پایان نامه ارشد:جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

دانلود پایان نامه

 

استاد راهنما:

دکتر  عیسی ابراهیم زاده

خرداد  ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ضوابط و استانداردها، توزیع نامناسب جمعیت و امکانات در سطح شهر بوده و تشدید می گردد؛ از این رو اساس بررسی میزان آسیب­پذیری شهر یکی از ضروریات مدیریت شهری به حساب می­آید. اینک با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر به ارزیابی میزان آسیب­پذیری شهر پیرانشهر پرداخته شده است. در این پژوهش روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می­باشد. بدین منظور در وهله اول با استفاده از شاخص­ها و معیارهای مربوطه و با بهره­گیری از مدل تحلیل شبکه­ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) چگونگی آسیب پذیری کلی شهر پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله دوم آسیب­پذیری شهر با استفاده از تکنیک­های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، TOPSIS، VIKOR، به تفکیک محلات مشخص گردید. در نهایت به تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز امدادی از جمله بیمارستان­ها و ایستگاه­های آتش­نشانی و پایگاه­های اسکان موقت با استفاده از مدل­های میانگین نزدیک ترین همسایه (Nearest Neighbor )، تحلیل شبکه (Network Analysis Model)، ANP و منطق فازی (FUZZY) پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که ۲۷ درصد مساحت شهر دارای آسیب­پذیری زیاد و خیلی زیاد، ۵۶ درصد آسیب­پذیری متوسط و ۱۷ درصد آسیب­پذیری کم می­باشد. همچنین محله­های ۲۱، ۲۳، ۳۱ و ۴۱ که واقع در ه استبافت فرسوده ( قدیمی) و حواشی شهر می­باشند، به دلیل قدمت بالا، مصالح با کیفیت نامناسب، ریزدانه بودن قطعات، همجواری نامناسب کاربری­ها و دسترسی نامناسب به بیمارستان، مراکز درمانی، اورژانس و آتش­نشانی آسیب­پذیرتر از دیگر محله های شهر می­باشند؛ در عین حال قرارگیری بافت فرسوده (خیابان امام خمینی) در حاشیه کوه و عدم رعایت استانداردها در ساخت و سازه­ها، بر میزان این آسیب­پذیری افزوده است. در قسمت­های شمال و شمال شرقی  شهر که عمدتاً ساختمان­ها تازه­ساخت می­باشند و از مصالح ساختمانی با کیفیت بالا بهره گرفته شده است، همچنین به دلیل وجود فضاهای باز و مراکز آموزشی و اداری نوساز و بزرگ بودن مساحت قطعات؛ احتمال آسیب پذیری در این بخش از شهر بسیار کم است.

کلمات کلیدی: آسیب­پذیری شهری، زلزله، پیرانشهر، سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                         صفحه

..

…………….. فصل اول:کلیات تحقیق…. ۱

۱-۱-  بیان مسئله. ۲

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق… ۴

۱-۳- سؤالات  تحقیق… ۴

۱-۴- فرضیه­های تحقیق… ۵

۱-۵- پیشینه تحقیق… ۵

۱-۶-  اهداف تحقیق… ۹

۱-۷- روش انجام تحقیق… ۹

۱-۸-  نوآوری تحقیق… ۱۰

۱-۹-  مشکلات و تنگناهای تحقیق… ۱۰

۱-۱۰- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق… ۱۰

…………….. فصل دوم: مفاهیم، مدل­ها و مبانی نظری تحقیق…. ۱۲

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- مفاهیم و اصطلاحات… ۱۳

۲-۲-۱- بلایا ۱۳

۲-۲-۱-۱- بلایای انسانی… ۱۳

۲-۲-۱-۲- بلایای طبیعی… ۱۴

۲-۲-۲- بحران.. ۱۴

۲-۲-۳- مدیریت بحران.. ۱۵

۲-۲-۳-۱- مدیریت بحران شهری… ۱۵

۲-۲-۳-۲- چرخه مدیریت بحران.. ۱۵

۲-۲-۳-۳- چرخه اصلی مدیریت بحران.. ۱۶

۲-۲-۳-۴- مراحل مدیریت بحران.. ۱۶

۲-۲-۴- زلزله. ۱۷

۲-۲-۵- ایمنی… ۱۷

۲-۲-۶- آسیب پذیری… ۱۷

۲-۲-۷- شهر. ۱۸

۲-۲-۸- آسیب پذیری شهری… ۱۸

۲-۲-۸-۱- عوامل مؤثر در آسیب پذیری شهر. ۲۰

۲-۲-۸-۲- ساختار شهر و آسیب­پذیری… ۲۱

۲-۲-۸-۳- بافت شهر و آسیب­پذیری… ۲۱

۲-۲-۸-۴- شکل شهر و آسیب پذیری… ۲۳

۲-۲-۸-۵- تراکم­های شهری و آسیب پذیری… ۲۳

۲-۲-۸-۶- آسیب پذیری تأسیسات و زیر ساختهای شهری… ۲۴

۲-۲-۹- مدیریت شهری… ۲۴

۲-۲-۱۰- برنامه­ریزی… ۲۵

۲-۲-۱۰-۱- برنامه­ریزی فضایی… ۲۵

۲-۲-۱۰-۲- برنامه­ریزی شهری… ۲۵

۲-۲-۱۰-۲-۱- نقش برنامه­ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله. ۲۶

۲-۲-۱۱- کاربری اراضی شهری… ۲۶

۲-۲-۱۱-۱- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری… ۲۶

۲-۲-۱۱-۲- ارتباط بین کاربری زمین و آسیب­پذیری در برابر زلزله. ۲۷

۲-۲-۱۲- امداد رسانی… ۲۸

۲-۲-۱۲-۱- فضاهای امدادرسانی هنگام زلزله. ۲۸

۲-۲-۱۳- دسترسی… ۲۹

۲-۲-۱۴- شبکه ارتباطی شهر. ۲۹

۲-۲-۱۴-۱- آسیب پذیری شبکه ارتباطی… ۲۹

۲-۲-۱۵- مکان یابی… ۳۰

۲-۲-۱۶- سیستم اطلاعات جغرافیایی… ۳۱

۲-۳- رهیافت­ها و رویکردها ۳۱

۲-۳-۱- رهیافت های گوناگون پیرامون آسیب­پذیری… ۳۱

۲-۳-۱-۱- رهیافت غالب…. ۳۲

۲-۳-۱-۲- رهیافت اقتصاد سیاسی… ۳۲

۲-۳-۲- دیدگاه­های آسیب­پذیری… ۳۳

۲-۳-۲-۱- دیدگاه زیست فیزیکی… ۳۳

۲-۳-۲-۲- دیدگاه ساخت اجتماعی… ۳۳

۲-۳-۲-۳- دیدگاه ترکیبی… ۳۴

۲-۳-۳- دیدگاه­های مدیریت بحران.. ۳۴

۲-۳-۳-۱- دیدگاه سنتی… ۳۴

۲-۳-۳-۲- دیدگاه قانون طبیعی… ۳۴

۲-۳-۳-۳- دیدگاه تعاملی… ۳۵

۲-۳-۴- رویکردهای مدیریت بحران.. ۳۵

۲-۳-۴-۱- رویکرد بحران گریزی… ۳۵

۲-۳-۴-۲- رویکرد بحران ستیزی… ۳۶

۲-۳-۴-۳- رویکرد بحران پذیری… ۳۶

۲-۴- مدل­های ارزیابی آسیب­پذیری… ۳۶

۲-۴-۱- مدل های وزن دهی به معیارها : ۳۶

۲-۴-۱-۱- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). 37

۲-۴-۱-۲- مدل تحلیل شبکهای (ANP). 38

۲-۴-۲- مدل های ریاضی تلفیق لایه های اطلاعاتی… ۳۹

۲-۴-۲-۱- مدل منطق بولین : ۴۰

۲-۴-۲-۲- مدل منطق فازی : ۴۱

۲-۴-۲-۳- مدل TOPSIS.. 43

۲-۴-۲-۴- مدل VIKOR… 44

۲-۴-۳- مدل تحلیل شبکه. ۴۵

۲-۴-۴- شاخص میانگین نزدیک ترین همسایه. ۴۶

…………….. فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه.. ۴۸

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر. ۴۹

۳-۲-۱- موقعیت جغرافیای شهر. ۴۹

۳-۲-۱-۱- موقعیت و مختصات جغرافیایی… ۵۰

۳-۲-۱-۲- وضعیت توپوگرافی پیرانشهر. ۵۰

۳-۲-۱-۳- درصد و جهت شیب در شهر پیرانشهر. ۵۱

۳-۲-۲- وضعیت زمین شناسی پیرانشهر. ۵۲

۳-۲-۲-۱- واحدهای زمین ساختی… ۵۲

۳-۲-۲-۲- کرتاسه در زیر پهنه پیرانشهر. ۵۴

۳-۲-۲-۳- تکتونیک و لرزه خیزی منطقه پیرانشهر. ۵۵

۳-۲-۲-۴- گسل پیرانشهر. ۵۷

۳-۲-۳- واحدهای هیدرولوژیکی شهر پیرانشهر. ۵۸

۳-۲-۳-۱- آب های سطحی… ۵۸

۳-۲-۳-۲- آبهای زیر زمینی… ۶۰

۳-۲-۴- ویژگی های اقلیمی شهر پیرانشهر. ۶۰

۳-۲-۴-۱- بارندگی… ۶۱

۳-۲-۴-۲- دما ۶۲

۳-۲-۴-۳- رطوبت نسبی… ۶۲

۳-۲-۴-۴- تابش….. ۶۳

۳-۲-۴-۵- باد. ۶۴

۳-۳- ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر پیرانشهر. ۶۵

۳-۳-۱-۱- ساختار سنی و جنسی جمعیت…. ۶۶

۳-۳-۲- بعد خانوار. ۶۷

۳-۳-۳- وضع سواد. ۶۸

۳-۳-۴- تراکم ناخالص جمعیتی به تفکیک محلات شهر. ۶۸

۳-۴- ویژگی های کالبدی و کاربری اراضی… ۷۰

۳-۴-۱- الگوی مالکیت…. ۷۴

۳-۴-۲- نظام کلی تراکم ساختمانی… ۷۴

۳-۴-۳- تعداد طبقات… ۷۶

۳-۴-۴- کیفیت بنا ۷۷

۳-۴-۵- مصالح بنا ۷۹

۳-۴-۶- قدمت بنا ۸۰

۳-۵- نتیجه­گیری… ۸۲

…………….. فصل چهارم: یافته­های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن.. ۸۳

۴-۱- مقدمه. ۸۴

۴-۲- ارزیابی آسیب­پذیری شهر پیرانشهر در برابر زلزله. ۸۴

۴-۲-۱- آسیب پذیری کالبدی… ۸۴

۴-۲-۱-۱- لایه همجواری کاربری اراضی شهری… ۸۴

۴-۲-۱-۲- سایر لایه­های ارزیابی آسیب­پذیری… ۸۸

۴-۲-۱-۳- تهیه نقشه آسیب پذیری… ۹۰

۴-۲-۲- آسیب پذیری محله های شهر. ۹۲

۴-۲-۲-۱- آسیب­پذیری ناشی از قدمت ابنیه. ۹۲

۴-۲-۲-۲- آسیب­پذیری ناشی از مصالح بنا ۹۳

۴-۲-۲-۳- آسیب­پذیری ناشی از تعداد طبقات… ۹۴

۴-۲-۲-۴- آسیب­پذیری ناشی از عرض معبر. ۹۴

۴-۲-۲-۵- آسیب­پذیری ناشی از درجه محصوریت…. ۹۵

۴-۲-۲-۶- آسیب­پذیری ناشی از ریزدانگی قطعات… ۹۶

۴-۲-۲-۷- آسیب­پذیری ناشی از کاربری­ها ۹۶

۴-۲-۲-۸- برآورد آسیب­پذیری محلات با استفاده از شاخص نهایی… ۹۸

۴-۳- ارزیابی و تحلیل مراکز امداد و نجات در شهر پیرانشهر. ۱۰۰

۴-۳-۱- تحلیل و مکانیابی ایستگاه­های آتش­نشانی… ۱۰۰

۴-۳-۱-۱- شاخص­های مؤثر در استقرار بهینه ایستگاه­های آتش­نشانی… ۱۰۱

۴-۳-۱-۲- ترکیب و تلفیق نهایی لایه­ها ۱۰۴

۴-۳-۲- ارزیابی، تحلیل مراکز درمانی و مکانیابی بیمارستان.. ۱۰۶

۴-۳-۲-۱- توزیع و پراکنش مراکز درمانی موجود. ۱۰۶

۴-۳-۲-۲- بررسی وضع موجود بیمارستان شهر پیرانشهر و شعاع عملکرد آن.. ۱۰۸

۴-۳-۲-۳- مکانیابی بیمارستان­های جدید.. ۱۰۹

۴-۳-۲-۳-۱- پارامترهای موثر در مکانیابی بیمارستان.. ۱۰۹

۴-۳-۲-۳-۲- ترکیب و تلفیق نهایی لایه­ها ۱۱۲

۴-۳-۳- مکانیابی بهینه ی پایگاه های اسکان موقت…. ۱۱۳

۴-۳-۳-۱- لایه فضای سبز، اراضی بایر و مراکز آموزشی… ۱۱۴

۴-۳-۳-۲- لایه مراکز انتظامی، مراکز درمانی و آتش­نشانی… ۱۱۵

۴-۳-۳-۳- لایه­های تراکم جمعیت، دسترسی به معابر، آسیب­پذیری و همجواری… ۱۱۶

۴-۳-۳-۴- تلفیق لایه­ها و تهیه نقشه نهایی مکانیابی پایگاه­های اسکان موقت…. ۱۱۷

۴-۴- نتیجه­گیری… ۱۱۸

…………….. فصل پنجم: نتیجه­گیری­ آزمون فرضیات و ارایه پیشنهادات…. ۱۱۹

۵-۱- مقدمه. ۱۲۰

۵-۲- بررسی و آزمون فرضیه ها ۱۲۰

۵-۲-۱- فرضیه اول: ۱۲۰

۵-۲-۲- فرضیه دوم. ۱۲۲

۵-۲-۳- فرضیه سوم. ۱۲۳

۵-۳- نتیجه گیری… ۱۲۶

۵-۴- ارایه پیشنهادها ۱۲۷

 

 

فهرست شکل ها

 شکل                                                                                         صفحه

شکل شماره (‏۲‑۱): چرخه مدیریت جامع بحران ۱۶

شکل شماره (‏۲‑۲): چارچوب نظری آسیب­پذیری ۱۹

شکل شماره (‏۲‑۳) : اصول جبر بولی ۴۱

شکل شماره (‏۲‑۴) : برد تابع عضویت یک مجموعه فازی… ۴۲

شکل شماره (‏۲‑۵) : تابع عضویت یک مجموعه فازی… ۴۲

شکل شماره (‏۳‑۱) : موقعیت پیرانشهر در سطح کشور، استان و شهرستان.. ۵۰

شکل شماره (‏۳‑۲) : توپوگرافی شهر پیرانشهر و حومه آن ۵۱

شکل شماره (‏۳‑۳) : درجه شیب در پیرانشهر و حومه. ۵۲

شکل شماره (‏۳‑۴) : گسل ها و لرزه خیزی منطقه ۵۷

شکل شماره (‏۳‑۵): وضعیت رطوبت نسبی ایستگاه پیرانشهر ۶۳

شکل شماره (‏۳‑۶) : موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض ۳۷ درجه شمالی ۶۴

شکل شماره (‏۳‑۷) : نواحی و محلات ۱۵ گانه شهر پیرانشهر. ۶۹

شکل شماره (‏۳‑۸) : کاربری اراضی شهر پیرانشهر ۷۳

شکل شماره (‏۳‑۹) : تعداد طبقات در شهر پیرانشهر. ۷۷

شکل شماره (‏۳‑۱۰) : کیفیت بنا در شهر پیرانشهر ۷۸

شکل شماره (‏۳‑۱۱) : مصالح بنا در شهر پیرانشهر ۸۰

شکل شماره (‏۳‑۱۲) : قدمت بنا در شهر پیرانشهر. ۸۱

شکل شماره (‏۴‑۱) : وزندهی فاصله مناسب کاربری­ها ۸۷

شکل شماره (‏۴‑۲) : لایه نهایی ارزش­گذاری شده برای ارزیابی آسیب­پذیری… ۸۹

شکل شماره (‏۴‑۳) : مدل کلی وزن دهی معیارها در مدل ANP.. 90

شکل شماره (‏۴‑۴) : نقشه آسیب­پذیری کالبدی شهر پیرانشهر. ۹۱

شکل شماره (‏۴‑۵) : سطح بندی محلات شهر بر اساس ۷ شاخص آسیب­پذیری ۹۸

شکل شماره (‏۴‑۶) : آسیب­پذیری محلات شهر پیرانشهر ۹۹

شکل شماره (‏۴‑۷) : شعاع عملکرد ایستگاه آتش­نشانی ۱۰۲

شکل شماره (‏۴‑۸) : لایه­های وزن دهی شده. ۱۰۴

شکل شماره (‏۴‑۹) : وزن نهایی شاخص­های مکانیابی ایستگاه­های آتش­نشانی… ۱۰۵

شکل شماره (‏۴‑۱۰) : مکان­های بهینه برای احداث ایستگاه آتش­نشانی… ۱۰۶

شکل شماره (‏۴‑۱۱) : توزیع مراکز درمانی در شهر پیرانشهر. ۱۰۷

شکل شماره (‏۴‑۱۲) : الگوی توزیع مراکز درمانی در شهر پیرانشهر با استفاده از مدل نزدیک ترین همسایه. ۱۰۸

شکل شماره (‏۴‑۱۳) : شعاع عملکرد بیمارستان امام خمینی شهر پیرانشهر ۱۰۹

شکل شماره (‏۴‑۱۴) : وزن دهی فاصله مناسب کاربری­ها جهت مکان­یابی بیمارستان ۱۱۲

شکل شماره (‏۴‑۱۵) : ارزش­گذاری برای احداث بیمارستان.. ۱۱۳

شکل شماره (‏۴‑۱۶) : وزن دهی فاصله مناسب اراضی بایر، فضای سبز و مراکز آموزشی با استفاده از منطق OR 115

شکل شماره (‏۴‑۱۷): وزن دهی فاصله مناسب مراکز درمانی، انتظامی و آتش­نشانی با استفاده از منطق SUM 116

شکل شماره (‏۴‑۱۸) : وزن­دهی لایه­ها با منطق فازی ۱۱۷

شکل شماره (‏۴‑۱۹) : ارزش­گذاری برای ایجاد پایگاه­های اسکان موقت…. ۱۱۸

شکل شماره (‏۵‑۱): وضعیت دسترسی به خدمات امداد و نجات ۱۲۱

شکل شماره (‏۵‑۲): عرض معابر شهر پیرانشهر ۱۲۴

شکل شماره ( ‏۵‑۳): عرض معابر شهر پیرانشهر ۱۲۵

 

فهرست جداول

جدول شماره (‏۲‑۱) : متغیرهای مؤثر بر آسیب پذیری شهرها در برابر بحران .. ۱۹

جدول شماره (‏۲‑۲) : رابطه اندازه قطعه­ها و درجه آسیب­پذیری… ۲۲

جدول شماره (‏۲‑۳) : رابطه درجه آسیب­پذیری و انواع بافت­های شهری… ۲۳

جدول شماره (‏۲‑۴) : خصوصیات روش های عمده وزن دهی به معیارها ۳۷

جدول شماره (‏۲‑۵) : اهمیت نسبت ها در روش مقایسه زوجی… ۳۸

جدول شماره (‏۳‑۱) : میزان بارندگی شهر پیرانشهر در یک دوره ۲۹ ساله. ۶۱

جدول شماره (‏۳‑۲) : تغییرات ماهیانه دمای شهر پیرانشهر در یک دوره ۲۹ ساله. ۶۲

جدول شماره (‏۳‑۳) : رشد جمعیت شهر پیرانشهر. ۶۵

جدول شماره (‏۳‑۴) : ساختار جمعیتی شهر پیرانشهر. ۶۶

جدول شماره (‏۳‑۵) : توزیع خانوارها بر حسب بعد خانوار در پیرانشهر. ۶۷

جدول شماره (‏۳‑۶) : وضعیت باسوادی در پیرانشهر. ۶۸

جدول شماره (‏۳‑۷) : تراکم جمعیت محلات و نواحی پیرانشهر. ۷۰

جدول شماره (‏۳‑۸) : وضعیت موجود کالبدی شهر پیرانشهر. ۷۳

جدول شماره (‏۳‑۹) : درصد تراکم ساختمانی مسکونی پیرانشهر به تفکیک محلات ۱۵ گانه. ۷۵

جدول شماره (‏۳‑۱۰) :  تعداد طبقات بناهای شهر پیرانشهر. ۷۶

جدول شماره (‏۳‑۱۱) : کیفیت بناهای شهر پیرانشهر. ۷۷

جدول شماره (‏۳‑۱۲) : مصالح بناهای شهر پیرانشهر. ۷۹

جدول شماره (‏۳‑۱۳) : قدمت بناهای شهر پیرانشهر. ۸۰

جدول شماره (‏۴‑۱) : طبقه­بندی و وزندهی کاربری­های شهری… ۸۶

جدول شماره (‏۴‑۲) : وزن نهایی معیارهای همجواری کاربری ها ۸۷

جدول شماره (‏۴‑۳) : وزن نهایی معیارهای آسیب­پذیری… ۸۸

جدول شماره (‏۴‑۴) : وزن نهایی شاخص­های آسیب­پذیری شهر پیرانشهر. ۹۰

جدول شماره (‏۴‑۵) : ضریب تأثیر شاخص قدمت بنا با استفاده از مدل AHP.. 92

جدول شماره (‏۴‑۶) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص قدمت بنا ۹۲

جدول شماره (‏۴‑۷) : ضریب تأثیر شاخص های مصالح با استفاده از مدل AHP.. 93

جدول شماره (‏۴‑۸) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص مصالح.. ۹۳

جدول شماره (‏۴‑۹) : ضریب تأثیر شاخص تعداد طبقات با استفاده از مدل AHP.. 94

جدول شماره (‏۴‑۱۰) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص تعداد طبقات… ۹۴

جدول شماره (‏۴‑۱۱) : ضریب تأثیر شاخص عرض معبر با استفاده از مدل AHP.. 94

جدول شماره (‏۴‑۱۲) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص عرض معبر. ۹۵

جدول شماره (‏۴‑۱۳) : ضریب تأثیر شاخص درجه محصوریت با استفاده از مدل AHP.. 95

جدول شماره (‏۴‑۱۴) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص درجه محصوریت…. ۹۵

جدول شماره (‏۴‑۱۵) : ضریب تأثیر شاخص ریزدانگی با استفاده از مدل AHP.. 96

جدول شماره (‏۴‑۱۶) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص ریزدانگی… ۹۶

جدول شماره (‏۴‑۱۷) : ضریب تأثیر شاخص کاربری با استفاده از مدل AHP.. 97

جدول شماره (‏۴‑۱۸) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص کاربری… ۹۷

جدول شماره (‏۴‑۱۹) : ضریب تأثیر شاخص نهایی با استفاده از مدل AHP.. 98

جدول شماره (‏۴‑۲۰) : وضعیت محلات شهر پیرانشهر در شاخص نهایی با استفاده از مدل VIKOR… 99

جدول شماره (‏۴‑۲۱) : طبقه­بندی فاصله مناسب از شبکه ارتباطی… ۱۰۳

جدول شماره (‏۴‑۲۲) : طبقه­بندی تراکم جمعیت…. ۱۰۳

جدول شماره (‏۴‑۲۳) : طبقه­بندی محصوریت معابر. ۱۰۴

جدول شماره (‏۴‑۲۴) : ضریب تأثیر شاخصها با استفاده از مدل AHP.. 105

جدول شماره (‏۴‑۲۵): اولویت بندی نقاط با استفاده از TOPSIS.. 106

جدول شماره (‏۴‑۲۶) : سازگاری کاربری درمانی با سایر کاربری­های شهری… ۱۱۰

جدول شماره (‏۴‑۲۷) : وزن نهایی شاخص های مکان یابی بیمارستان در مدل ANP.. 112

جدول شماره (‏۴‑۲۸) : معیارهای ارزیابی جهت مکان یابی پایگاه­های اسکان موقت…. ۱۱۴

جدول شماره (‏۵‑۱) : دسترسی محلات به مراکز امداد و نجات… ۱۲۱

جدول شماره (‏۵‑۲) : عرض معابر شهر پیرانشهر. ۱۲۴

جدول شماره (‏۵‑۳) : درجه محصوریت معابر شهر پیرانشهر. ۱۲۵

 

مقدمه

با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله می تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه شهرها و کشور را دچار وقفه نماید. ضرورت کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر این پدیده، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی کالبدی محسوب می شود، در این راستا اولین گام شناسایی میزان آسیب پذیری اجزا و عناصر شهری و تحلیل و ارزیابی آن با استفاده از مدل های موجود در این زمینه می باشد که بتوان مناطق و بافت های آسیب پذیر شهری را مورد شناسایی قرار داده و با مشخص کردن این مناطق به ارائه راهکارهای علمی و عملی در ارتباط با کاهش اثرات زلزله پرداخت.

مسائل فوق الذکر لزوم تغییر مقیاس نگرش به مسئله زلزله را از ساختمان به مناطق شهری مطرح می نماید. برای عملی نمودن این تغییر نگرش، می توان برنامه ریزی شهری را به عنوان یکی از عوامل اصلی مقابله با آثار سوء زمین لرزه بکار گرفت و در سطوح مختلف برنامه ریزی شهری به بررسی و ارائه راهکارهای عملی کاهش آثار زمین لرزه در سطح شهرها پرداخت. این تحقیق بر آن است تا با شناسایی و تدوین روابط بین برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران زلزله، در جهت کاهش آسیب پذیری لرزه ای در شهر پیرانشهر، گامی بردارد؛ برای این منظور به چندین موضوع خرد شامل : شناسایی و انتخاب شاخص های ارزیابی آسیب پذیری، تحلیل میزان تأثیر هر کدام از شاخص ها و تعیین نواحی پرخطر و متراکم مسکونی و امتیاز بندی طیف های مختلف آسیب پذیری به عنوان گزینه های تحقیق، تولید نقشه آسیب­پذیری شهر در برابر زلزله، مکانیابی اسکان موقت، بیمارستان و ایستگاه آتش­نشانی با استفاده از مدل فازی و[۱]ANP و [۲]AHP و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی[۳](GIS) و ارائه راهبردهای و سیاست های مرتبط با مدیریت بحران در محدوده مطالعاتی در جهت کاهش خسارت ها و تلفات ناشی از وقوع زلزله در ۵ فصل  می پردازد.

[۱] -Atrial natriuretic peptide

[۲] -Analytical Hierarchy process

[۳] – Geographical Information System

۱-۱- ­ بیان مسئله

یکی از موضوع هایی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، سوانح طبیعی است. بحران، رویداد یا واقعه ناگهانی است که با آسیب های جانی و مادی گسترده و یا زمینه های بروز این گونه آسیب ها همراه بوده، نیازمند انجام اقدامات فوری است. این قبیل حوادث طبیعی که منجر به بروز وضعیت بحرانی در جامعه می شوند، حداقل به طور بالقوه و اغلب خطرناک، ویرانگر و کشنده هستند(Alexander, 2002: 38).  زلزله یکی از این بحران هاست که هر از چند گاهی قسمتی از زمین را می لرزاند و زیان های جانی و مالی زیادی را بر انسان ها تحمیل می­کند.

خطر زلزله بسیاری از کشورها را در سطح جهان در بر می گیرد و خود عامل ناکامی های زندگی و اکثر مرگ و میرهاست (اسمیت، ۱۳۸۲: ۱۹۹). با قرارگیری ایران بر روی کمربند زلزله آلپ- هیمالیا، این کشور طی قرون گذشته، ۱۳۰ زلزله به بزرگی ۵/۷ ریشتر را تجربه کرده است (Ghafory-Ashtiany, 1999: 4).  بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۰۳ میلادی، کشور ایران در بین کشورهای جهان رتبه نخست را در تعداد زلزله های با شدت بالای ۵/۵ ریشتر و یکی از بالاترین رتبه ها را در زمینه آسیب پذیری از زلزله و تعداد افراد کشته شده در اثر این سانحه داشته است(UNDP,2004:12). وجود زمینه های لرزه خیزی ناشی از موقعیت زمین شناسی، وجود گسل های فراوان در بطن و حاشیه شهرها و… همگام با عوامل انسانی متعدد نظیر جمعیت شهری، افزایش مسکن کم دوام شهری، شهرسازی نامناسب با بحران زلزله، همگی قابلیت لرزه پذیری شهرها را افزایش داده است. تا جایی که ۹۰ درصد شهرهای کشور ما در برابر یک زلزله ۵/۵ ریشتری آسیب پذیر گشته اند (عکاشه، ۱۳۸۳: ۴۹۵). امروزه آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، به عنوان مسئله ای جهانی پیش روی متخصصان رشته های گوناگون قرار گرفته است. این وضع در کشورهای دارای ساختار طبیعی مخاطره آمیز، از جمله ایران، طی دهه های اخیر به صورتی حادتر نمود یافته است (حبیب،۱۳۷۱: ۱۳). آن چه زلزله ها را به سانحه تبدیل می کند، عدم آگاهی انسان و توانایی در مواجه و برخورد با آن است. این مسئله عموماً با گسترده ترین دخالت های نسنجیده انسانی در محیط طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم گسل، فقدان و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز تشدید می شود (حاتمی نژاد و همکاران، ۱۳۸۸: ۱).

بدون شک از عوامل مؤثر در کاهش آسیب پذیری شهرها، به ویژه خسارات ناشی از زلزله، شکل و ساختاری است که شهر دارا بوده و می­توان با استفاده از برنامه ریزی و طراحی شهری اصولی و توجه مدیریت بحران، در کاهش آسیب پذیری شهر گامی مؤثر برداشت (حبیبی، ۱۳۸۷: ۳۶-۲۷). بنابراین کاهش آسیب پذیری شهرها زمانی محقق خواهد شد که ایمنی شهر در برابر زلزله به عنوان یک هدف در تمام سطوح برنامه ریزی شهر مدنظر قرار گیرد. استقرار نامناسب عناصر کالبدی و کاربری های زمین های شهری، شبکه ارتباطی ناکارآمد شهری، تأسیسات زیربنایی شهر و توزیع ناهمگون فضاهای باز شهری، قدمت بالا و کیفیت پایین بناها در بافت های شهر و مواردی از این قبیل، نقش اساسی در افزایش میزان آسیب های وارده به شهرها در برابر زلزله دارند، فزونی ابنیه و مساکن ناپایدار عموماً در بافت های فرسوده ای است که به دلیل مسائل و نارسایی های کالبدی، عملکردی، اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده و در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله ناایمن و آسیب پذیر است. آسیب پذیری شهر گرچه عمدتاً ناشی از ناپایداری ابنیه است، ولی نفوذناپذیری برخی از بافت ها ی شهری(به دلیل دسترسی نامناسب سواره) و فشردگی بافت ها که ناشی از ریزدانگی و کثرت قطعات کوچک است، ایمنی کم این بافت ها را به ویژه با بروز سوانح شدت بخشیده است. موارد نامبرده همگی جزء مقولاتی است که با عدم رعایت آن­ها در شهرها، موجب آسیب­پذیری شهر در برابر زلزله شده است. لذا با اصلاح وضعیت شهرسازی در چهارچوب مدیریت بحران، می توان آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله را کاهش داد و امداد رسانی را تسهیل کرد. شهر پیرانشهر با توجه به وجود گسلی به همین نام و با طول تقریبی ۲۰۰ کیلومتر که  موجب بروز زمین لرزه های متعددی شده است و همچنین گستردگی شهر در دامنه کوهستان که قسمت اعظم بافت فرسوده شهر در آن واقع شده است و ساخت و سازهای نامناسب، با خطر ریسک بالا در برابر زلزله مواجه است. لذا مطالعه درست  و مشخص کردن مسیرها و مناطق آسیب پذیر و یا امن شهر با توجه به معیارهای مشخص، آسیب ناشی از بحران زلزله را کاهش داده و امکان برنامه ریزی درست را فراهم می آورد. این امر نیازمند مطالعه همه جانبه برای کاهش اثرات ناشی از بحران زلزله می باشد. مسائل بسیاری از این قبیل وجود دارند که دیدگاه کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله از طریق برنامه ریزی شهری را همگام با تجربیات ایمن سازی سازه ها، مطرح می نماید

تعداد صفحه : ۱۵۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***