دانلود پایان نامه : گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

دانلود پایان نامه

دانشکده  مهندسی برق و کامپیوتر

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

 

گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

 

استاد راهنما :

دکتر اشکان سامی

 

اسفند ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

الگوهای طراحی، راه­حل­های اثبات شده و قابل اطمینانی هستند که، برای پاسخ به برخی از مسائل با رخداد مکرر در طراحی نرم افزار شی­گرا، ارائه شده­اند. شناسایی آنها درکد، به منزله بازیابی طرح و هدف مخفی طراح و سهولت در امر نگهداشت­­پذیری است. از آنجاییکه سهولت در نگهداشت­­پذیری سیستم بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است، لذا تولید ابزارهای خودکار برای شناسایی الگوها، مورد توجه قرار گرفت. اکثر ابزارهای شناسایی کنونی درصد بازیابی بالایی دارند. اما در شناسایی الگوها، به ویژه با ساختار و عملکرد مشابه، مثبت کاذب بالایی تولید می­کنند. از اینرو عملگر پالایش نیز پیشنهاد شد. پالایش، سعی بر شناسایی مثبت­­های کاذب، و حذف آنها  دارد. در این کار، یک عملگر جدید به نام “تصحیح برچسب” ارائه شده است. این عملگر ابتدا مثبت­های کاذب را شناسایی، سپس بجای اینکه آنها را از خروجی حذف کند، هویت صحیح  آنها را به کمک یک مجموعه معیارجدید معرفی شده در این کار، تشخیص و برچسب مثبت کاذب را تصحیح می­کند­­. خودکارسازی عملگر با داده­کاوی است. نتایج حاصل از روش ارائه شده، با دقت یادگیری ۹۷.۸%  در دسته­بندی “چندبرچسبه”، با متوسط ۹۹.۳% در دسته­بندی “یکی درمقابل همه”و متوسط ۹۹.۶% در دسته­بندی “دو به دو” خروجی ابزارها را تصحیح می­کند.

فهرست مطالب

 

         عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                            

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………۸         
  • فرضیات و محدودیت های مساله……………………………………………………………..۱۲
  • ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………..۱۳
  • هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………..۱۳
  • سرفصل مطالب…………………………………………………………………………………………۱۴
 • تعاریف و مفاهیم اولیه…………………………………………………………………………۱۷
  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………۱۷
  • تکنیک های طبقه بندی…………………………………………………………………………۱۸
  • معیارهای ارزیابی کارایی…………………………………………………………………………۱۹
  • جمع بندی………………………………………………………………………………………………۲۱
 • مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………..۲۳
  • مقدمه…………………………………………………………………………………۲۳
  • مطالعات قبلی در شناسایی خودکار و نیمه خودکار الگوهای طراحی و محدودیت هایشان………………………………………………………………………………..۲۴
  • جمع بندی……………………………………………………………………………………………۲۸
 • تولید مجموعه داده …………………………………………………………………………..۳۰
  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………..۳۰
  • معیارهای استخراج شده……………………………………………………………………..۳۱
  • چارچوب آنالیز جهت شناسایی اولیه و تصحیح برچسب الگوهای طراحی…………………………………………………………………………………………..۴۸
  • جمع بندی……………………………………………………………………………۵۰
 • آزمایشات و نتایج عددی…………………………………………………………………….۵۱
  • مقدمه……………………………………………………………………………………………۵۲
  • کارایی یادگیری……………………………………………………………………………۵۲
  • جمع بندی…………………………………………………………………………………….۵۶
 • نتیجه گیری و کارهای آتی…………………………………………………………………..۵۸
 • فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………….۵۹

چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………..۶۲

فهرست جدول ها

 

               عنوان                                                                                               صفحه

جدول۲-۱ماتریس درهم……………………………………………………………………………………………….۱۹

جدول ۴-۱بخش کوچکی از مجموعه داده برای عملگر تصحیح برچسب……………………۴۹

جدول۴-۲ بخش کوچکی از مجموعه داده  برای عملگر پالایش…………………………………۵۰

جدول ۵-۱ارزیابی دقت بکارگیری معیارها و روش داده­کاوی C5.0 با روش یکی در مقابل همه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول ۵-۲ ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی  SVMو معیارها با روش یکی در مقابل همه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول ۵-۳ ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاویBoosting  و معیارها با روش یکی در مقابل همه……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

جدول ۵-۴ ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی SVM و معیارها با روش دو در دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

جدول ۵-۵ ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی Boosting و معیارها با روش دو در دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

جدول ۵-۶ ارزیابی دقت بکارگیری روش­های داده­کاوی و معیارها با روش چند برچسب………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

فهرست شکل ها

                  عنوان                                                                                      صفحه

شکل۴-۱الگوی استراتژی………………………………………………………………………………۳۲

شکل۴-۲یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی………………………………………………۳۲

شکل۴-۳ رابط های یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی……………………………..۳۳

شکل۴-۴ترتیب فراخوانی از رابط های یک استراتژی حقیقی………………………۳۳

شکل ۴-۵ الگوی وضعیت…………………………………………………………………………….۳۵

شکل ۴-۶الگوی تطبیق دهنده شی…………………………………………………………..۳۷

شکل۴-۷الگوی کارخانه انتزاعی……………………………………………………………….۳۹

شکل۴-۸الگوی فرمان………………………………………………………………………………۴۰

شکل۴-۹شباهت ساختاری الگوی فرمان و تطبیق دهنده شی………………..۴۱

شکل۴-۱۰ الگوی ملاقات کننده……………………………………………………………….۴۲

شکل۴-۱۱ الگوی میانجی………………………………………………………………………….۴۳

             شکل۴-۱۲الگوی آذیین کننده……………………………………………………………………۴۴

شکل۴-۱۳الگوی ترکیب…………………………………………………………………………..۴۶

شکل ۴-۱۴ مراحل ایجاد مدل­های تصمیم­گیری……………………………………..۴۹

شکل ۵-۱   بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” SSA”…..55

شکل ۵-۲ بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” PINOT “…56

مقدمه

اگرچه طراحی یک نرم­افزار شی­گرا دشواری­های خاص خود را دارد، دشوار­تر از آن، طراحی یک نرم­افزار شی­گرا با قابلیت استفاده مجدد است. الگوهای طراحی، استفاده از طراحی­ها و معماری­های موفق را آسان می­کنند [۱]. الگوهای طراحی راه­حل­های اثبات شده و قابل اطمینان هستند که به منظور حل مسائلی که به طور مکرر در طراحی یک نرم افزار شی­گرا رخ می­دهد، مورد استفاده قرار می­گیرند. یک الگوی طراحی هدف و ساختار واحد خودش را دارد. الگوها نقش­ها، مسئولیت­ها، نحوه­ همکاری کلاس­ها و نمونه­های شرکت کننده در این همکاری را توصیف می­کنند. بنابراین با استخراج الگو­های طراحی از کد منبع، قادر به آشکار کردن هدف و طرح یک سیستم نرم­افزاری هستیم [۵].

بکارگیری صحیح الگو­های طراحی در توسعه یک نرم­افزار شی­گرا، می­تواند به طور چشمگیری کیفیت کد منبع را بر حسب نگهداشت پذیری و قابلیت استفاده مجدد بهبود دهد. مهمترین مساله­ نگهداشت­پذیری سیستم­های نرم­افزاری خصوصا سیستم­های قدیمی این است که فاقد سند کامل از طرح سیستم و اهداف آن هستند. بنابراین شناسایی الگوهای طراحی به صورت خودکار یا نیمه خودکار، سندسازی سیستم،  نگهداشت­پذیری و قابلیت استفاده مجدد آن را تسهیل می­کند.

محققان بسیاری در زمینه شناسایی الگوهای طراحی، کار کرده­اند (خودکار یا نیمه خودکار).  اما هیچ کدام نتوانسته­اند یک خروجی مطمئن و بدون مثبت کاذب را در اختیار توسعه­دهندگان قرار دهند. به طورکلی شیوه­های شناسایی الگو­های طراحی به دودسته تقسیم می­شوند. آنهایی که بر اساس جنبه­های ساختاری الگوها، کار شناسایی را انجام می­دهند و آنهایی که از جنبه­های رفتاری موجود در الگو­ها نیز جهت شناسایی بهره می­گیرند [۵].

هدف قرار دادن جنبه­های ساختاری

برخی از شیوه­ها، برای شناسایی الگوها، تنها جنبه­ ساختاری آنها را در نظر می­گیرند. ابتدا خصوصیات ساختاری هرکلاس موجود در کد منبع با هر نقش تشکیل­ دهنده­ یک الگو مقایسه و کاندیدهای هر نقش شناسایی می­شود. سپس کاندیدهای نقش­هایی که می­توانند به هم مرتبط شوند، ترکیب می­شوند. در نهایت روابط میان کلاسی را بدون توجه به خصوصیات رفتاری، تجزیه و تحلیل و با الگوها مقایسه می­کنند. روابط­ میان کلاسی شامل ارث بری، انواع برگشتی، تعریف[۱]، تعمیم[۲]، پیوند[۳]، و … می­شوند. به ­عنوان­ مثال­ SPOOL [19]،DP++  [۱۸]، Osprey [20]، و [۲۱] به شیوه ساختاری فوق، الگوها را شناسایی می­کنند.

بالانیا و همکارانش [۳] با استفاده ازیک چارچوب به نام کولامبوس، گراف­های معنایی منتزع[۴] را استخراج، و برای شناسایی الگو­ها بر اساس مقایسه گراف­ها[۵] عمل کردند [۵]. همچنین [۲] از معناشناسی صریح[۶] برای پیدا کردن الگوها روی گراف معنایی منتزع بهره می­گیرد. در هر حال برای شناسایی الگوها، علاوه بر خصوصیات ساختاری، تجزیه و تحلیل خصوصیات رفتاری نیز ضروری است.

تعداد صفحه : ۷۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***