دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرجمعیت شناسی وصفات روانی بر تعصبات سرمایه گذاری در بورس …

دانلود پایان نامه

گرایش : مالی

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

           دانشکده تحصیلات تکمیلی

                                          گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) مدیریت بازرگانی

” گرایش مدیریت مالی”

عنوان:

مطالعه تأثیرجمعیت شناسی وصفات روانی بر تعصبات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

استاد مشا