دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی
مصوبه جدید


استاد راهنما:

دکتر محمد صالح ولیدی

 

استاد مش