دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه اسلامی : بررسی فقهی و حقوقی مهریه‌های غیرمتعارف و …

دانلود پایان نامه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (Ma)

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع :

بررسی فقهی و حقوقی

مهریه های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن

استاد راهنما :

دکتر محمدجواد باقی زاده

استاد مشاور :

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: تبیین ماهیت مهریه و حکمت ها و کارکردهای آن
۱. معنای لغوی مهریه ۱۰
۲. مهریه در اصطلاح ۱۱
۳. مستند فقهی پرداخت مهر ۱۲
۳ـ۱ مهر در قرآن ۱۲
۳ـ۲ مهر در سنت و روایات ۱۴
۴. تاریخچه مهریه ۱۷
۴ـ۱ مهریه در اقوام مختلف ۱۷
۴ـ۱ـ۱ مهریه در یونان قدیم ۱۷
۴ـ۱ـ۲ مهریه در عربستان قبل از اسلام ۱۷
۴ـ۲ مهریه در ادیان مختلف ۱۹
۴ـ۲ـ۱ مهریه در حقوق زرتشتی ۱۹
۴ـ۲ـ۲ مهریه در آیین یهود و مسیحیت ۱۹
۴ـ۲ـ۳ مهریه در حقوق اسلام ۱۹
۴ـ۲ـ۴ مهریه در ایران ۲۰
۵. جایگاه مهریه ۲۲
۶. فلسفه و حکمت های پرداخت مهر ۲۳
۶ـ۱ حکمت پرداخت مهر در روایات ۲۳
۶ـ۱ـ۱ استحباب کم بودن مهریه ۲۴
۶ـ۱ـ۲ نکوهش مهر زیاد ۲۵
۶ـ۱ـ۳ فلسفه وجوب مهریه ۲۶
۶ـ۲ حکمت پرداخت مهر در دیدگاه برخی اندیشمندان مسلمان ۲۶
۶ـ۲ـ۱ مهریه در مقابل استمتاع ۲۶
۶ـ۲ـ ۲ مهریه در مقابل بضع ۲۶
۶ـ۲ـ ۳ مهریه پاسخی به نیاز فطری ۲۶
۶ـ۲ـ ۴ مهریه مکمل سهم الارث ۲۶
۶ـ۲ـ ۵ مهریه وثیقه ای در مقابل طلاق ۲۷
۶ـ۳ حکمت پرداخت مهر از نظر جامعه شناسان ۲۷
۶ـ۳ـ۱ نظریه کارکردگرایی ۲۷
۶ـ۳ـ ۲ نظریه مبادله ۳۰
۷. علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر ۳۰
۸. تدابیر اسلام برای مهار طلاق ناشی از مهریه ۳۷
فصل دوم: احکام مهریه
مقدمه ۳۹
۱ـ ماهیت فقهی، حقوقی مهریه ۳۹
۱ـ۱ـ تعریف مهریه ۳۹
۱ـ۲ـ مهریه و ماهیت‏حقوقى آن: ۴۱
۱ـ۳ـ اقسام مهر ۴۱
۱ـ۴ـ مقادیر و مصادیق مهریه ۴۳
۱ـ۵ـ شرایط صحت مهریه ۴۹
۱ـ۶ـ استحقاق و عدم استحقاق مهریه در صورت عدم تعیین مهریه ۵۴
۱ـ۷ـ معیوب بودن مهریه قبل یا بعد از عقد نکاح ۵۵
۱ـ۸ـ نکات مختلفى درباره مهر ۵۷
فصل سوم: مهریه های غیرعقلایی
۱ـ مهریه غیرمتعارف و غیر عقلایی ۶۳
۲ـ کارکردهای منفی افزایش مهریه ۶۷
۳ـ راهکارهای جلوگیری از مهریه های غیرمتعارف ۷۱
۴ـ پیشنهادات ۷۴
سخن نهایی ۷۵
فهرست منابع ۷۶
چکیده انگلیسی ۸۲

چکیده

تعیین مهریه های غیرمتعارف و غیرعقلایی به دلیل فقدان قدرت بر تسلیم آن از نظر فقهی و حقوقی باطل انگاشته می شود و از عوامل تداوم زندگی زناشویی به شمار نمی آید بلکه آثار نامطلوبی را درپی خواهد داشت. در این رساله سعی شده است تا با گردآوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای به بررسی کتب فقهی وحقوقی مهریه های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن پرداخته شود تا شاید در یک مجموعه ی مدوّن اطلاعات سودمندی در اختیار طالبان این مباحث قرار دهد. به همین جهت با توجه به جایگاه مهریه به عنوان یک سنّت کهن در سیره ی قولی و عملی ائمه وتفاوت نگرش مردم درزمان حال به تبیین و روشنگری اقسام مهریه، صحت و بطلان آن، ماهیت فقهی و حقوقی آن، تفاوت مهریه های غیرمتعارف و غیرعقلایی و احکام مربوط به هر یک، علل افزایش میزان مهریه و… پرداخته شده است.

بنابراین در خصوص مهریه رجوع به اصل دین، یکی از منابع مهم تولید ارزش و تعریف رفتار بهنجار در جامعه ی ماست. مهریه های غیرمتعارف و غیرعقلایی از منظر دینی یک ناهنجاری شمرده می شوند. روایات متعددی بر سبک بودن مهریه تأکید می کنند و افزایش آن را منشأ خصومت می دانند. برخی از جامعه شناسان نیز در شناساندن رفتارهای بهنجار از رفتار نابهنجار فقط به تعاریف مرسوم در منابع غربی توجه می کنند و احیاناً در تحلیل و تبیین آنها دچار اشتباه می شوند.

واژگان کلیدی: مهریه، مهریه های غیرمتعارف، مهریه های غیرعقلایی

مقدمه

زندگی مشترک که با میثاق مقدس ازدواج آغاز می شود، یکی از با ارزش ترین نعمت هایی است که خداوند متعال جهت تکامل انسان ها قرار داده است. بی تردید چنانچه امر ازدواج با شرایط منطقی، صحیح و منطبق با اصول موجود در شرع مقدّس اسلام انجام پذیرد، حاصلی جز نزدیکی به معبود یکتا و آرامش انسان نخواهد داشت. یکی از شرایط ازدواج که لازم است پیش از وقع عقد زن و مرد بر سر ان به توافق رسند، مسأله ی مهریه است.

بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی که افراط و تفریط نباشد، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. «براساس آیه ی ۴ سوره ی نساء «واتو انساء صدقاتهن نحله…» فلسفه ی شرع مقدس برای مهریه یک نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا(س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می شده است.

در اجتماع کنونی ما که نوعاً ازدواج ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می کوشند تا پیوند ازدواج را استحکام ببخشند؛ غافل از این که همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می گردد.

با توجه به این که در حال حاضر در کشور ما بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون جوان در آستانه ی ازدواج قرار دارند و یکی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسأله ی مهریه است و نظر به این که ۷۸ درصد از جوانان، مهریه ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می دانند، تعیین میزان مهریه به نوع که هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هر گونه سوء استفاده ی احتمالی را بگیرد، تبدیل به یکی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا مطالعه ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب شناسی آن به منظور برنامه ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می باشد.

پرداختن قرآن کریم به موضوع مهریه در برخی از آیات(نساء آیه ی ۴ و ۲۴) نشان دهنده ی اهمیت آن در زندگی انسان است. در اسلام، مسأله ی مهر و پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد که در سنت اسلامی زن نمی تواند از پذیرش مهریه، ولو به مقدار ناچیز، سرباز زند. «مهریه به آن درجه از اهمیت نیست که عدم پرداخت آن موجب گسستن زندگی گردد، اما تعیین مهریه برای زن، نوعی عنایت و توجه به اوست.

دین مبین اسلام نسبت به اصل مهریه نظر کاملاً روشنی ارایه می دهد و شرط صحت عقد نکاح را در تعیین میزان مهریه می داند، اما نسبت به مقدار آن کمینه و بیشینه ای تعیین ننموده و به توصیه های اخلاقی با توافق طرفین بسنده نموده، اما شرایطی را در تعیین مهریه لحاظ کرده است.

با وجود آن که دین اسلام بر سبک بودن مهریه تأکید دارد، اما بررسی میزان مهریه ها در سال های اخیر افزایش میانگین مهریه را نشان می دهد. از آن جا که پدیده ی افزایش مهریه در ایران نسبتاً جدید است ریشه های آن را باید در شرایط سال های اخیر بررسی نمود. مطالعات نشان می دهد که عوامل زیادی افزایش مهریه را تحت الشعاع خود قرار داده که به طور خلاصه می توان به موارد زیر اشاره نمود: نسیه بودن مهریه، وقوع تغییراتی در نظام باورها، نگرش ها، رفتارها، انتظارات و ترجیحات اکثریت افراد جامعه و غلبه ی نگرش های مادی، تحرکات اجتماعی و ایجاد فرصت های جدید و استقلال طلبی نسبی برای زنان، مهار طلاق و کنترل نوجویی های مردان با توجه به بالا رفتن آمار طلاق، افزایش ارتقای منزلت اجتماعی زنان، تشریفات ازدواج، چشم و هم چشمی ها، کمال یابی ، شیوع ازدواج های برون فامیلی، تضعیف اعتماد اجتماعی، ترویج بی بند و باری و غیره.

افزایش مهریه با وجود آن که طلاق را برای مرد مشکل می سازد پیامدهای منفی به دنبال دارد. افزایش سن ازدواج و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان، تغییر در نوع همسرگزینی، کاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، تحمل اجباری زندگی های تصنعی، تحت الشعاع قرار گرفتن ارزش های دین، افسردگی، عصبیت و بدبینی، رواج فحشاء، حیله گیری و بداخلاقی، عدم وفای به عهد و از بین رفتن سرمایه های اجتماعی از جمله این پیامدهاست.

فلسفه ی مهریه در اسلام تبیین مطلوب بودن زن و طالب بودن مرد است. خداوند مهریه را تعیین فرمود تا مرد به وسیله ی مهریه صداقت خود را در ابراز علاقمندی نشان بدهد. با توجه به فلسفه ی مهریه، تعیین مهریه متناسب در حفظ زندگی زناشویی نقشی مهم ایفا می کند، زیرا همان گونه که مهریه ی سنگین در اسلام ناپسند شمرده شده، مهریه های اندک و حتی قرار ندادن مهریه نیز نامعقول می باشد. چون مهریه نشان از احترام مرد و زن است و نبودن یا اندک بودن آن موجب می گردد که زن خود را در مقابل زنان هم ردیف خود محقر و کوچک ببیند و آسیب های روحی و روانی به وی وارد آید. این در حالی است که در صورت زیاد بودن میزان مهریه مرد همیشه خود را مطیع و فرمان بردار زن خواهد دید و از ترس این که زن بنا به دلایلی مهریه ی خویش را مطالبه نماید، سعی می کند بنا به خواسته ی زوجه عمل نماید.

«مهریه»، جزو حقوق امضایی شرع مبین اسلام است. در دین اسلام احکام و حقوق به دو دسته امضایی و تاسیسی تقسیم می شوند. احکام امضایی از پیش از اسلام وجود داشته اند و شارع مقدس آنها را یا کاملا پذیرفته است یا با اندک تغییراتی جزو احکام و حقوق اسلامی برشمرده است. حال آنکه احکام تاسیسی برای نخستین بار توسط شارع مقدس وضع شده اند و مسلمانان موظف شده اند از این احکام و حقوق پیروی کنند. هنگامی که می گوییم «مهریه» جزو احکام و حقوق امضایی است، بدین معنی نیز هست که «مهریه» جزو حقوق عرفی جامعه بوده و شارع مقدس آن را به رسمیت شناخته است. بنابراین وجه عرفی «مهریه» را نباید فراموش کرد، ضمن آنکه در اسلام عنوان «مهرالسنه» که مهریه حضرت فاطمه سلام الله علیهاست و به عنوان میزان مهریه ای که سنت حضرت رسول (ص) آن را پذیرفته و مقبول می داند، مورد تایید بزرگان دین قرار دارد. مقام معظم رهبری از دو تعبیر درباره مهریه های سنگین استفاده فرموده اند. نخست ضرر زدن به جامعه است و تعبیر دوم سنت جاهلی است به فرض اگر دخترخانمی خواستار مهریه ای معادل سکه هایی که فاصله زمین تا ماه را پر کنند (در واقع چنین چیزی بوده است) و مرد هم آن را پذیرفت این دو هم به جامعه ضرر زده اند و هم سنتی جاهلی را ترویج داده اند. مهریه های عجیب و غریب مانند یک تن بال پشه و دست و پای داماد و امثال اینها نیز بیش از آنکه مهریه باشند، رفتارهایی عقلانیت گریز به شمار می روند. جامعه ای که بر آن عقلانیت حاکم نباشد، جامعه ای است که محیط مناسبی برای رشد انواع بزهکاری ها و ناهنجاری ها محسوب می شود. ازدواج امری عقلانی است، عقدی است دائم که جز با رضایت طرفین منعقد نمی شود. براساس این عقد، زن و مرد بر یکدیگر حلال می شوند و کانونی به عنوان خانواده را تشکیل می دهند.در این کانون که هسته ای ترین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی نیز هست، فرزندانی رشد و پرورش می یابند که قرار است انسان هایی صالح، سالم و کارآمد برای جامعه باشند. حال فرض بفرمایید که زن و شوهر به هنگام عقد یکی از انواع عجیب و غریب مهریه را پذیرفته باشند و عقد براساس آن منعقد شده باشد، در این صورت خانواده ای که در آینده شکل خواهد گرفت آیا می تواند رفتاری عقلانی و زیستگاهی معقول برای اعضای آن باشد؟ پاسخ قطعا منفی است. مهریه های سنگین یا مهریه های عجیب و غریب، خود معلولند، علت ها را باید شناخت و با ریشه یابی علت ها می توان با معلول برخورد کرد. متاسفانه طی چند دهه گذشته کمتر مشاهده شده است که نهادهای فرهنگ ساز و نهادهایی که در زمینه فرهنگ جامعه تصمیم گیری یا تصمیم سازی می کنند به این مهم توجه داشته باشند. اکنون ما با معضل رشد روزافزون مهریه های سنگین یا عجیب و غریب روبه رو هستیم. در واقع عرفی در حال شکل گیری است که عرف بیمارگونه است. بی تردید باید به چاره جویی پرداخت. به نظر می رسد که در گام نخست باید جامعه را نسبت به عوارض منفی این معضل آگاه ساخت که آن نیز برعهده مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر است.

در قدیم خانواده ها به جای این که طلا مهر کنند، ۳دانگ خانه را به اسم عروس می کردند تا هم سرمایه ای برای عروس و پسرشان باشد و هم خانواده دختر آینده نگری می کردند تا صاحب ملک شود و سرپناهی داشته باشد اما به دلیل شرایط بد اقتصادی چون خانواده ها سرمایه ای ندارند که بتوانند به عنوان مهریه استفاده کنند به سکه روی آورده اند. تعیین مهریه های نامتعارف به این دلیل است که دختران شغلی ندارند و اگر طلاق بگیرند باید بتوانند به نحوی زندگی شان را بگذرانند و بالا گرفتن مهریه به این دلیل است که دختر کار نمی کند و اگر طلاق گرفت بتواند زندگی اش را بگذراند. پسرها نیز در زمان خواستگاری به این دلیل این مهریه ها را قبول می کنند که فکر می کنند مهریه را نه کسی داده و نه کسی گرفته و خوب می دانند که نمی توانند حتی یک صدم مهریه ای را که تعیین کرده اند، پرداخت کنند.

تعداد صفحه :۹۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***