پایان نامه ارتباط نوع شغل مادران با پیشرفت تحصیلی دختران

ارسال شده در سایت پایان نامه

مکتب هستی گرایی:

ویکتورفرانکل[۱]نگرش فرانکل به سلامت روان تأکید عمده را براراده معطوف  به معنا می گذارد.جستجوی معنا مستلزم پذیرفتن مسئولیت شخصی است.هیچ کس وهیچ چیز به زندگی انسان معنا نمی دهد مگر خودش .انسان باید با احساس مسئولیت آزادانه با شرایط هستی وزندگی روبرو شود ومعنایی درآن بیابد .به نظر فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت ،آزادی ومسئولیت تشکیل شده است وسلامت روان مستلزم تجربه شخصی این ۳ عامل است.معیار سنجش معنا دار بودن زندگی کیفیت آن است نه کمیت آن.حصول وکاربرد معنویت ،آزادی ومسئولیت نیز با خود انسان است.  بنا به نظریه فرانکل انسان کامل بودن یعنی با کسی یا چیزی فراسوی خود پیوستن،به عقیده فرانکل جستجوی هدف در خود،شکست خویشتن است.لذا وی هدف رشد وتکامل انسانرا تحقق خود نمی داند بلکه چیزی بالاتر از آن می داند. سلامت روان یعنی از مرز توجه به خود گذشتن،از خود فراتر رفتن وجذب معنا ومنظوری شدن.

در این صورت  خود نیز به طورطبیعی وخود به خود تحقق می یابد. (شولتر،۱۳۶۴وفرانکل،۱۳۷۵).

[۱]Victor Frankl

 متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تحلیل نامه¬ی امام علی (ع) به حارث¬همدانی
پایان نامه ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی¬وار سخت
پایان نامه اخذ و به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها
پایان نامه طراحی و پیاده سازی قرآن دیجیتال جیبی با ترجمه ها و تفاسیر
پایان نامه شناسایی پیام های هدفمند در سازمان با الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی