دانلود پایان نامه ارشد: شناخت سلفیه عربستان و بررسی مبانی فکری آنها در توحید و نبوت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام

گرایش : کلام

عنوان : شناخت سلفیه عربستان و بررسی مبانی فکری آنهادر توحید و نبوت

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام

گرایش کلام

عنوان:

شناخت سلفیه عربستان و بررسی مبانی فکری آنها در توحید و نبوت

استاد راهنما:

دکتر علی اله بداشتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول ۱

۱-۱. منشأ فکری و ریشه های تاریخی سلفی گری در اسلام ۲

۱-۱-۱. جریان جدائی ثقلین. ۳

۱-۱-۲. جریان منع حدیث. ۷

۱-۱-۳. جعل حدیث. ۱۴

۱-۱-۴. ظهور بعضی از خواص در این جریان. ۱۸

۱-۲. ریشه های سلفی گری و نقد آن ۳۱

۱-۳. معرفی رجال علمی سلفیه عربستان و آثار ۳۹

۱-۴. سلفیه در لغت و اصطلاح ۴۰

۱-۵. موقعیت ژئوفیزیکی کشور عربستان ۴۹

فصل دوم ۵۴

۲-۱. بررسی مبانی هستی شناختی ۵۶

۲-۱-۱. مراتب هستی از منظر سلفیه . ۶۰

۲-۱-۲. جایگاه محسوسات و غیب در تفکر هستی شناختی سلفیه . ۶۷

۲-۲. بررسی مبانی معرفت شناسی و روش شناسی ۶۷

۲-۲-۱. تاکید بر ظواهر قرآن و سنت. ۷۰

۲-۲-۲. حجیت قول صحابی و فهم سلف صالح . ۸۳

الف : نقد از طریق آیات قرآن ‏ ۸۴

ب : نقد از طریق روایات‏ ۸۴

ج : نقد از طریق سیره صحابه‏ ۸۵

د : نقد از طریق  اعتراف صحابه به قصور علم خود ۸۶

ه : نقد از طریق عدم آشنایى آنها با احکام‏ ۸۷

و : نقد از طریق تفرّق صحابه‏ ۸۸

ز : نقد از طریق اختلاف صحابه در فهم از سنت‏ ۸۹

ح : نمونه‏هایى از اجتهاد در مقابل نص‏ ۹۰

۲-۲-۳. حجیت اجماع . ۹۱

۲-۲-۴. حجیت خبر واحد در اعتقادات . ۹۶

۲-۲-۵. اثبات و قبول فطرت در اثبات ذات و توحید . ۱۰۰

۲-۲-۶. توقیفی بودن اسماء و صفات . ۱۰۴

۲-۲-۷. نفی یا نهی از تعقل و تدبر در اصول دین و انکار حسن و قبح عقلی   ۱۰۹

الف :  موارد ملازمات‏ ۱۱۱

ب : موارد تنقیح مناط ۱۱۱

ج : موارد حسن و قبح‏ ۱۱۲

د : حسن و قبح عقلى از دیدگاه قرآن کریم‏ ۱۱۳

ه : ثمرات حسن و قبح عقلى‏ ۱۱۵

و : عقل نظرى و عقل عملى‏ ۱۱۶

ز : تبیین قاعده حسن و قبح عقلى‏ ۱۱۶

ح : ادله قائلین به حسن و قبح عقلى‏ ۱۱۷

ت : میزان استفاده از عقل نزد سلفى‏ها ۱۱۸

ی : عدم استقلال عقل در فهم حقایق‏ ۱۱۸

ک : تقدیم روایت صحیح بر عقل‏ ۱۱۹

ل : وهابیان و تقدیم نقل صحابه بر عقل‏ ۱۱۹

م : ادله وهابیان در تقدیم نقل بر عقل‏ و پاسخ به آن ها ۱۲۲

۲-۲-۸. سلفیه و انحصار استدلال به ادله قرآنى و روایى‏ . ۱۳۰

۲-۲-۹. دیدگاه سلفیه در تلقی وحی . ۱۳۴

الف : نقد اول : تأمین هدف بعثت با عصمت از سهو وخطا ۱۳۵

ب : نقد دوم : اصلح‏بودن عصمت از سهو و خطا ۱۳۵

ج : نقد سوم : لزوم یکى از دو محذور ۱۳۶

د : نقد چهارم : لزوم دور و تسلسل‏ ۱۳۶

۲-۲-۱۰. نفی ارتباط تکوینی اموات یا نفی حیات برزخی . ۱۳۸

الف : نقد اول : ترکیب انسان از روح و جسم‏ ۱۴۰

ب : نقد دوم : استمرار حیات بعد از انتقال از دنیا ۱۴۱

ج : نقد سوم : وجود ارتباط بین حیات برزخى وحیات مادى‏ ۱۴۳

ه : نقد چهارم : جواز صدا زدن اموات‏ ۱۴۵

۲-۳. بررسی مبانی معنا شناختی ۱۴۹

۲-۳-۱. نفی تاویل لغوی (مجاز و استعاره) در قرآن . ۱۴۹

۲-۳-۲. نفی تشبیه گرائی ، نفی تعطیل و تشابه مفاهیم صفات . ۱۵۵

فصل سوم ۱۵۶

۳-۱. بررسی اجمالی ثمرات مبانی سلفیه در توحید ۱۵۷

۳-۱-۱. تکفیر غیر سلفیه‏ . ۱۶۴

۳-۱-۲. بدعت دانستن تبرک و استشفاء به آثار اولیاى خدا . ۱۶۹

۳-۱-۳. روا ندانستن زیارت قبور پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت (علیهم السلام)   ۱۷۰

۳-۱-۴. روا ندانستن شفاعت‏خواهى، توسل و استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و آله  و اهل بیت (علیهم السلام). ۱۷۳

۳-۱-۵. شرک پنداشتن سوگند به غیر خدا . ۱۷۷

۳-۲. بررسی اجمالی ثمرات مبانی سلفیه عربستان در نبوت ۱۸۰

۳-۲-۱. نفى تقدس از پیامبران‏ . ۱۸۲

۳-۲-۲. نسبت شرک به مادر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله . ۱۸۴

فهرست منابع و مآخذ ۱۸

چکیده:

سلفیه عربستان به رهبری مذهبی آل الشیخ و سیاسی آل سعود در عصر حاضر ، و باتکیه بر مبانی عقیدتی افرادی چون احمد بن حنبل و به خصوص ابن تیمیه ، در هستی شناسی حس گرا بوده  و نسبت دادن تمام اعراض به خدای متعال از لوازم کلام آنها برداشت می گردد . سلفیه در مباحث معرف شناسی برای عقل هیچ اعتباری قائل نیستند و فقط بر نقل تکیه داشته و در مباحث معنی شناسی منکر وجود مجاز در قرآن بوده و قائل به توقیفی بودن اسماء و صفاتند و با تاکید بر ظواهر قرآن ، سنّت و فهم سلف صالح ، هرگونه تعقّل را در مباحث عقیدتی غیر قابل قبول دانسته و حتی روایت واحد را بر اصل عقلی مقدّم می دارند . انکار غیب واقعی از لوازم این مبانی فکری است و با توجه به مبنای هستی شناختی ، برزخ به آن معنا که شیعه و اهل سنت قبول دارند ، نفی می گردد و راه معرفت عقلی به این مباحث مسدود خواهد بود . اینان در عصمت فقط پیامبران را در حیطه دریافت و القاء وحی معصوم دانسته و عصمت ذاتی را برای هیچ یک از انبیاء قائل نیستند و با توجه به روایات موجود در صحیحین که عمده منبع صحیح نزد سلفیه به شمار می آید باید صفاتی برای خدا فرض کرد که جسمانی بوده و خدای مجرّد در این مکتب بی معنا است .

مقدمه
طرح و تبیین مسأله؛
اختلاف آرای مسلمانان در مفاهیمی چون توحید، شرک، إیمان، بدعت و مانند آنها، ریشه در أصول و مبانی خاص آنان دارد. در این پایان نامه به تبیین و بررسی مبانی سلفیه عربستان در توحید و نبوت خواهیم پرداخت و مباحثی در زمینه هستی شناسی، روش شناسی، معنا شناختی و ثمرات این مبانی در توحید و نبوت از منظر خوانندگان می گذرد .

تعداد صفحه : ۲۳۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***