پایان نامه ارشد:مقایسه مواضع سیاسی کریم سنجابی و شاپور بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشکده امام خمیی و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ انقلاب اسلامی

 

عنوان:

مقایسه مواضع سیاسی کریم سنجابی و شاپور بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن حضرتی

آبان ماه ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست تفصیلی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۲

  • طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………………….۲
  • ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………۲
  • پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۳

الف- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………….۳

ب- پرسش­های فرعی………………………………………………………………………………………………۳

  • پیش فرض­ها…………………………………………………………………………………………………………….۳
  • مدعای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۴
  • تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..۴
  • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۴
  • قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۵
  • پیشینه پژوهش و جنبه­هاب جدید آن……………………………………………………………………………۵
  • سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….۶

بخش اول: زیست نامه سنجابی و بختیار(از تولد تا پایان دهه۴۰)………………………….(۴۳-۸)

      فصل اول: زندگی و محیط اجتماعی- سیاسی………………………………………………………(۱۶-۹)

گفتار اول: زندگی، تحصیلات و مشاغل کریم سنجابی……………………………………………….۹

گفتار دوم: فعالیت­های حزبی سنجابی……………………………………………………………………۱۰

گفتار سوم: زندگی و تحصیلات شاپور بختیار…………………………………………………………۱۲

گفتار چهارم: مشاغل و فعالیت­های حزبی بختیار……………………………………………………..۱۴

گفتار پنجم: مقایسه زندگی و محیط اجتماعی و سیاسی……………………………………………۱۵

فصل دوم: دوران مصدق و فعالیت­های او…………………………………………………………..(۲۷-۱۷)

گفتار اول: مدخل………………………………………………………………………………………………..۱۷

گفتار دوم: روایت سنجابی و بختیار از شخصیت مصدق………………………………………….۱۸

گفتار سوم: سنجابی و بختیار به اقدامات مصدق……………………………………………………..۱۹

گفتار چهارم: نقد عملکرد مصدق………………………………………………………………………….۲۳

      فصل سوم: تحولات سیاسی دهه۳۰ و۴۰…………………………………………………………….(۴۳-۲۸)

گفتار اول: نهضت مقاومت ملی، قرارداد کنسرسیوم و پیمان بغداد……………………………..۲۸

گفتار دوم: روایت سنجابی و بختیار از جبهه­ی ملی دوم و سوم………………………………..۳۱

گفتار سوم: نهضت دو ماهه (غائله انجمن­های ایالتی و ولایتی)…………………………………۳۵

گفتار چهارم: انقلاب سفید…………………………………………………………………………………..۳۷

گفتار پنجم: حادثه فیضیه و قیام ۱۵خرداد………………………………………………………………۴۰

گفتار ششم: کاپیتولاسیون…………………………………………………………………………………….۴۲

بخش دوم: سنجابی و بختیار در بحبوحه­ی انقلاب…………………………………………….(۱۱۵-۴۴)

فصل اول: شاه و حکومتداریش………………………………………………………………………….(۵۹-۴۵)

گفتار اول: توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی…………………………………………………………….۴۵

گفتار دوم: شاه و شیوه حکومتداری او…………………………………………………………………..۴۵

گفتار سوم: شاه و حکومتداریش در نگاه سنجابی و بختیار……………………………………….۴۷

گفتار چهارم: دیدگاه و سیاست خارجی سنجابی و بختیار………………………………………..۵۶

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………….۵۸

فصل دوم: از اوایل دهه۵۰ تا ۱۷ شهریور۱۳۵۷…………………………………………………..(۷۱-۶۰)

گفتار اول: پیوند با فراماسونری و رابطه با انگلیس و امریکا……………………………………..۶۰

گفتار دوم: جشن­های ۲۵۰۰ ساله و نامه سرگشاده به شاه…………………………………………۶۳

گفتار سوم: تشکیل جبهه ملی چهارم…………………………………………………………………….۶۵

گفتار چهارم: مسافرت کارتر به ایران و مقاله ۱۷دی………………………………………………..۶۷

گفتار پنجم: ۱۹دی، سینما رکس، نماز عید فطر………………………………………………………۶۸

گفتار ششم: ۱۷ شهریور۵۷ …………………………………………………………………………………۷۰

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………….۷۱

فصل سوم: از سفر به پاریس تا نخست وزیری بختیار………………………………………….(۸۷-۷۲)

گفتار اول: سفر به پاریس……………………………………………………………………………………..۷۲

گفتار دوم: اعلامیه سه ماده­ای پاریس……………………………………………………………………..۷۵

گفتار سوم: راهپیمایی تاسوعا و عاشورا………………………………………………………………….۷۷

گفتار چهارم: دولت ائتلافی…………………………………………………………………………………..۷۸

گفتار پنجم: ماجرای نخست وزیری بختیار……………………………………………………………..۸۱

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………..۸۶

 فصل چهارم: از نخست وزیری بختیار تا ۲۲ بهمن۵۷……………………………………..(۱۱۵-۸۸)

گفتار اول: بختیار بر مسند نخست وزیری(استراتژی، وعده­ها و اقدامات بختیار)………….۸۸

گفتار دوم: مأموریت ژنرال هایزر و خروج شاه از ایران…………………………………………….۹۲

گفتار سوم: شورای سلطنت…………………………………………………………………………………..۹۴

گفتار چهارم: شورای انقلاب(بختیار و مذاکره با شورای انقلاب)……………………………….۹۶

گفتار پنجم: استعفای بختیار(سیاست فرصت و زمان)…………………………………………….۱۰۱

گفتار ششم: ناکامی ممانعت از بازگشت امام…………………………………………………………۱۰۴

گفتار هفتم: دولت موقت……………………………………………………………………………………۱۰۷

گفتار هشتم: پیوستن همافران به امام، بی طرفی ارتش و طرح عملیات نجات……………۱۰۹

گفتار نهم: آخرین تلاش برای کناره­گیری بختیار……………………………………………………۱۱۲

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

بخش سوم: سنجابی و بختیار در مواجهه با جمهوری اسلامی………………………….(۱۵۷-۱۱۶)

      فصل اول: از پیروزی انقلاب تا انتخابات ریاست جمهوری……………………………..(۱۲۹-۱۱۷)

گفتار اول: کمیته­های انقلاب اسلامی و دادگاه­های انقلاب………………………………………۱۱۷

گفتار دوم: تعیین نوع نظام سیاسی……………………………………………………………………….۱۱۸

گفتار سوم: استعفای سنجابی از وزارت امور خارجه………………………………………………۱۲۰

گفتار چهارم: طرح قانون اساسی………………………………………………………………………….۱۲۲

گفتار پنجم: بحران کردستان………………………………………………………………………………..۱۲۵

گفتار ششم: اشغال سفارت امریکا……………………………………………………………………….۱۲۶

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

  فصل دوم: از انتخابات ریاست جمهوری تا راهپیمایی ۲۵ خرداد ۶۰………………..(۱۴۳-۱۳۰)

گفتار اول: انتخاب اولین رئیس جمهور………………………………………………………………..۱۳۰

گفتار دوم: انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی………………………………………….۱۳۱

گفتار سوم: کودتای نوژه…………………………………………………………………………………….۱۳۳

گفتار چهارم: پیدایش نهضت مقاومت ملی……………………………………………………………۱۳۵

گفتار پنجم: جنگ عراق و ایران………………………………………………………………………….۱۳۶

گفتار ششم: تلاش برای بد نام کردن جمهوری اسلامی………………………………………….۱۴۰

گفتار هفتم: لایحه قصاص و راهپیمایی ۲۵ خرداد۶۰……………………………………………..۱۴۱

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

      فصل سوم: مدهب، روحانیت، امام و رهبران انقلاب………………………………………..(۱۵۷-۱۴۴)

گفتار اول: مذهب و روحانیت…………………………………………………………………………….۱۴۴

گفتار دوم: امام خمینی……………………………………………………………………………………….۱۴۹

گفتار سوم: رهبران انقلاب………………………………………………………………………………….۱۵۲

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

کتابنامه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

 

چکیده: پژوهش حاضر با عنوان «مقایسه مواضع سیاسی سنجابی و بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی»، در اصل، پاسخی به این پرسش است که «چرا سنجابی و بختیار با وجود حضور تقریباً ۳۰ ساله در یک جبهه و دارای یک خط و مشی نسبتاً واحد سیاسی، در پی شتاب گرفتن جنبش انقلابی، یکی با امام و دیگری با شاه همکاری کردند؟» پس از مطالعه اسناد و داده­ها و نیز مقایسه دوره­های تاریخی این فرضیه مطرح شد که: «سنجابی در پی چیرگی گفتمان انقلاب اسلامی و سست شدن بنیادهای حکومت مشروطه سلطنتی و با عنایت به فقدان تجربه روحانیون در اداره امور سیاسی به همراهی با انقلاب پرداخت تا آرمان­های مشروطه­خواهی خود را در قالب جمهوری اسلامی استقرار ببخشد و از این رو با امام همکاری کرد. اما بختیار با وجود متزلزل  شدن رژیم سلطنتی هرگز درصدد برانداختن آن برنیامد، زیرا همواره به اصلاح وضع موجود می­اندیشید نه تغییر آن. از این رو برای استقرار حکومت مشروطه سلطنتی و مهار کردن انقلاب با شاه همکاری کرد تا بتواند دستاوردهای مشروطیت را در قالب تداوم حکومت پهلوی احیا کند.» این فرضیه با روش توصیفی- تحلیلی به آزمون گذاشته شد که در نهایت به اثبات رسید. افزون بر این، سنجابی با توجه به مواضعی که در برخورد با امام خمینی در پیش گرفت، چاره­ای جز همراهی با انقلاب نداشت و بختیار نیز به دلایل مختلف از جمله عدم اعتماد به روحانیون به مقابله با انقلاب پرداخت.

واژه­های کلیدی: کریم سنجابی، شاپور بختیار، مواضع سیاسی، حکومت شاه، انقلاب اسلامی.

مقدمه:

متأسفانه در جامعه ما درباره شخصیت­ها و صاحب نظران جبهه ملی، رویه­ای رایج شده که آن­ها را مورد نکوهش قرار می­دهند و یا تفکرات و روش آن­ها را به حد افراط مورد تقدیس قرار می­دهند و بدین ترتیب معیار قضاوت، نه حق و حقیقت بلکه بعضی افراد و عقایدشان است که محور و مدار ارزشیابی قرار می­گیرد. در مورد سنجابی و بختیار نیز همین رویه ادامه داشته است.

این پ‍‍ژوهش با عنوان مقایسه مواضع سیاسی سنجابی و بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی، سعی داشته است که جانب حق و حقیقت را گرفته و با امانتداری آن­چه را که درباره این دو شخصیت بوده و گفته­اند، دیدگاه و مواضع آن­ها را بیان کند. در این پژوهش کوشش شده که از تندرویی­ و تملق گویی­هایی که عده­ای انجام داده­اند احتراز گردد و جانب انصاف رعایت شود.

در مسیر نوشتن پژوهش همواره مشکلاتی بوجود می­آمد.  نگارنده برای مستند شدن کار از اسناد و نشریات جبهه ملی در کنار روزنامه­های مهم آن دوران چون اطلاعات و کیهان استفاده نموده که متأسفانه با وجود مراکز مختلفی چون کتابخانه ملی، کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتابخانه مجلس شورای ملی و… شماره­های معدودی از نشریات به دست آمده و متأسفانه بعضی از مراکز اکنون به فکر جمع­آوری و صحافی نشریات افتاده بودند و بعضی از مراکز دیگر نیز به دلیل برخی ملاحظات سیاسی، این اسناد و نشریات را در اختیار نگارنده قرار ندادند.

تأسف دیگر این بود که مراکز نشریات اطلاعات و کیهان نیز نشریات خود را به صورت آسان در اختیار پژوهش­گران قرار نمی­دهند. این مراکز نشریات خود را به صورت کتاب در اختیار نگارنده قرار ندادند تا اینکه این­جانب مجبور به خرید لوح­های فشرده­ای گریده که این مراکز با کیفیت نه چندان خوب در اختیار عموم قرار می­دهند.

در این­جا بر خود لازم می­دانم که تشکر ویژه و خالصانه خویش را از راهنمایی­های بی دریغ استادان ارجمند راهنما و مشاور جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی و جناب آقای دکتر حسن حضرتی که در مراحل مختلف تدوین و نگارش پایان نامه، با دقت نظر بسیار بالای خویش، این­جانب را مورد مساعدت قرار داده­اند، اعلام نمایم.

همچنین از اساتید بزرگواری که از ابتدا تاکنون، در طول دوران تحصیلی آن­چه از اندوخته­ی علمی­شان در حد درک و فهم خود آموخته­ام، کمال تشکر و سپاسگزاری دارم. همچنین از همکاری همه عزیزانی که در این راه این­جانب را مورد لطف و عنایت خویش قرار دادند سپاسگزاری می­نمایم.

تعداد صفحه : ۱۸۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***