دانلود پایان نامه حقوق در مورد پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

پرداخته است.

و بسیاری از کتابها و مقالات مرتبط که هر کدام از زاویه و دیدی خاص به اشتغال زنان پرداخته است.

۷- جنبه ی جدید و نوآوری بودن تحقیق:
درباره ی فعالیت و اشتغال زنان، پژوهش ها و تحقیقات زیادی انجام شده است. در پایان نامه ی کنونی جنبه جرمشناسی و راهکار جهت پیشگیری از جرم مدنظر بوده؛ بحث بررسی آسیب های اشتغال زنان در این تحقیق در جامعه ایرانی که مذهب اسلامی دارد مدنظر بوده تا با توجه به فرهنگی که در جامعه حاکم است بتوان راهکار مناسب ارائه داد چرا که اغلب تحقیقات با در نظر گرفتن جوامع غربی و شرایطی که زنان در آنجا دارند، تالیف شده است. با توجه به فرهنگ موجود در جامعه که ریشه در مذهب اکثریت افراد دارد سعی شده تا با رهنمودهای دینی آسیب ها را معرفی و راهکار مناسب ارائه شود.
۸-روش تحقیق سامانه ی دقیق تحقیق:
این روش با استفاده از منابع کتابخانه ی و به روش توصیفی–تحلیلی تدوین شده است.
۹- سامانه ی دقیق تحقیق:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پایان نامه ی حاضر، در سه فصل تدوین گردیده است. بعد از بیان کلیات در فصل اول به روال همه پایان نامه ها، مفاهیم، تاریخچه ی اشتغال زنان و منابع و مبانی موضوع است. در فصل دوم به صورت تیتروار تمامی پیامدهای حاصل از اشتغال زنان ذکر شده و سپس به ویژگی زنان از لحاظ جسمی و روحی پرداخته و در نهایت در فصل سوم آثار اشتغال زنان بر انحرافات نزدیکترین افراد یک خانواده از خود زن تا همسر و فرزند مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول:
مفاهیم،پیشینه، مبانی

مبحث اول: مفهوم شناسی
گفتار اول:اشتغال
الف: مفهوم لغوی اشتغال
اشتغال . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) به کاری پرداختن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). مشغول شدن . (تاج المصادر) (زوزنی ) (موید الفضلا). به کاری درشدن
۱-مشغول شدن به کاری. ۲. (اسم) شغل.
اشتغال واژه ی عربی به معنای “به کاری مشغول شدن” است که بر وزن افتعال می باشد و آن مطاوعه ی باب تفعیل است و “اشتغال بکذا” به معنای تشغل یعنی به کاری مشغول شدن می باشد و ریشه آن شغل است.
در فرهنگ فارسی عمید ذیل اشتغال آمده است: مص.[ع] مشغول شدن، به کاری پرداختن، سرگرم شدن به کاری واژهی شغل، در فرهنگ فارسی به معنای کار و پیشه تعریف شده است. کلمه ی کار که در بعضی موارد به جای شغل به کار می رود در معنای پیشه و عمل و یا “هر چیزی که از شخص یا شی صادر می شود و آنچه که انجام شود” گفته می شود.
ب: مفهوم اصطلاحی اشتغال
اشتغال به فعالیتی اطلاق می شود که به منظور تهیه و تولید کالا و خدمات اقتصادی انجام می شود؛ در حالی که کار معنایی عام دارد و هر فعالیتی را در برمی گیرد، در همین راستا کار می تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیاز های انسانی را برآورده می سازد. شغل یا پیشه کاری است که در همه فرهنگ ها نظام اقتصادی یا اقتصاد است که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کالاها و خدمات سروکار دارند.
کار یکی از عوامل عمده تولید و متشکل است از اعمال قوه فکری یا دستی که در برابر آن مزد، حقوق، معاش یا حق الزحمه کسب و کار گرفته می شود. در گفتگوی روزانه این اصطلاح بیشتر به معنای محدودتر یعنی کارهای دستی یا به طور کلی کارهای کارگران دستی به کار می رود. در نظریه اقتصادی، کوشش انسانی، فعالیتی است که در جهت تولید هدایت می شود. به عنوان یک عامل تولید کار از مواد اولیه، سرمایه و مدیریت جدا می شود و فقط شامل مساعی کارگران در اشتغال است. به معنای دیگر کار، کلیه ی افرادی را در برمی گیرد که برای زیستن کار می کنند. این تعریف به نیروی کار یک ملت بر می گردد که شامل کلیه جمعیت قابل اشتغال و بالای یک سن معین است. کار یکی از عوامل تولید که دربرگیرنده تمامی فعالیت های اقتصادی انسان اعم از فکری، یدی، تخصصی و غیر تخصصی برای تولید ثروت می شود.
اشتغال به کار معمولا وضعیتی است که توسط مراجع و مراکز آماری و اقتصادی هر کشور با ذکر ویژگی های معین تعریف می شود. مثلا مرکز آمار ایران شاغل را چنین تعریف کرده: کلیه جمعیت ده ساله و بیشتر که در هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری به کاری اشتغال داشته اند… و در این مدت به طور متوسط روزی هشت ساعت یا بیشتر کار کرده اند؛ شاغل محسوب می شوند. بنابراین در اصطلاح متعارف اشتغال به کارهای تمام وقت، دارای مزد و عمدتا بیرون از خانه اطلاق می شود.
اشتغال دارای سه ویژگی اساسی است: ۱- انجام فعالیت در زمان مشخص و منظم ۲-دریافت مزد در قبال ساعات کار ۳- وجود فاصله بین محل کار و زندگی یا به عبارتی فاصله گرفتن محل تولید و مصرف
مقصود از زنان به طور مشخص جنس مونث در مقابل جنس مذکر است و شامل سه گروه خاص می شود. زنان متاهل؛ زنان سرپرست خانواده و زنان مجرد.

گفتار دوم:آسیب
الف: مفهوم لغوی آسیب
آسیب . (اِ) زخم. کوب. ضرب: به آسیب پا و بزانو و دست همی مردم افکند چون پیل مست. عنصری. صدمه.کوس. کوست.
( اِ.)۱- زخم، صدمه. ۲- رنج. ۳- آفت، بلا. ۴- آزار. ۵- زیان، ضرر.
[‘āsib] 1. هر عیب، نقص، یاجراحت که به سبب عاملی مانند ضربه ایجاد می‌شود؛ صدمه؛ تماس؛ سایش.
گفتار سوم:فرهنگ
الف: مفهوم لغوی فرهنگ

(فَ هَ) [ په . ] (اِ.) ۱- علم، دانش. ۲- تربیت، ادب. ۳- واژه نامه، کتاب لغت. ۴- عقل، خرد. ۵- تدبیر، چاره.
۱- علم؛ ۲- دانش، ادب؛ ۳- معرفت تعلیم‌ و تربیت؛۴- آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت. به باورهای سنتی، شکل گیری های اجتماعی و ویژگی های یک گروه نژادی، دینی و اجتماعی نیز فرهنگ گفته می شود.
ب: مفهوم اصطلاحی فرهنگ
تعریف فرهنگ به علت وسعت و گستردگی، کار ساده ای نیست. به نظر ادوارد تایلر (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، مردم شناس بزرگ انگلیسی، “فرهنگ مجموعه ی پیچیده ای است که شامل مجموعه علوم و دانش ها، اعتقادات، هنرها، عقاید و افکار، صنایع، تکنیک، اخلاق، قوانین و مقررات سخن، عادات و رسوم و ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه ی خود فرا می گیرد و در قبال، تعهداتی به عهده دارد”. ژان کازنو، ثمره واقعی و قابل کوشش انسان ها در زندگی اجتماعی به طور کلی فرهنگ نامیده می شود. رالف لینتون انسان شناس مشهور آمریکائی، فرهنگ را این طور تعریف می کند: “فرهنگ ترکیبی از رفتار مکتسب است که به وسیله اعضا جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد مشترک است.”
فرهنگ به مجموعه ای از باورهای دینی، سنت های اجتماعی، سلیقه های فردی و قومی و نژادی و عادات تاریخی گفته می شود که به هم آمیخته و جداسازی آن مشکل است.
در میان برخی خانواده ها، به ویژه خانواده های سنتی، حضور زن در بازار کار محدود است. مردان در این خانواده ها با اشتغال زنان و دختران مخالفند و کار کردن زن را نشانه عدم توان تامین هزینه ها و آن را مایه ی سرشکستگی خود می دانند. به علاوه بسیاری از مردان محیط کار را مناسب زنان نمی دانند و با ممانعت از اشتغال زنان، محافظت آنان از محیط خطرناک و آزارهای محیط کار خواستارند.
فرهنگ جوامع نوعی تقسیم بندی کار بر اساس جنسیت را ایجاد کرده است. در باب اشتغال و بخصوص اشتغال زنان نیز با باورهای فرهنگی روبرو هستیم. مردان و گاهی خود زنان برخی از مشاغل را بد می دانند و از انجام آن می پرهیزند و برعکس؛ یعنی کارهای که خاص زنان است و کارهای که خاص مردان است. این تفاوت ها ساخته و پرداخته ی فرهنگ جوامع است و ربطی به تفاوتهای طبیعی زنان و مردان ندارد، یعنی شغل مهر مردانه و زنانه می خورد. هم مردان و هم زنان معتقدند که کار برای زنان از اهمیت کمتری نسبت به مردان دارد و مرد به دلیل مسولیتی که در تامین معاش خانواده دارد باید دستمزد بیشتری را دریافت کند و از امنیت شغلی بیشتری برخوردار باشد. بسیاری از زنان هم چون کارفرماها و مردان بر این باورند که اگر شغلی هم داشته باشند باز در درجه ی اول مسول امور خانه و بچه داری اند. این تصور چنان نافذ و از زمره ی بدیهات عقل سلیم به شمار می رود که به ندرت مورد تردید یا اعتراض واقع می شود.
ج: مفهوم اصطلاحی آسیب شناسی فرهنگی
آسیب شناسی فرهنگی طبعاً به بررسی آفات و آسیب هایی می پردازد که جنبه فرهنگی دارند و عناصر شکل دهنده ی هنجارها، ارزش ها، نهادها و عقاید و مجموعه ی کنش های رایج افراد یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند و با رسوخ در هسته مقاومت افراد آن ها را در برابر آسیب های فرهنگی آسیب پذیر می نماید. این کنش ها کم کم در جامعه جنبه نهادینه شده ای پیدا می کنند و به شکل آداب و سنن حاکم جامعه در می آیند، که نتیجه اش استحاله فرهنگی و ایجاد نوع جدیدی از کنش های فرهنگی است که با فرهنگ و کنش های قبلی که به عنوان فرهنگ اصیل شناخته می شوند، تفاوت بارزی دارد. البته لازم به ذکر است که یک آسیب فرهنگی امری نسبی است. به این صورت که ممکن است برای جامعه خاصی آفت و آسیب جدی؛ اما برای جامعه ای دیگر امری عادی به شمار آید. در یک تقسیم بندی کلی آسیب های فرهنگی را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد: ۱ـ آسیب های فرهنگی ـ فکری ۲ـ آسیب های فرهنگی ـ روانی ۳ـ آسیب های فرهنگی ـ اجتماعی ۴ـ آسیب های فرهنگی ـ اقتصادی ۵ـ آسیب های فرهنگی- سیاسی
گفتار چهارم : حقوقی و جرمشناسی
الف:مفهوم لغوی حقوقی
حقوقی. [ ح ُ ] (ص نسبی ) منسوب به حقوق. مقابل ِ جزائی: محاکم حقوقی.
حقوق جمع حق، در لغت در معناهای گوناگونی به کار رفته است. برخی از معانی لغوی این واژه، به شرح زیر است: راستی، عدالت، ثابت و یقین که در آن جای تردید و انکار نباشد، شایسته و سزاوار، راستی در گفتار، مال، ملک و سلطنت، بهره و نصیب، امر صورت پذیرفته و انجام شده، دوراندیشی، مرگ و …
ب:مفهوم اصطلاحی جرمشناسی
حقوقدانان و جرمشناسان بر این عقیده اند که در سراسر واژگان حقوقی و جرمشناسی، هیچ واژه ای از نظر معنا به پیچیدگی واژه ی جرم یا بزه نیست. با این وجود، درک معنای این واژه در بررسی وضع قانون و نقص آن و در ارزیابی مجازات، از اهمیت بسزا برخوردار است. تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد باید بین ارزش هایی که نقض می شود تفکیک قائل شد. از این رو، حقوقدانان در تعریف جرم تعاریف متفاوتی ارائه داده اند، برخی آن را عمل خلاف قانون می دانند که محض انجام و یا استیفا حق نبوده و برای آن مجازاتی مقرر است. برخی نیز آن را شامل رفتاری می دانند مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی تربیتی، مراقبتی و درمانی قرار می دهد.
جرم در فرهنگ انگلیسی به عنوان عمل مثبت یا منفی که قوانین جزایی را نقض می کند، تعریف شده و همچنین گفته شده جرم و جنحه مترادف اند با این تفاوت که جرم در مورد جرایم شدیدتر استفاده می شود.
از دیدگاه جامعه شناسان، جرم تخطی از قوانین و مقررات کیفری است. این واژه به غلط در مورد هر رفتار مغایر با الگوهای پذیرفته شده به کار می رود و به سختی می توان تمام علل جرم زا را برشمرد؛ چرا که جرم، مجموعه ای متشکل از علل و عوامل بی شمار ارتکاب می یابد. به عقیده جامعه شناسان، این مجموعه، غیر قابل تکرار است و دارای ابعاد کیفی و کمی از یک سو، فردی و اجتماعی از سوی دیگر است.

مبحث دوم: تاریخچه اشتغال زنان
گفتار اول: اشتغال زنان در دوران باستان
پرفسور گیرشمن در نگاهی اجمالی به تاریخ شکل گیری جوامع، درباره جایگاه کلی زنان می نویسد: “درجامعه بدوی وظیفه مخصوصی به عهده زن گذاشته شده بود. وی گذشته از آن که نگهبان آتش و شاید اختراع کننده و سازنده ظروف سفالین بوده و… جستجوی ریشه های خوردنی نباتات یا جمع آوری میوه های وحشی را به عهده داشته است. نخستین مساعی او در راه کشاورزی در زمین های رسوبی انجام گرفت، و در همان حال که مرد اندک پیشرفتی کرده بود، زن با کشاورزی ابتدایی خود در دور