………………………………………….۲۳

      فصل سوم: تحولات سیاسی دهه۳۰ و۴۰…………………………………………………………….(۴۳-۲۸)

گفتار اول: نهضت مقاومت ملی، قرارداد کنسرسیوم و پیمان بغداد……………………………..۲۸

گفتار دوم: روایت سنجابی و بختیار از جبهه­ی ملی دوم و سوم………………………………..۳۱

گفتار سوم: نهضت دو ماهه (غائله انجمن­های ایالتی و ولایتی)…………………………………۳۵

گفتار چهارم: انقلاب سفید…………………………………………………………………………………..۳۷

گفتار پنجم: حادثه فیضیه و قیام ۱۵خرداد………………………………………………………………۴۰

گفتار ششم: کاپیتولاسیون…………………………………………………………………………………….۴۲

بخش دوم: سنجابی و بختیار در بحبوحه­ی انقلاب…………………………………………….(۱۱۵-۴۴)

فصل اول: شاه و حکومتداریش………………………………………………………………………….(۵۹-۴۵)

گفتار اول: توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی…………………………………………………………….۴۵

گفتار دوم: شاه و شیوه حکومتداری او…………………………………………………………………..۴۵

گفتار سوم: شاه و حکومتداریش در نگاه سنجابی و بختیار……………………………………….۴۷

گفتار چهارم: دیدگاه و سیاست خارجی سنجابی و بختیار………………………………………..۵۶

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………….۵۸

فصل دوم: از اوایل دهه۵۰ تا ۱۷ شهریور۱۳۵۷…………………………………………………..(۷۱-۶۰)

گفتار اول: پیوند با فراماسونری و رابطه با انگلیس و امریکا……………………………………..۶۰

گفتار دوم: جشن­های ۲۵۰۰ ساله و نامه سرگشاده به شاه…………………………………………۶۳

گفتار سوم: تشکیل جبهه ملی چهارم…………………………………………………………………….۶۵

گفتار چهارم: مسافرت کارتر به ایران و مقاله ۱۷دی………………………………………………..۶۷

گفتار پنجم: ۱۹دی، سینما رکس، نماز عید فطر………………………………………………………۶۸

گفتار ششم: ۱۷ شهریور۵۷ …………………………………………………………………………………۷۰

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………….۷۱

فصل سوم: از سفر به پاریس تا نخست وزیری بختیار………………………………………….(۸۷-۷۲)

گفتار اول: سفر به پاریس……………………………………………………………………………………..۷۲

گفتار دوم: اعلامیه سه ماده­ای پاریس……………………………………………………………………..۷۵

گفتار سوم: راهپیمایی تاسوعا و عاشورا………………………………………………………………….۷۷

گفتار چهارم: دولت ائتلافی…………………………………………………………………………………..۷۸

گفتار پنجم: ماجرای نخست وزیری بختیار……………………………………………………………..۸۱

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………..۸۶

 فصل چهارم: از نخست وزیری بختیار تا ۲۲ بهمن۵۷……………………………………..(۱۱۵-۸۸)

گفتار اول: بختیار بر مسند نخست وزیری(استراتژی، وعده­ها و اقدامات بختیار)………….۸۸

گفتار دوم: مأموریت ژنرال هایزر و خروج شاه از ایران…………………………………………….۹۲

گفتار سوم: شورای سلطنت…………………………………………………………………………………..۹۴

گفتار چهارم: شورای انقلاب(بختیار و مذاکره با شورای انقلاب)……………………………….۹۶

گفتار پنجم: استعفای بختیار(سیاست فرصت و زمان)…………………………………………….۱۰۱

گفتار ششم: ناکامی ممانعت از بازگشت امام…………………………………………………………۱۰۴

گفتار هفتم: دولت موقت……………………………………………………………………………………۱۰۷

گفتار هشتم: پیوستن همافران به امام، بی طرفی ارتش و طرح عملیات نجات……………۱۰۹

گفتار نهم: آخرین تلاش برای کناره­گیری بختیار……………………………………………………۱۱۲

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

بخش سوم: سنجابی و بختیار در مواجهه با جمهوری اسلامی………………………….(۱۵۷-۱۱۶)

      فصل اول: از پیروزی انقلاب تا انتخابات ریاست جمهوری……………………………..(۱۲۹-۱۱۷)

گفتار اول: کمیته­های انقلاب اسلامی و دادگاه­های انقلاب………………………………………۱۱۷

گفتار دوم: تعیین نوع نظام سیاسی……………………………………………………………………….۱۱۸

گفتار سوم: استعفای سنجابی از وزارت امور خارجه………………………………………………۱۲۰

گفتار چهارم: طرح قانون اساسی………………………………………………………………………….۱۲۲

گفتار پنجم: بحران کردستان………………………………………………………………………………..۱۲۵

گفتار ششم: اشغال سفارت امریکا……………………………………………………………………….۱۲۶

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

  فصل دوم: از انتخابات ریاست جمهوری تا راهپیمایی ۲۵ خرداد ۶۰………………..(۱۴۳-۱۳۰)

گفتار اول: انتخاب اولین رئیس جمهور………………………………………………………………..۱۳۰

گفتار دوم: انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی………………………………………….۱۳۱

گفتار سوم: کودتای نوژه…………………………………………………………………………………….۱۳۳

گفتار چهارم: پیدایش نهضت مقاومت ملی……………………………………………………………۱۳۵

گفتار پنجم: جنگ عراق و ایران………………………………………………………………………….۱۳۶

گفتار ششم: تلاش برای بد نام کردن جمهوری اسلامی………………………………………….۱۴۰

گفتار هفتم: لایحه قصاص و راهپیمایی ۲۵ خرداد۶۰……………………………………………..۱۴۱

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

      فصل سوم: مدهب، روحانیت، امام و رهبران انقلاب………………………………………..(۱۵۷-۱۴۴)

گفتار اول: مذهب و روحانیت…………………………………………………………………………….۱۴۴

گفتار دوم: امام خمینی……………………………………………………………………………………….۱۴۹

گفتار سوم: رهبران انقلاب………………………………………………………………………………….۱۵۲

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

کتابنامه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

 

چکیده: پژوهش حاضر با عنوان «مقایسه مواضع سیاسی سنجابی و بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی»، در اصل، پاسخی به این پرسش است که «چرا سنجابی و بختیار با وجود حضور تقریباً ۳۰ ساله در یک جبهه و دارای یک خط و مشی نسبتاً واحد سیاسی، در پی شتاب گرفتن جنبش انقلابی، یکی با امام و دیگری با شاه همکاری کردند؟» پس از مطالعه اسناد و داده­ها و نیز مقایسه دوره­های تاریخی این فرضیه مطرح شد که: «سنجابی در پی چیرگی گفتمان انقلاب اسلامی و سست شدن بنیادهای حکومت مشروطه سلطنتی و با عنایت به فقدان تجربه روحانیون در اداره امور سیاسی به همراهی با انقلاب پرداخت تا آرمان­های مشروطه­خواهی خود را در قالب جمهوری اسلامی استقرار ببخشد و از این رو با امام همکاری کرد. اما بختیار با وجود متزلزل  شدن رژیم سلطنتی هرگز درصدد برانداختن آن برنیامد، زیرا همواره به اصلاح وضع موجود می­اندیشید نه تغییر آن. از این رو برای استقرار حکومت مشروطه سلطنتی و مهار کردن انقلاب با شاه همکاری کرد تا بتواند دستاوردهای مشروطیت را در قالب تداوم حکومت پهلوی احیا کند.» این فرضیه با روش توصیفی- تحلیلی به آزمون گذاشته شد که در نهایت به اثبات رسید. افزون بر این، سنجابی با توجه به مواضعی که در برخورد با امام خمینی در پیش گرفت، چاره­ای جز همراهی با انقلاب نداشت و بختیار نیز به دلایل مختلف از جمله عدم اعتماد به روحانیون به مقابله با انقلاب پرداخت.

واژه­های کلیدی: کریم سنجابی، شاپور بختیار، مواضع سیاسی، حکومت شاه، انقلاب اسلامی.

مقدمه:

متأسفانه در جامعه ما درباره شخصیت­ها و صاحب نظران جبهه ملی، رویه­ای رایج شده که آن­ها را مورد نکوهش قرار می­دهند و یا تفکرات و روش آن­ها را به حد افراط مورد تقدیس قرار می­دهند و بدین ترتیب معیار قضاوت، نه حق و حقیقت بلکه بعضی افراد و عقایدشان است که محور و مدار ارزشیابی قرار می­گیرد. در مورد سنجابی و بختیار نیز همین رویه ادامه داشته است.

این پ‍‍ژوهش با عنوان مقایسه مواضع سیاسی سنجابی و بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی، سعی داشته است که جانب حق و حقیقت را گرفته و با امانتداری آن­چه را که درباره این دو شخصیت بوده و گفته­اند، دیدگاه و مواضع آن­ها را بیان کند. در این پژوهش کوشش شده که از تندرویی­ و تملق گویی­هایی که عده­ای انجام داده­اند احتراز گردد و جانب انصاف رعایت شود.

در مسیر نوشتن پژوهش همواره مشکلاتی بوجود می­آمد.  نگارنده برای مستند شدن کار از اسناد و نشریات جبهه ملی در کنار روزنامه­های مهم آن دوران چون اطلاعات و کیهان استفاده نموده که متأسفانه با وجود مراکز مختلفی چون کتابخانه ملی، کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتابخانه مجلس شورای ملی و… شماره­های معدودی از نشریات به دست آمده و متأسفانه بعضی از مراکز اکنون به فکر جمع­آوری و صحافی نشریات افتاده بودند و بعضی از مراکز دیگر نیز به دلیل برخی ملاحظات سیاسی، این اسناد و نشریات را در اختیار نگارنده قرار ندادند.

تأسف دیگر این بود که مراکز نشریات اطلاعات و کیهان نیز نشریات خود را به صورت آسان در اختیار پژوهش­گران قرار نمی­دهند. این مراکز نشریات خود را به صورت کتاب در اختیار نگارنده قرار ندادند تا اینکه این­جانب مجبور به خرید لوح­های فشرده­ای گریده که این مراکز با کیفیت نه چندان خوب در اختیار عموم قرار می­دهند.

در این­جا بر خود لازم می­دانم که تشکر ویژه و خالصانه خویش را از راهنمایی­های بی دریغ استادان ارجمند راهنما و مشاور جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی و جناب آقای دکتر حسن حضرتی که در مراحل مختلف تدوین و نگارش پایان نامه، با دقت نظر بسیار بالای خویش، این­جانب را مورد مساعدت قرار داده­اند، اعلام نمایم.

همچنین از اساتید بزرگواری که از ابتدا تاکنون، در طول دوران تحصیلی آن­چه از اندوخته­ی علمی­شان در حد درک و فهم خود آموخته­ام، کمال تشکر و سپاسگزاری دارم. همچنین از همکاری همه عزیزانی که در این راه این­جانب را مورد لطف و عنایت خویش قرار دادند سپاسگزاری می­نمایم.

تعداد صفحه : ۱۸۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در