دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بیماری لکه موجی سیب زمینی

دانلود پایان نامه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی

با عنوان: بیماری لکه موجی سیب زمینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

منطقه تاش، مجن، ابر و بسطام طی سال زراعی ۹۱-۹۰ مورد بررسی قرار گرفتند. در طول فصل، ضمن انجام بازدیدهای منظم،مقدار بیماری به صورت دو متغیر درصد وقوع و شدت متوسط به صورت هفتگی یاداشت برداری گردید.درصدو وقوع نهایی بیماری در مناطق یاد شده به ترتیب ۵۶/۶۹، ۵۲/۶۷، ۴/۹۰،۷۶/۸۹ و شدت نهایی بیماری به ترتیب ۳۶/۳۷ ،۸۶/۳۶ ، ۵۶/۴۱ و ۲۸/۴۲ بوده است. تفاوت مقدار بیماری در بین چهار منطقه و در بین مزارع معنی دار بوده است. از بین مناطق اجرای طرح نیز، مزارعابر و مجن،باشدت متوسط ۲۸/۴۲ و ۸۶/۳۶ درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بیماری را به خود اختصاص دادند.بررسی منحنی پیشرفت بیماری(تجزیه های زمانی اپیدمی) با استفاده از ۴ مدل رشد نشان داد مدل گومپرتز مناسب ترین مدل رشد برای توصیف پیشرفت این بیماری در شرایط منطقه شاهرود می­باشد. این مدل با داده های ۸/۹۸ درصد مزارع مطالعه شده برازش بسیار عالی(ضریب تبیین متوسط ۸/۹۶درصد) نشان داد و پیشرفت بیماری در سایر مزارع نیز به خوبی (ضریب تبیین حداقل ۹۱ درصد) با این مدل قابل توصیف بود.بررسی روابط بین وقوع و شدت بیماری با استفاده از ۴ مدل آماری مختلف نشان داد که مدل های آلومتری(تبدیل لگاریتم طبیعی) و ریشه مربع، به ترتیب با برازش داده های ۳۶ و ۴ مزرعه بهترین مدل ها می باشند اما بر اساس صحت پیش بینی(تبدیل برگشتی داده ها)، مدل آلومتریبه عنوان مدل برتر انتخاب گردید .

واژگان کلیدی:سیب زمینی،لکه موجی ، وقوع بیماری، شدت بیماری، تحلیل زمانی

مقدمه:

سیب زمینی یکی از تولیدات مهم کشاورزی در سراسر جهان بوده و به علت دارا بودن مواد مختلف انرژی زای قندی، پروتئینی و ویتامین ها جزء یکی از محصولات استراتژیک و هم ردیف گندم، جو و برنج محسوب      می شود. طبق آمار منتشر شده از سوی اداره کل آمار و اطلاعات کشور در سال ۱۳۸۹ سیب زمینی در سطحی معادل ۱۴۴ هزار هکتار از اراضی آبی کشور کشت شده است، متوسط عملکرد هکتاری آن ۲۱ تن بوده و محصول سالانه آن بالغ بر سه میلیون تن می باشد( بهداد،۱۳۸۱).

سیب زمینی یکی از محصولات مهم کشاورزی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما می باشد و بیماری لکه موجی و لکه قهوه ای آلترناریایی سیب زمینی جزء بیماری هایی هستند که با تولید انواع توکسین ها باعث خشکیدگی بوته های سیب زمینی و کاهش محصول آن می گردد.

این بیماری از بیماری های قدیمی شناخته شده در سیب زمینی است. تاریخچه شروع این بیماری در ایران کاملاً مشخص نیست و اطلاعاتی در مورد چگونگی ورود این بیماری همراه با گیاه سیب زمینی به ایران در دسترس نمی باشد.

اولین گزارش مکتوب مشاهده این بیماری به سال ۱۳۵۶ بر می-گردد که شیوع این بیماری از مناطق اهواز،گزارش شده است(Ershad 2009).

طبق آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰، جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بین یکی از مشکلاتی که بروز خواهد نمود سوء تغذیه بخصوص در کشورهای درحال توسعه است (کوچکی و بنایان اول،۱۳۷۳؛ بنایی و همکاران،۱۳۷۴). در استان سمنان منطقه بسطام، سالانه ۳۸۰۰ هکتار از بهترین اراضی به کشت گوجه فرنگی اختصاص داده می شود. در سال های پر باران مزارع گوجه فرنگی به شدت مورد حمله بیماری لکه موجی قرار می گیرند.

با وجود اینکه این بیماری خسارت قابل توجهی به سیب زمینی در منطقه بسطام وارد می کند اما هنوز برنامه ریزی های دقیق و مناسب و به موقع با آن طبق پیش بینی های آماری جامع صورت نگرفته است.

امید است نتایج حاصله راهگشای سایر پژوهشگران جهت استفاده در برنامه های کنترل تلفیقی لکه موجی سیب زمینی باشد.

اهداف تحقیق:

  • با وجود این که منطقه بسطام قطب تولید سیب زمینی در استان سمنان به شمار می رود و بیماری لکه موجی سیب زمینی نیز از سال های قبل در آن مشاهده شده است، اما هنوز هیچ آمار درست و قابل اعتمادی درباره ی وضعیت آلودگی مزارع این منطقه منتشر نشده است. یکی از اهداف این تحقیق، بررسی وضعیت آلودگی مزارع سیب زمینی و ارایه آماری واقعی جهت استفاده ی محققان، کارشناسان و مسؤولان در امر تحقیق، مدل سازی و برنامه ریزی بوده است.
  • تاکنون هیچ تحقیقی درباره بررسی پیشرفت زمانی بیماری EBسیب زمینی در استان انجام نشده و یکی دیگر از اهداف این تحقیق، مطالعه ی پیشرفت بیماری در مناطق مختلف شهر بسطام و تحت شرایط متنوع اقلیمی در طول زمان بوده است.
  • روابط بین میزان وقوع و شدت بیماری لکه موجی، تاکنون در مورد هیچ کدام از میزبان های قارچ عامل این بیماری در استان سمنان مورد مطالعه قرار نگرفته است. یکی دیگر از اهداف این تحقیق، مطالعه ی رابطه ی کمّی بین دو کمیت یادشده و ارایه مدلی جهت پیش بینی قابل اعتماد شدت بیماری بر اساس ارزیابی میزان وقوع بیماری در مزارع سیب زمینی شهر بسطام، بوده است.
  • تحقیق در زمینه ی مدل ارزیابی خسارت بیماری های گیاهی، از موضوعاتی بوده که در کشور ما درصد بسیار اندکی از انتشارات این رشته را به خود اختصاص داده و یکی از اهداف این تحقیق، مطالعه ی مدل ارزیابی خسارت بیماری لکه موجی در سیب زمینی و برقراری ارتباط بین متغیرهای مختلف وابسته به اپیدمی با خسارت ناشی از بیماری به عملکرد محصول بوده است.
  • بررسی احتمال وقوع اپیدمی بر اساس عوامل مختلف آب و هوایی و زراعی و یافتن مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر وقوع اپیدمی این بیماری

 2-1-گیاه میزبان:

سیب زمینی با نام علمی Solanum tuberosum از خانواده سیب زمینیSolanaceae با نام انگلیسی Potato، گیاهی علفی، پایا، دارای غده های زیر زمینی مملو از ذخایر نشاسته ای می باشد. بر روی این غده ها که در واقع ساقه های زیر زمینی گیاه به حساب می آیند جوانه هایی به وجود می آید که از نمو آنها ساقه های عمود نتیجه می گیرد. در ناحیه زیر زمینی ساقه های اخیر نیز برگ های فلس مانندی ظاهر می شوند که از کناره آنها انشعابات افقی خارج می شوند. این انشهابات سریعا تورم حاصل کرده و غده هایی به ابعاد متفاوت به وجود می آورندکه مملو از اندوخته های نشاسته ای می باشند و به مصرف تغذیه می رسند.(حیدرنیا،۱۳۶۵).سیب زمینی گیاه بومی ارتفاعات کوه های آند در آمریکای شمالی می باشد(Horton,1987).بررسی مناطق باستانی نشان   می دهد که سیب زمینی حداقل از ۸۰۰۰ سال پیش مورد کشت و کار قرار می گرفته است.از ۲۰۰۰ گونه شناخته شده Solanum، بین ۱۸۰-۱۶۰ گونه ی آن گیاهانی با قابلیت تولید غده های زیر زمینی می باشند. هشت گونه از این جنس با عنوان منابع غذایی پرورش داده می شوند اما تنها گونه ی S.tuberosum به صورت گسترده و در سطح جهانی مورد کشت و تولید قرار گرفته است. گونه های اهلی شده جنس مذکور محصول اصلی بومیان پرو از زمان کشف این سرزمین توسط کاشفین اسپانیایی در اواسط دهه ی ۱۵۰۰ بوده است. در حدود سال ۱۵۷۰ به اروپا معرفی شد. سپس در انگلیس کشف گردید و تکثیر آن با غده توسط ایرلندی ها صورت گرفت و به همین دلیل سیب زمینی یک وا‍ژه ایرلندی است(روشندل و همکاران،۱۳۸۵). هنوز نمونه های وحشی آن در شمال شیلی و آرژانتین وجود دارند.

در زمان فتحعلی شاه قاجار توسط سرجان ملکم انگلیسی برای اولین بار وارد ایران و احتمالاً برای اولین بار در پشند، دماوند و منطقه فریدون کنار اصفهان کشت شد(حیدرنیا،۱۳۶۵). نام انگلیسی آن potato‌، نام فرانسوی آن Pomme de Terre ، نام آلمانی آن Kartofel (طباطبایی،۱۳۶۵) و در زبان ترکی به آن Patates‌ می گویند (Davis,1978)‌ . بعد از غلات منبع اصلی کربوهیدرات را تشکیل می دهد. از مصارف دیگر تولید نشاسته، دکستروز و استفاده در صنایع تولید الکل از طریق تخمیر می باشد(Morrison, et al., 2000).

نشاسته سیب زمینی میزان بالایی فسفر داشته و ژل های حاصل از آن غلضت بالایی دارند(Narpinder, et al., 2000). سطح زیر کشت آن در سال ۸۸-۸۷ حدود ۱۵۴ هزار هکتار که شامل ۹۸.۱۷ درصد آبی و بقیه به صورت دیم بود. همدان ۱۶.۶۳ درصد از سطح اراضی زیر کشت سیب زمینی را در ایران با تولید بیشترین میزان تولید داراست.

استان های اردبیل، اصفهان، کردستان، زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۱۳.۶۸و۱۱.۴۲و۷.۷۰ و۷.۱۰و۵.۸۷ درصد تولید دارای مقام های دوم تا ششم می باشند. میزان تولید در ایران ۴.۱۱ میلیون تن است که ۹۹.۳۲ درصد آن آبی است. عملکرد سیب زمینی آبی در کشور ۲۶۹۸۶.۹۵ کیلوگرم و دیم ۹۸۷۲.۳۰ کیلوگرم در هکتار بوده است(بی نام، ۱۳۸۹).

ساقه های هوایی سیب زمینی دارای برگ های مرکب از ۷-۱۲ برگچه است. در فواصل این برگچه ها نیز برگچه های کوچکتری جای دارند که به آن ظاهر مشخص می دهد به طوری که وجود آنها سبب می شود که به سهولت این گیاه از گونه های دیگر Solanium تشخیص داده شود.گلهای آن به تفاوت به رنگ های بنفش روشن، سوسنی یا سفیدو مجتمع به صورت خوشه فشرده با ظاهر چتر مانند دیده می شوند.

در نژاد های زایا، میوه محتوی معادل ۳۰۰ دانه است. غده دارای ۷۵ درصد آب، ۲۲ درصد هیدرات کربن، مانند آمیدون، گلوکز، ساکارز، صمغ، ۱.۹۹ درصد مواد ازته مانند آلبومین، آسپاراژین، لیسیتین، پروتیوز، توبرین، ۰.۱۵ درصد مواد چرب مانند پالمیتین، میریستین، سولانو استیارین و همچنین اسید سولانیک است.

۱.۰۹ درصد از املاح معدنی مختلف، اسید های آلی، فرمان ها، ویتامین های مختلف B وB شش (۰.۲ میلی گرم در هر صد گرم)، اسید پانتوتانیک۰.۳ تا۰.۶۳ میلی گرم، اسید فولیک می باشد. جوانه تازه سیب زمینی دارای حدود ۰.۰۴ درصد سولانین است.

تعداد صفحه :۷۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com